♠Five Corners – Five performances by Five Artists ♠

Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson,
Helena Olsson & Cecilia Sterner

Time Waste by Helena Olsson – 2021

På en lång utandning av lycka och uppdämd kraft storöppnar äntligen Lilith Performance Studio, med fem nya performanceverk samtidigt!
Den 18 november invigs Five Corners! 
Five Corners är en generös visning av performancekonst, där du som besökare kan vandra fritt och uppleva flera verk under samma kväll. 
Till Five Corners har vi bjudit in fem konstnärer vars performancepraktik på ett undersökande och personligt vis speglar olika förhållningssätt till konstformen. Det som binder dem samman är ett påtagligt mod att förflytta gränser och ett gemensamt intresse för vem du är som betraktar. Alla fem verk visas samtidigt under två timmar i samma arkitektoniska form, ett hörn, ett rum eller en scen om man så vill.
De inbjudna konstnärerna till Five Corners är: 
Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson, Helena Olsson & Cecilia Sterner
Five Corners visas på Lilith Performance Studio i Malmö
18-20 & 25-27 november. Öppet 19.00-21.00
                                                Facebook Event: https://fb.me/e/13j28M6HB
Valfri entréavgift 
→Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel.
Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00.
Varmt Välkomna!!
P.S Tori Wrånes stora performance produktion flyttas fram till våren 2022:) D.S
_______________________________

♠Five Corners – Five performances by Five Artists♠  

Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson,
Helena Olsson & Cecilia Sterner

On a long exhalation of happiness and pent-up power, Lilith Performance Studio finally opens wide, with five new performance works at the same time!

Five Corners is inaugurated on November 18!
Five Corners is a generous display of performance art, where you as a visitor can walk freely and experience several works during the same evening.
To Five Corners, we have invited five artists whose performance practice in an exploratory and personal way reflects different approaches to the art form. What binds them together is a tangible courage to move boundaries and a common interest in who you are as an observer. All five works are displayed simultaneously for two hours in the same architectural form, a corner, a room or a stage if you wish.
The invited artists to Five Corners are:
Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson, Helena Olsson and Cecilia Sterner
Five Corners is shown at Lilith Performance Studio in Malmö
18-20 & 25-27 November. Open 7pm – 9 pm
  Facebook Event: https://fb.me/e/13j28M6HB
Optional entrance fee
→The audience is booked at different times to avoid queues and congestion.
Everyone is free to stay as long as they want until 21.00.
Warmly Welcome!

Farvash- Diagramming Djin, 2021 Photo:Daniel Camerini

Callin Ceremony by Elin Maria Johansson, 2011

Blast from the past- Cecilia Sterner, 2017

Ni Måste Namaste by Kasra Alikhani – 2020 Photo: Jessica Fredin

 

♦P.S Tori Wraanes major performance will be postponed to spring 2022 D.S♦WE WISH YOU A GREAT SUMMER AND ARE LOOKING FORWARD TO FINALLY MEET YOU THIS FALL!!

WE HAVE BEEN WAITING SOOOO LONG TO OPEN OUR DOORS AGAIN!!

AND NOW LILITH WILL PRESENT A NEW TOTAL PERFORMANCE BY THE EXCEPTIONAL ARTIST TORI WRÅNES THIS COMING FALL.

YES NIX – Tori Wrånes 2013, Performa 13
Photo: Linus Sundahl-Djerf

Tori Wrånes (born 1978, Norway) is a singer and artist who creates dreamlike and surreal unpredictable large-scale performances, films and installations where sound and movement are central. Her art is an attempt to create realities outside norm and standard. Her use of sounds, musical instruments, costumes, props, architecture and sculptures deforms her appearance and creates new rituals and dream-like constellations – a choreography with sounds.

In 2014, Wrånes created the extensive commission performance for Lilith YOUR NEXT VACATION IS CALLING where she embedded every millimeter of the room on Lilith with color – an abstract color explosion where the furniture had left the floor and started to float and a group of people seemingly merging with the color of the room performed a rhythmic, repetitive gymnastic choreography.  READ MORE ABOUT TORI → https://www.toriwraanes.com or https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes-your-next-vacation-is-callling/

Tori Wranes – Lips Don’t Cry – Garage Museum of Contemporary Art, 2019. Photo: Anton Donicov and Egor Slizyak

 


KOMPOSITÖR SÖKES!!!
Hjälp oss att hitta en kompositör till att tonsätta nyskriven poesi, göra körarrangemang, skriva operasolon och skapa ett elektroakustisk soundscape till en megaperformance hösten 2022 i Malmö.
Det får gärna vara en och samma person bosatt i Malmöområdet, men vi tar tacksamt emot tips på passande kompositörer, körer, körledare, operasolister och elektromusiker.
Har ni tips på någon så skriv och dela. Eller presentera dig själv om du känner dig träffad och blir intresserad. Skicka gärna ljudfiler. Telefonsamtal undanbedes vänligen.
DM:a oss på Facebook eller skicka ett mail till → info@lilithperformancestudio.com

Kära Lilithvänner! Odlingen har avslutats, sången har tystnat!!

Vi är sååå ledsna att meddela det faktum att vi måste ställa in vår enorma satsning – Nettleness!!

Lilith tvingas ställa in Lina Lapelytės otroligt fina verk, Nettleness, som vi skulle ha visat i för er i vår. Vi har vänt och vridit på alla möjligheter att göra detta trots dessa sjuka tider. Men efter många och långa samtal har vi kommit fram till att det inte går att genomföra performancen, ens nära, som iden var tänkt från början. Det skulle innebära för stora förändringar att anpassa det till alla restriktioner, så det hade, blivit ett helt nytt verk av det, som i ljuset av vad vi ville skapa, inte skulle vara till sin fördel. 

 

Vi har i ett års tid försökt manövrera in ett verk i pandemins restriktioner som klockar in på alla NEJ!! som folkhälsomyndigheten kan komma på. En 25 hövdad kör med publik fritt vandrande runt dem på smala trånga stigar i ett fält av nässlor. Sedan mars har vi inte ens kunnat samla kören till ett första fysiskt möte. Så nu släcker vi nässelodlingen, öser ut 40 ton jord igen och blickar framåt.

 

Vi är mycket tacksamma för att vi fick träffa alla underbara tondöva sångare och för att vi fick arbeta fram ett fantastiskt verk med Lina Lapelytė. När livet återgår till någon ny normal så kanske vi försöker göra det igen på Lilith eller någon annanstans i världen. 

Det hade blivit såå grymt fint att få visa Nettleness för er, känns otroligt trist. 

Petter och Elin // LILITH

Nästa performance på Lilith blir i november 2021 men fantastiska Tori Wrånes! Vi glädjer oss!

TILL ER SOM KÖPT BILJETTER, SJÄLVKLART FÅR NI TILLBAKA ERA PENGAR: KONTAKTA KULTURCENTRALEN PÅ info@kulturcentralen.nu eller på telefon: 040-103020

//

Dear Lilith Friends! The Nettle cultivation is stopped, the singing is over and the music has stopped!

We are so sad to announce the the performance Nettleness will not happen!

Unfortunately Lilith is forced to cancel Lina Lapelytė’s incredibly beautiful live performance piece, Nettleness, which was planned to be shown to you in April and May. 

We have twisted and turned on all possibilities to make it happen despite these strange times. But after many and long conversations, we have come to the conclusion that it’s not possible to realize this, even close, as the idea was intended from the start. 

It would mean too much of a big change to adapt the piece to all restrictions, it would have become a completely new work of what, in the light of what we wanted to create, would not be to its advantage. 

 

For a whole year we have been trying to maneuver a work into the pandemic’s restrictions that clocks in on all NO’s, which the public health authority can come up with: a 25-headed choir with an audience freely wandering around them on slender narrow paths in a field of stinging nettles. Since last spring, we have not even once been able to gather the choir for a first physical meeting. So now we turn off the nettle cultivation, scoop out 40 tons of soil and look forward and ahead. 

We are very grateful that we got to meet all the wonderful tonedeaf singers on zoom and during the audition, and that we got to work out a fantastic piece together with the great artist Lina Lapelytė. 

 

When life returns to a new normal, we may try to do it again at Lilith or somewhere else in the world.

Nettleness would have been so incredibly amazing to show to you all, we are so sorry for this!

Petter and Elin // LILITH 

 

Next performance at Lilith will be in November 2012, a collaboration between Lilith and the fabulous artist Tori Wrånes 


Mycket fin läsning!! https://kunsten.nu/journal/aarets-bedste-udstillinger-i-2020/

Henrik Lund Jørgensens – The Documentary – listad som en av årets bästa utställningar enl. Kunsten.nu

The Documentary visades på Lilith under september månad 2020.

Performance var uppbyggd som en levande dokumentärfilm baserade på en verklig händelse 2009, besökarna gick in i en rekonstruktion av olika platser i Malmö.

 


NO FATE by Emma Pilipon, 2010

💙Sweet December Memory from 2010 💜

NO FATE by fab artist Emma Pilipon @emmapilipon

4 rooms cut in half in a line, 4 actresses are performing a short course of event in their daily lifes over and over again.

No Fate is Emma Pilipon’s own mainstream world, filled with dreams, vanity and self-fulfillment, distilled out of the American pop culture. In four rooms side by side: a TV –studio, a teenage room, a brat apartment, and a bar, the audience observes four parallel stories performed by four women, who are all waiting for, longing for, or actively is trying to reach something better. The women repeats a short course of event over and over again, like favorite film clips taken from TV- series or easily digested Hollywood productions.

Actors: Emma Pilipon, Louise Mullavey @lulu.mushroom , Selma Kjellsson @__selmak__ , @poneli Helena Pataki

#lilithperformsncestudio#decembermemory #emmapilipon#nofate #repeat #loopedlife#roomsinaline #americanpopculture


December Memory – “Christmas Crib” of the year in the News 2007 – the first year of Lilith’s existence!
”Lilith has given Malmö’s art life a new dimension. Next year can be as exciting as can be. ”
wrote Dan Jönsson in the Swedish National Newspaper DN (2007) about Lilith’s Commission Performance –  Perception of Patterns in Timeless Influence by the Star Indonesian artist Melati Suryodarmo accompanied by the opera singer Angelica Larsson Asp and the violinist David Hovstadius and 7 white rabbits!
Melati was locked inside a large tableau vivant for 5 hours, moving slowly in silence, the rabbits contrasted her with their fast moving jumps and unpredictable movements and acting.
CHRISTMAS CRIB OF THE YEAR 

Can you cross Peter Rabbit and Caravaggio? 

The answer was given by the Indonesian artist Melati Suryodarmo in a performance at Lilith in Malmö last weekend. Wrapped in a blood-red veil, a dark Madonna sat on a bed of grass, surrounded by seven frisky, white rodents. 

Five hours of devout silence, which was broken from time to time by an opera singer who performed a piece from the Passion of Matthew in front of the sad, longing glances from inside the cage of glass. An unusual experience: both absurd and touching. What on the surface resembled a baroque painting soon brought to mind Joseph Beuy’s ritual company with a coyote for a day in New York. But in Malmo, the American coyote became a small white rabbit. 

Lilith has given Malmö’s art life a new dimension. Next year can be as exciting as can be. 

Dan Jönsson

DAGENS NYHETER
PUBLISHED 2007-12-22
___________________________________________________
ÅRETS JULKRUBBA
PUBLICERADES I DN Kultur 2007-12-22
Kan man korsa Pelle Kanin och Caravaggio?
Svaret gav den indonesiska konstnären Melati Suryodarmo i en performance på Lilith i Malmö förra helgen. Svept i ett blodrött skynke satt en mörk madonna på en bädd av gräs, omgiven av sju ystra, vita gnagare. Fem timmars andäktig stillhet, som bröts då och då av en operasångerska som framförde ett stycke ur Matteuspassionen inför de sorgsna, längtansfulla blickarna inifrån buren av glas.
En ovanlig upplevelse: både absurd och gripande. Vad som på ytan liknade en barockmålning ledde strax tankarna till Joseph Beuys rituella umgänge med en coyote ett dygn i New York. Fast i Skåne fick den amerikanska prärievargen bli en liten vid kanin.
Lilith har gett Malmös konstliv en ny dimension. Nästa år kan bli hur spännande som helst.
Dan Jönsson

För två veckor sen visade vi performancen The Documentary av bäste konstnären Henrik Lund Jørgensen för sista gången.
Här kan ni få uppleva den igen >>>> KOLLA IN! 

SUCH A BLAST IT WAS!! MISS IT!!

Tack alla fantastiska skådisar som gjorde detta möjligt <3 

Azad Khidir, Daniel Mårs, Lo Pettersson – Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilija Židovainytė, Selma Kjellsson, Miodrag Stojanovic, Cecilia Eriksson, Erik Wall, Sandra Stjernfeldt, Martin Lindblom, Debora Contador, Giselle Escobar Munnier, Jonas Ermegård, Isa Liljegren, Mihaela Jekic, Lærke Segerlund.
I performancen framförs en dikt av Daniel Mårs & Charlotte Qvandt från diktsamlingen Flockmatrisen.

 

KOLLA IN VÅRA ANDRA DOKUMENTATIONER PÅ VÅR VIMEO KANAL >> https://vimeo.com/lilithstudio

YOUTUBE >> https://www.youtube.com/user/lilithstudio


NEWSLETTER
@