NEWS

SV
EN
 • AKTUELLT

  GAME CHANGER PÅ BILDMUSEET I UMEÅ OCH PÅ LILITH PERFORMANCE STUDIO I MALMÖ I SEPTEMBER!

  Rebellisk individualism och kollektiv sorgbearbetning i Umeå och Malmö i september.

  Äntligen! Efter två års väntan är vi mycket glada för att premiärvisa LILITHs senaste performance Game Changer. Först under Art Friday på Bildmuseet i Umeå 16 september och veckan därpå under Malmö gallerihelg på Lilith Performance Studio. I båda städerna ges även konstnärssamtal om processen bakom det nya verket. Allt med fri entré!

  OBS! KOM I TID IKVÄLL LÖRDAG 24/9 IGÅR BLEV DET FULL, MÅNGA KOM INTE IN!!

  VARMT VÄLKOMNA!

  PERFORMANCEHELG UMEÅ 16–17 september
  Plats: Bildmuseet, Östra strandgatan 30 B, Umeå
  Fredag 16 september kl. 18–20  & lördag 17 september kl. 13–15
  Drop in, publiken får stanna så länge de vill till klockan 15. Fri entré
  Konstnärssamtal 17 september kl 15.30
  BILDMUSEET / PERFORMANCE WEEKEND

  MALMÖ GALLERIHELG 23–24 september
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  23-24 september kl. 19-21.
  Drop in, publiken får stanna så länge de vill till klockan 21. Fri entré
  I samband med performancen visas Lilith Archives – performancedokumentationer 2007-2022 på gården kl. 19-22
  Konstnärssamtal på Inter Arts Center 24 september kl. 15
  IAC/Artist talk/game-changer/
  Malmö Gallerhelg
  Game Changer – Lilith Performance Studio

  Rebellisk individualism, följsam grupptillhörighet och kollektiv sorgbearbetning undersöks i LILITH’s nyproducerade performance Game Changer. Aktörer och besökare rör sig i en dunkel klubbmiljö, var och en vördnadsfullt iklädda anonymiserande huvor och karnevalistiska fjädrar. Behovet av och längtan efter intimitet, tröst och utlevelse prövas och bearbetas genom gester, riter och impulser. Verket upplöser och förskjuter gränserna mellan besökare och aktör då varje besökare väljer hur de deltar.

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren & Petter Pettersson. I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Elin Lundgren och Petter Pettersson har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999. 2007 grundade konstnärsduon Lilith Performance Studio – en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade storskaliga konstperformance av inbjudna konstnärer från hela världen.

  Siri Jennefelt (f.1989) är kompositör och ljuddesigner. Hon har skrivit elektronisk musik till en mängd scenkonstföreställningar, och har också deltagit på scen och framfört sin musik live i flera verk. Siri driver sedan 2019 performanceduon The Wind tillsammans med Ellen Norlund.

  Koncept och idé: LILITH – Elin Lundgren & Petter Pettersson
  Musik: Siri Jennefelt

   

  Performancen är producerad i samarbete med Bildmuseet, Norrlandsoperan och Vita kuben och med stöd av Umeå Kommun och Inter Arts Center Malmö.

 • ON NOW

  GAME CHANGER AT BILDMUSEET IN UMEA AND MALMÖ DURING MALMO GALLERY WEEKEND

  Finally! After two years of residency, workshops and try outs we are very excited to premiere LILITH’s latest performance Game Changer. First during Art Friday at Bildmuseet in Umeå on September 16 and the following week during Malmö Gallery Weekend at Lilith Performance Studio. In both cities, artist talks about the process behind the new work are also given.

  All with free entry!

  OBS!! BE OM TIME TONIGHT SATURDAY 24/9, FULL HOUSE LAST NIGHT, MANY COULD NOT ENTER!!

  A WARM WELCOME!

  PERFORMANCE WEEKEND UMEÅ  September 16–17
  Bildmuseet, Östra strandgatan 30 B, Umeå
  September 16, 6-8 pm & September 17, 1-3 pm
  Drop in, the audicence can stay as long as they like until 3 pm. Free entrance
  Artist talk September 17, 3.30 pm
  BILDMUSEET / PERFORMANCE WEEKEND

  MALMÖ GALLERY WEEKEND September 23–24
  Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  September 23-24 7-9 pm
  Drop in, the audience can stay as long as they like until 9 pm. Free entrance.
  In conjunction to the performance Lilith Archives – performance documentations 2007-2022 is shown in the backyard 7-10 pm

  Artist talk at Inter Arts Center September 24, 3 pm
  IAC- Artisttalk/game-changer/
  Malmö Gallery Weekend GAME CHANGER – Lilith Performance Studio

  Game Changer is a performance that explores our need for adaptable group affiliation and rebellious individualism, where the boundary between viewer and actor dissolves. Visitors enter a dim lit club environment, each dressed in anonymizing hoods decorated with carnivalistic feathers. Our need and longing for intimacy, comfort and fulfillment are tested and processed through gestures, rituals, and impulses. Game Changer dissolves and shifts the boundaries between visitor and actor as each visitor chooses how they participate.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972). Through performances that touch on community, group belonging and exclusion, LILITH construct their works as living images infused with an absurdist sense of humour and a stripped-down documentary narrative. Lundgren & Pettersson have worked together with visual and performing arts in various forms since 1999. In 2007, the artist duo founded the acclaimed performance studio – Lilith Performance Studio – an independent arena for practical artistic research focusing on new produced large-scale art performances by invited artists from all over the world.
  http://www.lundgrenpettersson.com 

  Siri Jennefelt (b.1989) is a composer and sound designer. She has composed electronic music for numerous performances, as well as performed her music live in several performances. Since 2019, Siri performes with Ellen Norlund in their performance duo The Wind. sirijennefelt

  Concept and idea: LILITH – Elin Lundgren & Petter Pettersson
  Music: Siri Jennefelt

   

  The performance is a commission for Bildmuseet with support from Norrlandsoperan, Vita kuben,Umeå Kommun and Inter Arts Center Malmö.

UPCOMING

SV
EN
 • KOMMANDE

  MIN TOTALA NJUTNING

  LILITH & DANIEL MÅRS

  MIN TOTALA NJUTNING

  Performance 3-5, 10-12, 17-19 november 19.00-22.00
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Entré: Valfri entréavgift 
  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 22.00. För att se verket i sin helhet behöver du ca 45 min
  Ej lämplig för barn under 12 år

  Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/
  Läs mer → https://lilithperformancestudio.com/future/

  Idé och koncept: LILITH och Daniel Mårs 
  Text: Daniel Mårs
  Kompositör: Philip Gleisner
  Kördirigent: Joachim Saxenborn
  Kör: Saxenborn Singer
  Solist: Kristine Nowlain
  Produktion: Lilith Performance Studio

  grovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig
  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min handgrovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig
  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min hand

  Min totala njutning är en massiv totalperformance med utgångspunkt i nyskriven lyrik. Poesin har fått diktera den fysiska platsens gestaltning, liksom komposition av ljudlandskap, körstycken och de medverkandes koreografier. Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.
  I Min totala njutning rör vi oss varsamt i skrevorna mellan erotiska drömmar och sönderfallande verklighet. Det undermedvetna har tagit formen av en ny natur, ett kargt bergslandskap som kladdar fast under fotsulorna. En grupp människor hanterar ofrivilligt den levande organismens olika stadier av transformation. Med ett outsinligt begär mässar kören om förlösningen i den totala njutningen. Händelser och temporaliteter utspelar sig sida vid sida, omlott och utan tid. 
  Min totala njutning är ett tillstånd i glappet mellan ett före och ett efter, krisen eller extasen. Individens begär efter förödelse och pånyttfödelse undersöks i relation till kollektivets behov av rituell intimitet och omsorg. Likt ett svedjebruk har allt det gamla bränts för att komma åt något nytt.

   

 • UPCOMING

  LILITH & DANIEL MÅRS
  MIN TOTALA NJUTNING (MY TOTAL PLEASURE)

  Performance November 3-5, 10-12, 17-19  7-10 pm
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Tickets:https://www.kulturcentralen.nu
  Read more →https://lilithperformancestudio.com/future/

  Idea and concept: LILITH and Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Composer: Philip Gleisner
  Conductor: Joachim Saxenborn
  Choir: Saxenborn Singer
  Soloist: Kristine Knowlain
  Production: Lilith Performance Studio

  The audience is booked in different time slots to avoid ques.
  The audience is free to stay as long as they like until 10 pm.
  You need approximately 45 min to see the performance in full.
  Not suitable for children under 12

  My Total Pleasure is a massive, total work of performance art based on newly written poetry.
  In the performance, this poetry has dictated the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces and the choreography of the
  participants. The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are
  invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

   

  coarsely surging lies

  this whole mess hysterically real and

  you don’t even hold my hand

  you don’t even hold my hand

   

NEWSLETTER
@