• JENNY BERG - Wall Piece III
  JENNY BERG - Wall Piece III
 • SIGNE JOHannessen - Pray / Prey
  SIGNE JOHannessen - Pray / Prey
 • Canary whirl, 2023 - Jenny Berg
  Canary whirl, 2023 - Jenny Berg
 • Holy mare, 2024 - Signe Johannessen
  Holy mare, 2024 - Signe Johannessen
 • Gold for my friends, 2020 - Jenny Berg
  Gold for my friends, 2020 - Jenny Berg
 • Holy mare, 2024 - Signe Johannessen
  Holy mare, 2024 - Signe Johannessen

VILL DU HA VÅRA PRESSMEDDELANDEN?
Behöver du pressinformation från LPS i ditt arbete? Anmäl dig till vår utskickslista. → LILITH’S NEWSLETTER

DO YOU WANT TO HAVE OUR PRESSE RELEASES?
Do you need press information from LPS in your work? Sign up for our mailing list. → LILITH’S NEWSLETTER

 

PRESS ROOM

HÖGUPPLÖSTA PRESSBILDER / HIGH RESOLUTION PRESS IMAGES  → SKROLLA NER PÅ SIDAN / SCROLL DOWN

Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö

PRESSVISNING 17 DURATIONAL SPACE #4 – SEPTEMBER KL 11.00
Vänliga meddela om ni kommer närvara på pressvisningen. Recenserande press ombeds boka in sig på en av performancetillfällena då verken visas i sin helhet.

PRESS SHOW DURATIONAL SPACE #4 – 17 SEPTEMBER ATT 11 AM
Kindly notify if you will attend to the press show. Reviewing press, please book a press ticket to one of the performance dates to see the performances in whole.

PRESSKONTAKT / PRESS CONTACT →
Petter Pettersson petter@lilithperformancestudio.com +46(0)768 11 26 16
Elin Lundgren elin@lilithperformancestudio.com +46(0)735 84 70 10

SV
EN
 • HÖSTEN PÅ LILITH PERFORMANCE STUDIO BJUDER PÅ HELA SJU NYPRODUCERADE PERFORMANCE!

  19.9 –  5.10 
  Signe Johannessen & Jenny Berg
  21.11 –  7.12 
  Roxy Farhat, Salad Hilowle, Elias Björn
  Andreas Engman, Josefina Björk
  _________
  DURATIONAL SPACE #4
  Signe Johannessen & Jenny Berg

  19.9 –  5.10

  Med förväntansfull entusiasm öppnar vi den 19 september den 4:e upplagan av DURATIONAL SPACE med två konstnärer som tar tung handfast skulptur in i en drömsk poetiskt bildvärld i rörelse. Stolt kan vi presentera Signe Johannessens Holy mare och Jenny Bergs Canary whirl, bakom scenen, två nyproducerade performanceverk där publiken kan komma och gå som de vill under de 3 timmar verken pågår.

  Signe Johannessen  – Holy mare
  Signe Johannessens performance Holy Mare tar oss ner i en barock sadelkammare där bottenlösa behov av makt, intimitet och kärlek prövas i relation till den otämjda hästen på gränsen till övergrepp.

  Jenny Berg  – Canary whirl, bakom scenen
  I Canary whirl, bakom scenen, iscensätter Jenny Berg en central upplevelse, ett minne som hon försökt materialisera många gånger tidigare. Som vanligt tycks de valda materialen för grova, mekaniken för klumpig och berättelsen alltför exakt formulerad.

  LÄS MER OM KONSTNÄRENA OCH DERAS VERK HÄR →
  LADDA NER PMPM – DURATIONAL SPACE#4

  Performancen produceras delvis med stöd av Konstnärsnämnden

  DURATIONAL SPACE #5
  21.11 – 7.12 

  Roxy Farhat, Elias Björn, Salad Hilowle, Andreas Engman, Josefina Björk

  DURATIONAL SPACE #5 öppnas den 21 november med fem nyproducerade performanceverk av konstnärerna Roxy Farhat, Salad Hilowle, Elias Björn, Andreas Engman, Josefina Björk 

  Alla performance pågår samtidigt, i samma rum, i 3 timmar. Varje konstnär har själv format platsen utifrån gemensamma förutsättningar.  Ni rör er fritt fån verk till verk och kan stanna så länge ni önskar. Allt efter de fem nya verken växer fram berättar vi mer om konstnärerna och vad du kan komma att förvänta dig av dessa täta performancetimmar.

  Curatorer för DURATIONAL SPACE: LILITH –  Elin Lundgren och Petter Pettersson

  Med DURATIONAL SPACE undersöker LPS ett nytt format för studion, parallellt med kärnverksamheten med storskaliga soloperformance. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll. DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.

  Formatet DURATIONAL SPACE invigdes 2022 Se videodokumentationer från tidigare → LILITH ARCHIVE

 • THE FALL AT LILITH PERFORMANCE STUDIO OFFERS SEVEN NEWLY PRODUCED PERFORMANCES!

  19.9 – 5.10
  SIGNE JOHANNESSEN – Holy mare
  JENNY BERG – Canary whirl, bakom scenen (Canary Whirl, behind the stage)

  DURATIONAL SPACE #5
  Roxy Farhat, Josefina Björk, Salad Hilowle, Andreas Engman, Elias Björn
  21.11 – 7.12

  With eager enthusiasm, we open the fourth edition of DURATIONAL SPACE on September 19th, featuring two artists who bring heavy-handed sculpture into a dreamlike, poetic visual world in motion. We are proud to present Signe Johannessens’ Holy Mare and Jenny Berg’s Canary Whirl, behind the stage, two newly produced performance works where the audience can come and go as they please during the three hours the works are in progress.

  Signe JohannessenHoly mare
  Signe Johannessens performance Holy Mare takes us down into a baroque tack room where bottomless needs for power, intimacy, and love are tested in relation to the untamed horse on the verge of abuse.

  Jenny BergCanary Whirl, bakom scenen
  (Canary Whirl, behind the stage)

  In Canary Whirl, behind the stage, Jenny Berg stages a central experience, a memory she has tried to materialize many times before. As usual, the chosen materials seem too coarse, the mechanics too clumsy, and the narrative too precisely formulated. A group of theater technicians experiment with glittery effects, set pieces, kiosk owners, and old relatives. They assemble and disassemble the scene, sometimes lovingly and sometimes brutally, in search of something that can resemble what happened.

  READ MORE ABOUT THE ARTISTS AND THE PERFORMANCES HERE →
  PRESSRELEASE → PRESS RELEASE – DURATIONAL SPACE #4
   

  DURATIONAL SPACE #5
  21.11 – 7.12 

  Roxy Farhat, Elias Björn, Salad Hilowle, Andreas Engman, Josefina Björk

  DURATIONAL SPACE #5 opens on November 21 with five newly produced performance works by artists
  Roxy Farhat, Salad Hilowle, Elias Björn, Andreas Engman, Josefina Björk.

  All performances take place simultaneously, in the same room, for 3 hours. Each artist has shaped their space based on common conditions. You can move freely from work to work and stay as long as you wish. As the five new works take shape, we will share more about the artists and what you can expect from these intense performance hours.

  Curators for DURATIONAL SPACELILITH – Elin Lundgren and Petter Pettersson.

  With DURATIONAL SPACE, LPS is exploring a new format for the studio, alongside its core activity of large-scale solo performances. The idea is an open and generous display of performance art, where visitors can wander freely and experience two or more separate performances on the same evening. DURATIONAL SPACE opens up the studio and allows us to showcase more artists over a longer period in a form that is closer to an exhibition than a performance.

  The format DURATIONAL SPACE was inaugurated in 2022. See video documentation from past events.→ LILITH ARCHIVE

   

   

PRESSBILDER / PRESS IMAGES – KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT LADDA NER / CLICK ON THE PHOTO TO DOWNLOAD

Holy mare - Signe Johannessen

Holy mare - Signe Johannessen

Canary whirl, bakom scenen - Jenny Berg

Gold for my friends, 2020 - Jenny Berg

NEWSLETTER
@