Tori Wrånes Nov 2021 at Lilith

SV
EN
 •  

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

  Lilith Performance Studio producerar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.
  Lilith Performance Studion är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen.Sedan starten har Lilith Performance Studio producerat över 50 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen.Studion drivs av grundarna, konstnärerna och de konstnärliga ledarna/curatorena och verksamhetsledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson. 

  I höst 2021 bjuder Lilith in till en nyproducerad totalperformance av Tori Wrånes.

   

  Performance: 11-13 & 18-20 nov, 2021 sept
  Plats: Lilith Performance Studio, Malmö 

   

  Tori Wrånes (f 1978, Norge) är sångare och konstnär som skapar drömska eller surrealistiska  oförutsägbara storskaliga performanceverk, film och installationer där ljud och rörelse är i centrum. Hennes konstnärskap är ett  försök att skapa verkligheter utanför norm och standard. Hennes användning av ljud, musikinstrument, kostymer, rekvisita, arkitektur och skulpturer deformerar hennes utseende och skapar nya ritualer och drömlika konstellationer –  en koreografi med ljud.

   

  2014 skapade Wrånes den omfattande Solo performance YOUR NEXT VACATION IS CALLING där hon bäddade in varje millimeter av rummet på Lilith med färg – en  abstrakt färg explosion där möblemanget hade lämnat golvet och börjat sväva och  en grupp människor till synes  sammansmälta med rummets färg utförde en rytmisk, repetitiv gymnastisk koreografi.

  Se dokumentationen här → https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes

  Nyligen nominerades Wrånes till Lorck Schive Kunstpris (2021), som kan ses på Trondheim Kunstmuseum just nu. Andra solo-utställningar är HANDMADE ACOUSTICS (2018) på Ujazdowski Castle for Contemporary Art i Warszawa; Hot Pocket (2017) på Museum of Contemporary Art, Oslo; Ancient Baby (2017), Kunsthal Charlottenborg Danmark; FLUTE WARRIORS (2017), w / Red Comunitaria Trans, Bogotà, Colombia; DRASTIC PANTS (2016), Carl Freedman Gallery London. Beställda performance inkluderar STONE and SINGER (2014), 19th Biennale of Sydney (2014); JA NIX (2013), PERFORMA 13 New York; NAAM YAI (2018), Thailandbiennalen. WHEN YOU THINK YOU KNOW ME YOU HAVE TO RETHINK i samarbete med Ayodeji Adewale Yaro, Lagos Biennalen, Nigeria. Andra utställningar;Colombo Art Biennale, Sri Lanka; Dhaka Art Seminars, Dhaka Bangladesh; CCA Lagos, Nigeria; The Excentrics, Sculpture Center, New York. Vintern 2019 skapade Wrånes en undervattensperformance i Arktis – Sub Adventure, en kommission för ILIOS-festivalen. På Garage i Moskva, Ryssland, gjorde Wrånes en performance med 40 dragspelare, Lips don’t cry (2019).

  Wrånes representeras av Carl Freedman Gallery, Margate och stöds av Norwegian Art Council.

 • This fall Lilith will invited you to a new commissioned total performance by the exceptional artist Tori Wrånes. The performance will be shown in Nov 2021.

   

  Performance: 11-13 & 18-20 Nov, 2021
  Place: Bragegatan 15, Malmö

   

  Tori Wrånes (born 1978, Norway) is a singer and artist who creates dreamlike and surreal unpredictable large-scale performances, films and installations where sound and movement are central. Her art is an attempt to create realities outside norm and standard. Her use of sounds, musical instruments, costumes, props, architecture and sculptures deforms her appearance and creates new rituals and dream-like constellations – a choreography with sounds.

   

  In 2014, Wrånes created the extensive commission performance for Lilith – YOUR NEXT VACATION IS CALLING – where she embedded every millimeter of the room on Lilith with color – an abstract color explosion where the furniture had left the floor and started to float and a group of people seemingly merging with the color of the room performed a rhythmic, repetitive gymnastic choreography.  View the Documentation →
  https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes

  Recently, Wrånes got nominated for Lorck Schive Kunstpris (2021), which is to be seen at Trondheim Kunstmuseum right now. Other solo shows are HANDMADE ACOUSTICS (2018) at Ujazdowski Castle for Contemporary Art in Warszawa; Hot Pocket (2017) at Museum of Contemporary Art, Oslo; Ancient Baby (2017), Kunsthal Charlottenborg Denmark; FLUTE WARRIORS (2017), w/Red Comunitaria Trans, Bogotà, Colombia; DRASTIC PANTS (2016), Carl Freedman Gallery London. Commissioned performances are STONE and SINGER (2014), 19Th Biennale of Sydney (2014); YES NIX (2013), PERFORMA 13 New York; NAAM YAI (2018), Thailand Biennale. WHEN YOU THINK YOU KNOW ME YOU HAVE TO RETHINK in collaboration with Ayodeji Adewale Yaro, Lagos Biennalen, Nigeria. She has shown at Colombo Art Biennale, Sri Lanka; Dhaka Art Seminars, Dhaka Bangladesh; CCA Lagos, Nigeria; The Eccentrics, Sculpture Center, New York. In the winter of 2019 Wrånes developed an underwater performance in the Arctic called Sub Adventure, a commission for the ILIOS festival. At Garage in Moscow, Russia, Wrånes developed a score for 40 accordion players, Lips don’t cry (2019).

  Wrånes is represented by Carl Freedman Gallery, Margate and supported by the Norwegian Art Council.

  PRESS AND REVIEWS OF YOUR NEXT VACATION IS CALLING AT LILITH 2014 →

   

   

Image Credit: YES NIX – Tori Wrånes 2013, Performa 13
Photo: Linus Sundahl-Djerf, 

NEWSLETTER
@