SV
EN
 •  

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

  Lilith Performance Studio skapar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.
  Lilith Performance Studion är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen.Sedan starten har Lilith Performance Studio producerat över 50 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen.Studion drivs av grundarna, konstnärerna och de konstnärliga ledarna/curatorena och verksamhetsledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson. 

  AKTUELLT VÅREN 2021

  Lina Lapelytė – INSTÄLLT!!!
  Nettleness
  Performance: 15 april – 2 maj 2021 

   

  Tyvärr är vi tvungna att meddela att vi måste ställa in vårens storsatsning med total-performancen Nettleness av den prisade litauiska konstnären Lina Lapelytė.

  Nettleness skulle bli Lina Lapelytės första storskaliga performance efter världssuccén med den kritikerrosade litauiska opera-performancen Sun & Sea som hon tillsammans med Rugilė Barzdžiukaitė och Vaiva Grainytė vann Guldlejonet i Venedig 2019 för bästa nationella paviljong.

  Nettleness skulle bli en storskalig platsspecifik total-performance där en grupp tondöva sångare har huvudrollen. Här förenas de i en musikalisk resa tillsammans med musikerna Rhodri Davies, Angharad Davies, John Butcher och Lina Lapelytė i en nykomponerad och koreograferad performance, framförd i en omfattande installation, ett hav av uppodlade brännässlor inuti Liliths studio.

  Lina Lapelytės performancebaserade praxis är förankrad i musik och flörtar med populärkultur och könsstereotyper. Lapelytė utforskar samtida former av performativitet och säger själv att hennes praktik kan beskrivas som en komponerad improvisation av konst, klassisk och experimentell musik.

  Koncept och idé: Lina Lapelytė
  Musik: Rhodri Davies, Angharad Davies, John Butcher och Lina Lapelytė
  Text: Monika Kalinauskaitė
  Kostym:Maria Olsauskaite & Julija Steponavičiūtė
  Kör: David Rosenlund, Eva Nordqvist, Ingrid Bogren, Calle Liljeholm, Mia Pontén Karlberg, Michael Dahlqvist Fuchs, Annika Gullstrand, Fanny Andersson, Emma Bond, Alexandra Vusir, Sussi Andersson, Aiste Janciauskaite, Lisa Jacobsson, Git Johansson, Rose-Marie Qwick Schönherr, Marie Sager, Sengül Köse, Mirjan Stuardo, Filip Rahim Hansson, Gunilla Bentzel Linton, Erika Schersten, Christel Holmberg, Maria Titti Quick, Anita Lundblad
  Curatorer / producenter: Elin Lundgren & Petter Pettersson / Lilith Performance Studio

  Läs mer → <ahref=”http://www.linalapelyte.com/”>http://www.linalapelyte.com.  &. http://www.sunandsea.lt

   

  KOMMANDE HÖSTEN 2021

  Tori Wrånes
  Performance: 11 -13 nov & 18 – 20 nov, 2021 

  Tori Wrånes (f 1978, Norge) är sångare och konstnär som skapar drömska eller surrealistiska  oförutsägbara storskaliga performanceverk, film och installationer där ljud och rörelse är i centrum. Hennes konstnärskap är ett  försök att skapa verkligheter utanför norm och standard. Hennes användning av ljud, musikinstrument, kostymer, rekvisita, arkitektur och skulpturer deformerar hennes utseende och skapar nya ritualer och drömlika konstellationer –  en koreografi med ljud.

  2014 skapade Wrånes den omfattande Solo performance YOUR NEXT VACATION IS CALLING där hon bäddade in varje millimeter av rummet på Lilith med färg – en  abstrakt färg explosion där möblemanget hade lämnat golvet och börjat sväva och  en grupp människor till synes  sammansmälta med rummets färg utförde en rytmisk, repetitiv gymnastisk koreografi. Se dokumentationen → https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes

  Läs mer → https://www.toriwraanes.com

  Foto: YOUR NEXT VACATYION IS CALLING – Performance på Lilith Performance Studio 2014, Fotograf: Petter Pettersson / Lilith Performance Studio

 • PRESS CONTACT: Petter Pettersson +46 (0)768 11 26 16 or Elin Lundgren +46 (0)735 84 70 10

  UPCOMING NEW LARGE SCALE PERFORMANCES 2021

   

  Lina Lapelytė
  Nettleness
  Performance: April 15 – May 2, 2021

  Lilith is sad to announce the cancelation of the new total-performance Nettleness by acclaimed Lithuanian artist Lina Lapelytė which was supposed to been shown for audience in April & May, 2021

  Nettleness would have been Lina Lapelytė’s first large-scale performance after the world success of the opera performance Sun & Sea (Marina),for which she together with Rugilė Barzdžiukaitė and Vaiva Grainytė won the golden lion award at the Venice Biennial in 2019 representing Lithuania.

  Nettleness was supposed to become a site-specific performance in which a group of tone – deaf singers has the lead role.Here they unite in a musical journey with the musicians Rhodri Davies, Angharad Davies, John Butcher and Lina Lapelytė in a new composed and
  choreographed work performed in an extensive installation, a burning nettle field inside a white cube at Lilith’s Space

  Lina Lapelytė’s performance-based practice is rooted in music and is flirting with popular culture and gender stereotypes.
  Lapelytė explores contemporary forms of performativity and tells that her practice can be described as a composed improvisation of art, classical and experimental music.

   

  Text: Monika Kalinauskaitė
  Costume: Maria Olsauskaite & Julija Steponavičiūtė
  Concept & Idea: Lina Lapelytė
  Music: Rhodri Davies, Angharad Davies, John Butcher och Lina Lapelytė
  Choir:David Rosenlund, Eva Nordqvist, Ingrid Bogren, Calle Liljeholm, Mia Pontén Karlberg, Michael Dahlqvist Fuchs, Annika Gullstrand, Fanny Andersson, Emma Bond, Alexandra Vusir, Sussi Andersson, Aiste Janciauskaite, Lisa Jacobsson, Git Johansson, Rose-Marie Qwick Schönherr, Marie Sager, Sengül Köse, Mirjan Stuardo, Filip Rahim Hansson, Gunilla Bentzel Linton, Erika Schersten, Christel Holmberg, Maria Titti Quick, Anita Lundblad
  Curators / Producers / Commissioners: Elin Lundgren & Petter Pettersson / Lilith Performance Studio

  If you want to plan for more Lapelytė performance, we are happy to announce that Malmö Kontshall shows the above mentioned opera/performance Sun & Sea Nov 2021.

  Read more about the artist: → http: //http://www.linalapelyte.com   &  http://www.sunandsea.lt

  UPCOMING AUTUMN 2021

  Tori Wrånes
  Performance: 11 -13 Nov & 18 – 20 Nov, 2021

   

  Tori Wrånes (born 1978, Norway) is a singer and artist who creates dreamlike and surreal unpredictable large-scale performances, films and installations where sound and movement are central. Her art is an attempt to create realities outside norm and standard. Her use of sounds, musical instruments, costumes, props, architecture and sculptures deforms her appearance and creates new rituals and dream-like constellations – a choreography with sounds.

   

  In 2014, Wrånes created the extensive commission performance for Lilith YOUR NEXT VACATION IS CALLING where she embedded every millimeter of the room on Lilith with color – an abstract color explosion where the furniture had left the floor and started to float and a group of people seemingly merging with the color of the room performed a rhythmic, repetitive gymnastic choreography. 

  View the Documentation: https://lilithperformancestudio.com/archives/tori-wranes/

  Read more → https://www.toriwraanes.com

  Photo: YOUR NEXT VACATYION IS CALLING – Performance at Lilith Performance Studio 2014, Photographer: Petter Pettersson / Lilith Performance Studio

 Photo: Sun & Sea; Venice Biennale 2019- Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė and Lina Lapelytė

Photo: Gintarė Grigėnaitė – Lina Lapelyte at The NU Performance International Performing Arts Festival

Photo: Sun & Sea (Marina) opera-performance by Rugile Barzdziukaite, Vaiva-Grainyte & Lina-Lapelyte at Biennale Arte 2019 Venice Photography:Andrej Vasilenko © Courtesy The Artists

Photo: Sun & Sea (Marina) opera-performance by Rugile Barzdziukaite, Vaiva-Grainyte & Lina-Lapelyte at Biennale Arte 2019 Venice Photo: © Martynas Norvaisas

NEWSLETTER
@