NEWS

SV
EN
 • HÄNDE PRECIS  2021

  Five Corners- Fem performance av fem konstnärer
  Performance:
  18 – 20 & 25 – 27 nov, 2021 – Tack alla som kom!

  Läs mer → https://lilithperformancestudio.com/archives/five-corners

  Five Corners var en generös visning av performancekonst, där du som besökare kan vandra fritt och uppleva flera verk under samma kväll.
  Läs mer → https://lilithperformancestudio.com/archives/five-corners

  VÅREN 2022 

  Tori Wrånes 
  21-23 april & 28-30 april & 1 maj, 2022

  Tori Wrånes (f 1978, Norge) är sångare och konstnär som skapar drömska eller surrealistiska  oförutsägbara storskaliga performanceverk, film och installationer där ljud och rörelse är i centrum. Hennes konstnärskap är ett  försök att skapa verkligheter utanför norm och standard. Hennes användning av ljud, musikinstrument, kostymer, rekvisita, arkitektur och skulpturer deformerar hennes utseende och skapar nya ritualer och drömlika konstellationer –  en koreografi med ljud.

  2014 skapade Wrånes den omfattande Solo performance YOUR NEXT VACATION IS CALLING där hon bäddade in varje millimeter av rummet på Lilith med färg – en  abstrakt färg explosion där möblemanget hade lämnat golvet och börjat sväva och  en grupp människor till synes  sammansmälta med rummets färg utförde en rytmisk, repetitiv gymnastisk koreografi. Se dokumentationen → https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes

  Läs mer → https://www.toriwraanes.com

 •  

  JUST HAPPENED

  Five Corners- Five performances by Five Artists 

  Performance: 18 – 20 & 25 – 27 Nov, 2021

  Five Corners is a generous display of performance art, where you as a visitor can walk freely and experience several works during the same evening.

  Read more about Five Corners and the artists → https://lilithperformancestudio.com/archives/five-corners

   

  Tori Wrånes 

  21-23 April & 28-30 April & 1 May, 2022

  Tori Wrånes (born 1978, Norway) is a singer and artist who creates dreamlike and surreal unpredictable large-scale performances, films and installations where sound and movement are central. Her art is an attempt to create realities outside norm and standard. Her use of sounds, musical instruments, costumes, props, architecture and sculptures deforms her appearance and creates new rituals and dream-like constellations – a choreography with sounds.

  In 2014, Wrånes created the extensive commission performance for Lilith YOUR NEXT VACATION IS CALLING where she embedded every millimeter of the room on Lilith with color – an abstract color explosion where the furniture had left the floor and started to float and a group of people seemingly merging with the color of the room performed a rhythmic, repetitive gymnastic choreography. 

  View the Documentation: https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes/

  Read more → https://www.toriwraanes.com

NEWSLETTER
@