• Tori Wranes - Lips Don’t Cry - Garage Museum of Contemporary Art, 2019. Photo: Anton Donicov and Egor Slizyak
  Tori Wranes - Lips Don’t Cry - Garage Museum of Contemporary Art, 2019. Photo: Anton Donicov and Egor Slizyak
 • YES NIX YES NIX - Tori Wrånes 2013, Performa 132013, Performa 13
Photo: Linus Sundahl-Djerf
  YES NIX YES NIX - Tori Wrånes 2013, Performa 132013, Performa 13 Photo: Linus Sundahl-Djerf
 • NAAM YAI - Tori Wrånes 2019, Thailand Biennale Krabi, Thailand. Photo: Kornkaew Nokkaew and Thailand Biennale Photographers
  NAAM YAI - Tori Wrånes 2019, Thailand Biennale Krabi, Thailand. Photo: Kornkaew Nokkaew and Thailand Biennale Photographers
 • TENNIS CAT - Tori Wrånes, 2015 - 1646 The Hague, Netherlands Photo: Jhoke
  TENNIS CAT - Tori Wrånes, 2015 - 1646 The Hague, Netherlands Photo: Jhoke
 • Sirkling - Tori Wrånes 2017 at The museum of Modern Art, Oslo Photo: Annar Bjørgli
  Sirkling - Tori Wrånes 2017 at The museum of Modern Art, Oslo Photo: Annar Bjørgli
 • YOUR NEXT VACATION IS CALLING - Tori Wrånes, 2014, Lilith Performance Studio
  YOUR NEXT VACATION IS CALLING - Tori Wrånes, 2014, Lilith Performance Studio

PRESSINFORMATION

LADDA NER PRESSBILDER →https://lilithperformancestudio.com/press-images/

BILJETTER: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/garden-of-lefthand

PRESSKONTAKT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

PRESSVISNING: 19 april, kl 11. Delar av performance kommer visas, konstnären är på plats. Anmäl till Petter Pettersson om ni kommer på +46(0)768 11 26 16

SV
EN
 • TORI WRÅNES
  GARDEN OF LEFTHAND
  21-23, 28-30 APRIL & 1 MAJ 2022
  BILJETTER: https://www.kulturcentralen.nu/

  LILITH ÖPPNA VÅREN 2022 MED EN NY STORSKLAIG PERFORMANCE AV DEN NORSKA KONSTNÄREN TORI WRÅNES!

  Tori Wrånes (f 1978, Norge) är sångare och konstnär som skapar drömska eller surrealistiska  oförutsägbara storskaliga performanceverk, film och installationer där ljud och rörelse är i centrum. Hennes konstnärskap är ett  försök att skapa verkligheter utanför norm och standard. Hennes användning av ljud, musikinstrument, kostymer, rekvisita, arkitektur och skulpturer deformerar hennes utseende och skapar nya ritualer och drömlika konstellationer –  en koreografi med ljud.

  2014 skapade Wrånes den omfattande Solo performance YOUR NEXT VACATION IS CALLING där hon bäddade in varje millimeter av rummet på Lilith med färg – en  abstrakt färg explosion där möblemanget hade lämnat golvet och börjat sväva och  en grupp människor till synes  sammansmälta med rummets färg utförde en rytmisk, repetitiv gymnastisk koreografi.

  Se dokumentationen här → https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes

  Nyligen nominerades Wrånes till Lorck Schive Kunstpris (2021). Andra solo-utställningar är HANDMADE ACOUSTICS (2018) på Ujazdowski Castle for Contemporary Art i Warszawa; Hot Pocket (2017) på Museum of Contemporary Art, Oslo; Ancient Baby (2017), Kunsthal Charlottenborg Danmark; FLUTE WARRIORS (2017), w / Red Comunitaria Trans, Bogotà, Colombia; DRASTIC PANTS (2016), Carl Freedman Gallery London. Beställda performance inkluderar STONE and SINGER (2014), 19th Biennale of Sydney (2014); JA NIX (2013), PERFORMA 13 New York; NAAM YAI (2018), Thailandbiennalen. WHEN YOU THINK YOU KNOW ME YOU HAVE TO RETHINK i samarbete med Ayodeji Adewale Yaro, Lagos Biennalen, Nigeria. Andra utställningar;Colombo Art Biennale, Sri Lanka; Dhaka Art Seminars, Dhaka Bangladesh; CCA Lagos, Nigeria; The Excentrics, Sculpture Center, New York. Vintern 2019 skapade Wrånes en undervattensperformance i Arktis – Sub Adventure, en kommission för ILIOS-festivalen. På Garage i Moskva, Ryssland, gjorde Wrånes en performance med 40 dragspelare, Lips don’t cry (2019).

  Wrånes representeras av Carl Freedman Gallery, Margate och stöds av Norwegian Art Council.

  Lilith Performance Studio producerar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion. Lilith Performance Studion är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen. Sedan starten har Lilith Performance Studio producerat över 55 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen. Studion drivs av grundarna, konstnärerna och de konstnärliga ledarna/curatorena och verksamhetsledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson. 

  Se dokumentationen → https://lilithperformancestudio.com/archives/toriwraanes

  Läs mer → https://www.toriwraanes.com

 • TORI WRÅNES
  GARDEN OF LEFTHAND
  21-23, 28-30 APRIL & 1 MAY 2022
  TICKETS: https://www.kulturcentralen.nu/

  PRESS IMAGES TO DOWNLOAD → https://lilithperformancestudio.com/press-images/

  PRESS CONTACT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

  PRESS SHOW: 19 April, 11 PM. Parts of the performance will be shown. The artists is present.  Please announce if you are coming to Petter Pettersson +46(0)768 11 26 1

   Lilith opens the spring of 2022 with a new commissioned mega performance by the exceptional artist Tori Wrånes!

  Tori Wrånes (born 1978, Norway) is a singer and artist who creates dreamlike and surreal unpredictable large-scale performances, films and installations where sound and movement are central. Her art is an attempt to create realities outside norm and standard. Her use of sounds, musical instruments, costumes, props, architecture and sculptures deforms her appearance and creates new rituals and dream-like constellations – a choreography with sounds.

  In 2014, Wrånes created the extensive commission performance for Lilith – YOUR NEXT VACATION IS CALLING – where she embedded every millimeter of the room on Lilith with color – an abstract color explosion where the furniture had left the floor and started to float and a group of people seemingly merging with the color of the room performed a rhythmic, repetitive gymnastic choreography.  View the Documentation → https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes

  Recently, Wrånes got nominated for Lorck Schive Kunstpris (2021). Other solo shows are HANDMADE ACOUSTICS (2018) at Ujazdowski Castle for Contemporary Art in Warszawa; Hot Pocket (2017) at Museum of Contemporary Art, Oslo; Ancient Baby (2017), Kunsthal Charlottenborg Denmark; FLUTE WARRIORS (2017), w/Red Comunitaria Trans, Bogotà, Colombia; DRASTIC PANTS (2016), Carl Freedman Gallery London. Commissioned performances are STONE and SINGER (2014), 19Th Biennale of Sydney (2014); YES NIX (2013), PERFORMA 13 New York; NAAM YAI (2018), Thailand Biennale. WHEN YOU THINK YOU KNOW ME YOU HAVE TO RETHINK in collaboration with Ayodeji Adewale Yaro, Lagos Biennalen, Nigeria. She has shown at Colombo Art Biennale, Sri Lanka; Dhaka Art Seminars, Dhaka Bangladesh; CCA Lagos, Nigeria; The Eccentrics, Sculpture Center, New York. In the winter of 2019 Wrånes developed an underwater performance in the Arctic called Sub Adventure, a commission for the ILIOS festival. At Garage in Moscow, Russia, Wrånes developed a score for 40 accordion players, Lips don’t cry (2019).

  Wrånes is represented by Carl Freedman Gallery, Margate and supported by the Norwegian Art Council.

  Lilith Performance Studio produce new major exceptional  performances from idea to presentation by inviting international & national visual artists to realize a new performance in close collaboration with the studio at site in Malmo, Sweden. Lilith Performance Studio is a non-profit arts organization and an independent arena for visual art performance established 2007 by the artists and curators Elin Lundgren & Petter Pettersson. Since the inception Lilith has produced over 55 unique live performances in collaboration with artist from around the world.

  View the Documentation: https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes/

  Read more → https://www.toriwraanes.com

NEWSLETTER
@