WIP – intense weeks in the studio 🔥🛠️ building up new worlds by two great artists Èva Mag & Anna-Karin Rasmusson!
The will inaugurated LPS*s new exhibition format DURATIONAL SPACE ON 16 FEB!
Éva Mag*’s new performance  “Verksamhetsanalysen” ( Operation Analysis) in the making 🔥
A truck filled with Eva’s art materials and art works from 13 years back was transported from Stockholm to LPS.
That’s  the starting point for Eva’s performance and the participants is testing the materials and movements. 🔥
Anna -Karin is building up a broken kitchen, which is the starting point for her performance Forsens början ” The Rapid’s beginning)
Opens 16 Feb 🔥 Save the Date! 

Tack för ett omvälvande och känsloladdat år! ❤

Nu stänger vi snart 2022 och kan se tillbaka på ett år fyllt av starka känslor.
Vår gemensamma värld har det senaste året skakats av kriser som inte lämnat någon oberörd. I bästa fall har allt negativt som hänt ändå haft något gott med sig i det stora perspektivet. Förhoppningsvis har det tvingat oss alla, oavsett hur nära man berörts, att fundera på vad som verkligen är viktigt och vi hur upprätthåller det.
2022 har varit ett fantastiskt år på Lilith Performance Studio, vilket troligen till stor del har med det oroliga världsläget att göra. Aldrig tidigare har så många kommit och aldrig tidigare har vi fått så mycket fin respons.
Vi har mött människor som vill känna, tänka och förändra som en del av en gemenskap.
Alla reaktioner och möten under året har gjort det tydligt för oss att behovet av en fri yta att utgå från har växt. Vi har stärkts i vår övertygelse om att kultur är avgörande, för att förstå sig själv och för att kunna förhålla sig till sin omvärld och därför måste vårdas ömt.
Med det sagt vill vi gärna ge er en återblick av 2022 och ser fram mot en fortsättning och en invigning av en ny verksamhetsdel 2023.
Ett oerhört stort tack till alla fantastiska människor som deltagit och bidragit till att stärka kraften för mer kultur.
Vi ses nästa år starkare än någonsin!
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Gott nytt år alla kära!! 💥🍾🍾🥂🥂
Elin Lundgren & Petter Pettersson
Lilith Performance Studio
Tillbakablick på 2022
GARDEN OF LEFTHAND
” Norska Tori Wrånes totalkonstverk ”Garden of lefthand” på Lilith Performance Studio liknar inget jag tidigare sett ”…”Vad Wrånes åstadkommer har snarare stråk av surrealismens drömskt skruvade värld, spetsad med humor och musikens besvärjande kraft. Det är galet groteskt och fullkomligt sagolikt.”-Carolina Söderholm
Hennes vackra, mässande sångröst är en stor behållning här.” “ovissheten är kompakt och spännande.” Christine Antaya – Sydsvenskan
Idé och koncept: Tori Wrånes
Visades 21 april – 1 maj 2022
GAME CHANGER
“ I ett mässande ljudlandskap tar jag del av en upplevelse som starkare och mer invasivt än jag varit med om på länge går hudnära med frågor om individens makt kontra kollektivets, makt och skydd, motstånd och underkastelse.” VK – Sara Meidell https://www.vk.se/…/mer-svarartad-performance-till-folket
Koncept och idé: Konstnärsduon LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson
Musik: Siri Jennefelt
Visades på Bildmuseet i Umeå 16,17 sep och på Lilith Performance Studio i Malmö 23-24 sep.
MIN TOTALA NJUTNING
”Min totala njutning” är ett outgrundligt verk, på samma gång poetiskt, skrämmande och vackert. Ungefär som livet självt. Anna Hedelius / Kulturnyheterna
”Utan att hemfalla åt banala budskap säger verket något väsentligt om det vackra och svåra i att vara människa. Det är ödesmättat och egendomligt trösterikt.” Carolina Söderholm – https://konsten.net/min-totala-njutning-pa-lilith…/
”När jag vandrar ut i industriområdet igen vet jag inte vad jag sett, mer än att jag varit med om något speciellt; också upplevelsen över att det ordlösa kan vara så …. politisk, filosofisk, existentiell.” Henric Tiselius – Kristianstadbladet
”Lilith Performance Studio har återigen lyckats skapa en värld som man inte visste var möjlig.”
Tor Billgren – Sydsvenskan
Idé och koncept: LILITH(Elin Lundgren Petter Pettersson) och Daniel Mårs
Text: Daniel Mårs Kompositör: Philip Gleisner
Operasolist: Kristine Nowlain
Visades 3-19 nov 2022.
2023 – INVIGNING av DURATIONAL SPACE
Den 16:e februari invigs DURATIONAL SPACE på Lilith Performance Studio med två nyproducerade storskaliga performance; “Verksamhetsanalysen” av Éva Mag och Forsens början av Anna-Karin Rasmusson.
Att få visa nya verk av Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson samtidigt är något av en drömöppning av DURATIONAL SPACE. Mag och Rasmusson bygger bilder genom processer och tillstånd, där narrativet inte levereras färdigt utan tillåts ta tid och gro fritt i betraktaren. Läs mer>> https://lilithperformancestudio.com/archives-page/current-2/
Biljetterna till DURATIONAL SPACE är släppta på: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/durational-space Valfri entréavgift.
Läs gärna mer och se filmer på vår hemsida om 2023 och året som gått. https://lilithperformancestudio.com/

Min totala njutning (My total Pleasure) – artist duo LILITH & the poet Daniel Mårs

SV
EN
 • MIN TOTALA NJUTNING
  LILITH & DANIEL MÅRS

  Performance 3-5, 10-12, 17-19 november 19.00-22.00
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Entré: Valfri entréavgift 
  Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/
  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 22.00. För att se verket i sin helhet behöver du ca 45 min.

  Min totala njutning är ett tillstånd i glappet mellan ett före och ett efter, krisen eller extasen. Individens begär efter förödelse och pånyttfödelse undersöks i relation till kollektivets behov av rituell intimitet och omsorg. Likt ett svedjebruk har allt det gamla bränts för att komma åt något nytt.

  Vi rör oss varsamt i skrevorna mellan erotiska drömmar och sönderfallande verklighet. Det undermedvetna har tagit formen av en ny natur, ett kargt bergslandskap som kladdar fast under fotsulorna. En grupp människor hanterar ofrivilligt den levande organismens olika stadier av transformation. Med ett outsinligt begär mässar kören om förlösningen i den totala njutningen. Händelser och temporaliteter utspelar sig sida vid sida, omlott och utan tid. 

  grovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig

  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min hand

  Min totala njutning är en massiv totalperformance med utgångspunkt i nyskriven lyrik. Poesin har fått diktera den fysiska platsens gestaltning, liksom komposition av ljudlandskap, körstycken, operasolon och de medverkandes koreografier. Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.

  gör om
  gör om det här
  snabbt och smutsigt

  min totala njutning
  plommon
  pälsar
  röda stenar

  Med utgångspunkt i Mårs lyrik har kompositören och ljudkonstnären Philip Gleisner fritt komponerat körstycken och elektroakustisk musik. 

  I samarbete med Aska förlag ges diktsamlingen Min totala njutning av Daniel Mårs ut som publikation och finns tillgänglig i en första signerad utgåva för besökande publik.

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Daniel Mårs är född 1986 och bosatt i Malmö. Han har tidigare gett ut diktsamlingarna Simonillusioner (2017) och Voilà! (2020). Tillsammans med Charlotte Qvandt har han även skrivit Flockmatrisen (2019) och En berörd park (2022).

  Philip Gleisner är kompositör och ljudkonstnär, född 1991 och bosatt i Malmö. Efter att ha haft klassisk komposition som inriktning en längre period har idag det elektroakustiska mediet tagit över Gleisners fokus och han komponerar idag för musiker och högtalare i egna och utomstående projekt.

  Idé och koncept: LILITH och Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Kompositör: Philip Gleisner
  Opera solist: Kristine Nowlain
  Kör: Sopran: Maja Lundmark Alt: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bas: Daniel Åberg
  Pole dancer: Selma Kjesen
  Produktion: Lilith Performance Studio

  Medverkande aktörer: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Joakim Carlsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg

 • MIN TOTALA NJUTNING (MY TOTAL PLEASURE)
  LILITH & DANIEL MÅRS

  Performance: November 3-5, 10-12, 17-19  7-10 pm
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Tickets: https://www.kulturcentralen.nu
  The audience is booked in different time slots to avoid a queue and is free to stay as long as they like until 10 pm. You need 45 min to see the performance in full. 

  Min totala njutning (My Total Pleasure) is a state of being in the gap between a before and an after, the crisis or the ecstasy. The individual’s desire for devastation and rebirth is examined in relation to the collective’s need for ritual intimacy and care. As a slash-and-burn agriculture, all that is old has been burned in order to access something new.

  We carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir sings of redemption in total pleasure. Events and temporalities unfold side by side, intertwined and without time.

  coarsely surging lies
  this whole mess
  hysterically real

  and you don’t even hold my hand
  you don’t even hold my hand

  Min totala njutning is a massive, total work of performance art based on newly written poetry. In the performance, the poetry has dictated the concept, the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces, opera solos and the choreography of the participants.The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

  do it over
  do this over
  quick and dirty

  my total pleasure
  plums
  furs
  red stones

  In November 2020, on the initiative of Lilith Performance Studio’s artistic director / artist duo LILITH, poet Daniel Mårs was commissioned to write a poetic universe that would serve as the basis for a large-scale performance. In close collaboration with LILITH, the poetic elements have been developed in the form of text lines, movements and installation. This has resulted in the total performance work and poetry collection, both entitled Min totala njutning.

  Based on Mårs’ poetry, composer and sound artist Philip Gleisner has freely composed choral pieces and electroacoustic music. 

  In collaboration with Aska publishing, the poetry collection Min totala njutning  by Daniel Mårs has been published and will be available in a first signed edition for visiting audiences.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972). Through performances that touch on community, group belonging and exclusion, LILITH constructs their works as living images infused with a sense of absurd raw humor and a stripped-down documentary narrative. Their key concerns revolve around universal human issues such as love, loss and sadness, they are propelled by a desire to move into the audience’s consciousness like a disorder, all the while hoping to understand what it means to be a human being.

  Daniel Mårs was born in 1986 and lives in Malmö. He has previously published the poetry collections Simonillusioner [Simonillusions] (2017) and Voilà! (2020). Together with Charlotte Qvandt, he has also written Flockmatrisen [The Flock Matrix] (2019) and En berörd park [A park concerned] (2022).


  Philip Gleisner is a composer and sound artist, born in 1991 and based in Malmö. After having focused on classical composition for a long period, Gleisner’s focus has now shifted to the electroacoustic medium, and he currently composes for musicians and loudspeakers in both his own projects and in external collaborations.

   

  Idea and Concept: The artist duo LILITH & the poet Daniel Mårs 
  Text: Daniel Mårs
  Composer: Philip Gleisner
  Opera Soloist: Kristine Nowlain
  Choir: Soprano: Maja Lundmark Alto: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bass: Daniel Åberg
  Pole dancer: Selma Kjesen
  Produktion: Lilith Performance Studio

  Production: Lilith Performance Studio

  Participants: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Joakim Carlsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg

   


SV
EN
 • OPEN CALL FÖR NYA PERFORMANCE
  SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 DEC
  MAILA TILL → opencall@lilithperformancestudio.com

  Under 2023 kommer studion öppna upp för fler konstnärer att producera verk på Lilith Performance Studio, i fler format än tidigare. Vi vänder oss till dig som i din konstnärliga praktik arbetar live eller har ideer som du vill undersöka i ett liveformat.
  I detta Open Call välkomnar vi ännu ej förverkligade performances som i första hand kan fungera att visas under 2-4 timmar och vid flera tillfällen tillsammans med andra performance i ett större eller mindre “grupputställningsformat” live under 2023.
  Ett krav är att verket inte ha visats tidigare.

  Ansökan
  I din ansökan skickar du in:
  En presentation av din tänkta perfomance (en eller flera förslag och tankar, i text och bild. skisser, foto eller film. Du behöver inte vara helt klar med din idé. Men vi behöver förstå hur dina tankar går och vad du vill undersöka.
  En text om din konstnärliga praktik och varför du vill göra ett nytt verk på Lilith Performance Studio.
  Minst 3 bilder/filmer(korta klipp) från tidigare arbeten eller länk till hemsida.
  Ett CV över tidigare utställningar och performance m.m.

  ANSÖKAN SKA VARA INNE SENAST DEN 12 DECEMBER 2022
  SKICKAS TILL: opencall@lilithperformancestudio.com
  De konstnärer som väljs ut får:
  Produktionsbidrag
  Reseersättning
  Boende under produktionstiden
  Utställningsersättning
  Teknisk assistans efter behov
  Konstnärlig support
  Om Lilith Performance Studio:https://lilithperformancestudio.com
  Frågor besvaras av Petter Pettersson: petter@lilithperformancestudio.com
  Telefonsamtal undanbedes

  Varmt välkomna in med era tankar och förslag.
  Petter Pettersson och Elin Lundgren – Lilith Performance Studio

  Lilith Performance Studio är en oberoende konstorganisation och arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade performance. Studion skapar nya performanceverk genom att bjuda in konstnärer från hela världen.
  Varje år får konstnärer tillfälle att på plats, under en längre tid och i nära samarbete med studion, utveckla och presentera nya performanceverk. De konstnärer som bjuds in har ett utpräglat individuellt konstnärligt språk och integritet vad gäller idé såväl som metod, samt ett intresse av att utforska det egna arbetet i relation till studion som experimentplats.
  Studion uppmuntrar till att utvidga deras konstnärliga vision genom performance vilket ger unika produktioner. Under produktionsperioden får konstnären omfattande möjligheter att arbeta fokuserat med alla delar av ett liveverk: plats, tid, iscensättning, medverkande personer och publik.
  Studion är grundad av och drivs av konstnärerna och de konstnärliga ledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson.

 • OPEN CALL FOR NEW PERFORMANCES
  DEADLINE 12 DEC 

  In 2023, the studio will open up more artists to produce works at Lilith Performance Studio, in more formats than before. We search artists who in their artistic practice work live or have ideas that they want to investigate in a live format.

  In this Open Call, we welcome performances that have not yet been realized that can primarily work to be shown for 2-4 hours and on several occasions together with other performances in a larger or smaller ”group exhibition format” live during 2023.

  One requirement is that the work has not been shown before.

  Application:

  In your application, you submit:
  A presentation of your intended performance (one or more suggestions and thoughts, in text and images, sketches, photo or film. You don’t have to be completely ready with your idea. But we need to understand how your thoughts go and what you want to investigate.
  A text about your artistic practice and why you want to make a new work at Lilith Performance Studio.

  At least 3 pictures/films (short clips) from previous work or link to website.
  A CV of previous exhibitions and performances etc

  THE APPLICATION MUST BE SUBMITTED BY DECEMBER 12, 2022
  SEND TO: opencall@lilithperformancestudio.com

  The artists who are selected receive:
  Production contribution
  Travel expenses
  Accommodation during the production period
  Exhibition compensation
  Technical assistance as needed
  Artistic support
  About Lilith Performance Studio:https://lilithperformancestudio.com

  Questions are answered ONLY BY MAIL (NO PHONE CALLS) by Petter Pettersson: petter@lilithperformancestudio.com or here via Messenger

  Warmly welcome to apply your thoughts and suggestions.
  Petter Pettersson and Elin Lundgren – Lilith Performance Studio

  Lilith Performance Studio is an independent arts organization and arena for practical artistic research with a focus on newly produced performances. The studio creates new performance works by inviting artists from all over the world.

  Every year, artists get the opportunity to develop and present new performance works on site, for an extended period of time and in close collaboration with the studio. The artists who are invited have a distinct individual artistic language and integrity in terms of idea as well as method, as well as an interest in exploring their own work in relation to the studio as a place of experimentation. The studio encourages them to expand their artistic vision through performance, resulting in unique productions. During the production period, the artist gets extensive opportunities to work focused with all parts of a live work: place, time, staging, participating people and audience.

  The studio was founded by and is run by the artists and artistic directors Elin Lundgren and Petter Pettersson.

   Magic opening week last week!

Fantastic respons of our new performance Min totala Njutning by the artist duo Lilith and the poet Daniel Mårs.

Over 1100 tickets already sold! The critics love it.

6 more times to go. We are on again Thursday – Saturday this week and next!

Welcome!!

 

” The audience moves along the walls, and in the neon blue gloom emotions, voices and bodies surge in a powerful mix of song, caresses, beauty and sadness. Both bakery and nightclub, opera scene and disaster site, darkly and lavishly twisted beyond all rhyme and reason.”

” The experience is completely bizarre, like an apocalyptic dream scene. The survivors gather among the ruins, in frustration and longing. Nevertheless, the life-giving dough must continue to be kneaded, connections built, bodies embraced and meaning created. Without falling for banal messages, the work says something essential about the beauty and difficulty of being human. It is doom-laden and strangely comforting.

Carolina Söderholm →. https://konsten.net

 

”Lilith Performance Studio is one of the important small idiosyncratic groups that make Malmö by far the country’s most vibrant stage city right now. Long before the stagnant capital, the one that used to be ”Europe’s densest theater city”.(Redigerad)Återställ”

” When I wander out into the industrial area again, I don’t know what I saw, other than that I witnessed something special; also the experience that the wordless can be so …. political, philosophical, existential.”

”My brain flutters during the performance through the span of man’s time on earth.”

Henric Tiselius →https://www.kristianstadsbladet.se/Recension_svenska 

→Review in English

” Lilith Performance Studio has once again succeeded in creating a world that was not known to be possible. Or rather several parallel worlds. The Dough Cave can be a post-apocalyptic condition where you have to help each other to survive. Or a mythological penal colony, where the sinners are condemned to eternal Sisyphus labor. Or a bubble of pleasure where like-minded people have gathered to devote themselves to something they love, without having to worry about the questioning looks of the outside world.”
Tor Billgren → https://www.sydsvenskan.se/review 

Kristianstadsbladet – Henrik Tiselius Review in English

Performance

“My total enjoyment”

By: Lilith and Daniel Mårs

Composer: Philip Gleisner

Participating actors: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren and more

Vocals: Choir and with Kristine Nowlain as soloist

Pole dance: Selma Kjesen

A production by Lilith Performance Studio, premiering on November 3 in their premises in Malmö. Played until November 19.

When we walked down the stairs in the old industrial premises on Bragegatan in Malmö, we ended up on March. Possibly it’s another celestial body, or maybe we’re in a Mad Max movie?

In the faint purple light, stalagmites rise like rakes. When the eyes have had time to get used to it, we start to be able to discern bodies. In the lunar landscape, they move silently around on piles of earth and mud, or maybe they are the bready lumps of dough that they are in reality? Kilo after kilo of dough. Person after person, children, young, elderly, someone with walkers carry in different directions – to gather after a while, collaborate, work, maybe build something… and well, maybe also enjoy the sticky material like a child in a mud puddle.

Many actors take part in “My Total Pleasure”, which is presented by Lilith Performance Studio for two more weekends, with November 17-19 as the final performance period.Photo: Lilith Performance Studio/Press image

“Lilith Performance Studio is one of the important small idiosyncratic groups that make Malmö by far the most vibrant stage city in the country right now. Long before the stagnant capital, the one that used to be “Europe’s most theater-dense city”.

Lilith Performance Studio is one of the important small idiosyncratic groups that make Malmö the country’s by far the most vibrant stage city right now. Long before the stagnant capital, the one that used to be “Europe’s most theater-dense city”.

The Malmö-based group is still a senior in the context of their 15 years and many of their performances have been successful international collaborations. Most recently with the Norwegian Tori Wrånes, where the audience got to see her performance in a giant “stomach bag”. In this way, Lilith’s own “My total pleasure” – their “biggest venture to date” – with their dough is a kind of continuation.

“My total enjoyment” is an art performance as far from fourth wall theater as you can get. And even if the performance form can still feel odd in 2022, there is of course a line from the 60s explorations in the hippie and pop art era, to today’s still active legends Marina Abramovic. The form thus carries both history and wealth. Like here this evening, rather sharp than doughy.

The poet Daniel Börs is once again collaborating with Lilith’s lead duo Elin Lundgren and Petter Pettersson, but this time his stanzas, like detached murmurs, only accompany the sound room from time to time. The words are more clearly in a newly published book … but are also there their own central lyrical entity, and do not give obvious answers as far as we can see. It does not matter.

And I still imagine that I’m seeing something completely different from what the stage artists have created in view of the show’s title. But “so what”? The openness of performance art makes it – when it’s this good – even more interesting. My brain flutters during the performance through the time span of man here on earth. Are we seeing Stone Age people, or is it our future after climate collapse? Do the people thrive or do they behave in their herd as if they were in Dante’s purgatory?

“It gives a timeless picture of human needs, desires, collegiality, but also a hint of how close we actually are to animals. A bit like the monkeys in Stanley Kubrick’s 2001.”

 

Regardless, it gives a timeless picture of human needs, desires, collegiality, but also a hint of how close we actually are to animals. A bit like the monkeys in Stanley Kubrick’s “2001”… But suddenly an opera singer comes in and interrupts the monotonous buzzing from the speakers, a circus performer excels with a swinging pole dance…. we are therefore at the same time in a show or fairy tale world. Humans can do this too!

At the entrance, we have been told that we as an audience do not actively participate in the performance, and I think “thank God for that”. But that doesn’t mean we aren’t involved. Some walk around the environment, others stay away from the “stage room” and push themselves against the wall. Our walking tour is absolutely co-creative, and the fact that the twenty participating “dough bearers” in the room are wearing ordinary everyday clothes connects them and us. So: stone age, future? Why not the present.

The audience gradually gets braver, steps around the performers watching. It is almost impossible not to come out a little floury or doughy. It is also unusual to see the audience drop in one after the other during an evening on stage. The evening itself lasts for three hours. If you are, like me, there from the start, the surprisingly heterogeneous audience grows from the maybe ten we were at seven o’clock to probably five times that after an hour and when you want to, you go out again. It doesn’t feel uncomfortable at all, but gives the evening its own pulse.

When I wander out into the industrial area again, I don’t know what I saw, other than that I witnessed something special; also the experience that the wordless can be so …. political, philosophical, existential.

It’s really not just the dough under the shoes that makes me walk away enriched.

“My brain flutters during the performance through the human span of time here on earth.”

Henrik Tiselius

This is a review in Norra Skåne. A review is a critic’s assessment of an artistic work.“My total pleasure” is the biggest venture of Lilith Performance Studio, Malmö, to date.Photo: Lilith Performance Studio/Press image


” Ett erotiskt sorgedrama på liv och död med fem ton mjöl, operasång och poledancing. Kan det finnas någon annanstans än på Lilith Performance Studio i Malmö? Nu har de premiär för sitt mest omfattande verk hittills.”

IGÅR VAR DET ÖPPNING! VILKEN FIN PUBLIK, RESPONS OCH MAGISKA AKTÖRER OCH MAGISK OPERASOLIST – Kristine Nowlain

– Det är i glappet under och efter en katastrof. Både i det som händer inne i huvudet under en personlig kris, men det kan också vara efter ett terrordåd eller naturkatastrof. I glappet när man inser att allt bakom en har passerat och nu måste det ske något nytt, säger Petter Pettersson på Lilith Performance Studio.

– I sådana stora katastrofer måste gruppen börja ta hand om sig själva och se på nya sätt på sina liv för att skapa nya system, traditioner, riter och samhällsstrukturer, säger Elin Lundgren på Lilith Performance Studio.

FINT SKRIVET AV JONAS GILLBERG I SYDSVENSKAN IDAG OM OSS OCH VÅRT STÖRSTA VERK HITTILSS.

I 15 ÅR HAR VI NU DRIVIT STUDION PÅ BRAGEGATAN I MALMÖ ❤

https://www.sydsvenskan.se/2022-11-03/deg-erotik-och-katastrof–lilith-gor-sitt-storsta-verk-hittills


TONIGHT WE OPEN THE DOORS TO THE ARTIST DUO LILITH AND THE POET DANILE MÅRS’ NEW MASSIVE TOTAL PERFORMANCE!

800 TICKETS HAVE ALREADY BEEN SOLD! DON’T MISS OUT!! TICKETS → https://kulturcentralen.nu/

You will carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir sings of redemption in total pleasure. Events and temporalities unfold side by side, intertwined and without time.

Min totala njutning (My Total Pleasure) is the gap between a before and an after, the crisis or the ecstasy.

coarsely surging lies
this whole mess
hysterically real

and you don’t even hold my hand
you don’t even hold my hand

Min totala njutning is a massive, total work of performance art based on newly written poetry. In the performance, the poetry has dictated the concept, the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces, opera solos and the choreography of the participants.The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

do it over
do this over
quick and dirty

my total pleasure
plums
furs
red stones

In November 2020, on the initiative of Lilith Performance Studio’s artistic director / artist duo LILITH, poet Daniel Mårs was commissioned to write a poetic universe that would serve as the basis for a large-scale performance. In close collaboration with LILITH, the poetic elements have been developed in the form of text lines, movements and installation. This has resulted in the total performance work and poetry collection, both entitled Min totala njutning.

Idea and Concept: The artist duo LILITH & the poet Daniel Mårs
Text: Daniel Mårs
Composer: Philip Gleisner
Opera Soloist: Kristine Nowlain
Choir: Soprano: Maja Lundmark Alto: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bass: Daniel Åberg
Produktion: Lilith Performance Studio

Participants: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Joakim Carlsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg

 


TONIGHT WE OPEN THE DOORS TO THE ARTIST DUO LILITH AND THE POET DANIEL MÅRS NEW MASSIVE TOTAL PERFORMANCE – MIN TOTALA NJUTNING.

800 TICKETS HAVE ALREADY BEEN SOLD! DON’T MISS OUT!! TICKETS → https://kulturcentralen.nu/

You will carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir sings of redemption in total pleasure. Events and temporalities unfold side by side, intertwined and without time.

Min totala njutning (My Total Pleasure) is the gap between a before and an after, the crisis or the ecstasy.

coarsely surging lies
this whole mess
hysterically real

and you don’t even hold my hand
you don’t even hold my hand

Min totala njutning is a massive, total work of performance art based on newly written poetry. In the performance, the poetry has dictated the concept, the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces, opera solos and the choreography of the participants.The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

do it over
do this over
quick and dirty

my total pleasure
plums
furs
red stones

In November 2020, on the initiative of Lilith Performance Studio’s artistic director / artist duo LILITH, poet Daniel Mårs was commissioned to write a poetic universe that would serve as the basis for a large-scale performance. In close collaboration with LILITH, the poetic elements have been developed in the form of text lines, movements and installation. This has resulted in the total performance work and poetry collection, both entitled Min totala njutning.

Idea and Concept: The artist duo LILITH & the poet Daniel Mårs
Text: Daniel Mårs
Composer: Philip Gleisner
Opera Soloist: Kristine Nowlain
Choir: Soprano: Maja Lundmark Alto: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bass: Daniel Åberg
Produktion: Lilith Performance Studio

Participants: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Joakim Carlsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg

 


NEWSLETTER
@