Kära Lilithvänner! Odlingen har avslutats, sången har tystnat!!

Vi är sååå ledsna att meddela det faktum att vi måste ställa in vår enorma satsning – Nettleness!!

Lilith tvingas ställa in Lina Lapelytės otroligt fina verk, Nettleness, som vi skulle ha visat i för er i vår. Vi har vänt och vridit på alla möjligheter att göra detta trots dessa sjuka tider. Men efter många och långa samtal har vi kommit fram till att det inte går att genomföra performancen, ens nära, som iden var tänkt från början. Det skulle innebära för stora förändringar att anpassa det till alla restriktioner, så det hade, blivit ett helt nytt verk av det, som i ljuset av vad vi ville skapa, inte skulle vara till sin fördel. 

 

Vi har i ett års tid försökt manövrera in ett verk i pandemins restriktioner som klockar in på alla NEJ!! som folkhälsomyndigheten kan komma på. En 25 hövdad kör med publik fritt vandrande runt dem på smala trånga stigar i ett fält av nässlor. Sedan mars har vi inte ens kunnat samla kören till ett första fysiskt möte. Så nu släcker vi nässelodlingen, öser ut 40 ton jord igen och blickar framåt.

 

Vi är mycket tacksamma för att vi fick träffa alla underbara tondöva sångare och för att vi fick arbeta fram ett fantastiskt verk med Lina Lapelytė. När livet återgår till någon ny normal så kanske vi försöker göra det igen på Lilith eller någon annanstans i världen. 

Det hade blivit såå grymt fint att få visa Nettleness för er, känns otroligt trist. 

Petter och Elin // LILITH

Nästa performance på Lilith blir i november 2021 men fantastiska Tori Wrånes! Vi glädjer oss!

TILL ER SOM KÖPT BILJETTER, SJÄLVKLART FÅR NI TILLBAKA ERA PENGAR: KONTAKTA KULTURCENTRALEN PÅ info@kulturcentralen.nu eller på telefon: 040-103020

//

Dear Lilith Friends! The Nettle cultivation is stopped, the singing is over and the music has stopped!

We are so sad to announce the the performance Nettleness will not happen!

Unfortunately Lilith is forced to cancel Lina Lapelytė’s incredibly beautiful live performance piece, Nettleness, which was planned to be shown to you in April and May. 

We have twisted and turned on all possibilities to make it happen despite these strange times. But after many and long conversations, we have come to the conclusion that it’s not possible to realize this, even close, as the idea was intended from the start. 

It would mean too much of a big change to adapt the piece to all restrictions, it would have become a completely new work of what, in the light of what we wanted to create, would not be to its advantage. 

 

For a whole year we have been trying to maneuver a work into the pandemic’s restrictions that clocks in on all NO’s, which the public health authority can come up with: a 25-headed choir with an audience freely wandering around them on slender narrow paths in a field of stinging nettles. Since last spring, we have not even once been able to gather the choir for a first physical meeting. So now we turn off the nettle cultivation, scoop out 40 tons of soil and look forward and ahead. 

We are very grateful that we got to meet all the wonderful tonedeaf singers on zoom and during the audition, and that we got to work out a fantastic piece together with the great artist Lina Lapelytė. 

 

When life returns to a new normal, we may try to do it again at Lilith or somewhere else in the world.

Nettleness would have been so incredibly amazing to show to you all, we are so sorry for this!

Petter and Elin // LILITH 

 

Next performance at Lilith will be in November 2012, a collaboration between Lilith and the fabulous artist Tori Wrånes 

NEWSLETTER
@