Tori Wrånes Nov 2021 at Lilith

SV
SV
EN
 •  

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson +46(0)768 11 26 16 Elin Lundgren +46(0)735 84 70 10

  Lilith Performance Studio producerar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in internationella bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.
  Lilith Performance Studion är som renodlad produktionsplats och arena för bildkonstperformance den enda i sitt slag i världen.Sedan starten har Lilith Performance Studio producerat över 50 unika liveperformance i samarbete med konstnärer från hela världen.Studion drivs av grundarna, konstnärerna och de konstnärliga ledarna/curatorena och verksamhetsledarna Elin Lundgren och Petter Pettersson. 

  Farvash_Diagramming Djinn_2021_2_Daniel Camerini

  Image Credit: Time Waste – Helena Olsson, 2021→Diagramming Djinn – Farvash 2021 photo:Daniel Camerini→Calling Ceremony – Elin Maria Johansson, 2011 →Ni måste namaste – Kasra Alikhani, 2020 Photo: Jessica Fredin→Cecilia Sterner – Blast from the past, 2017

 • Five Corners – Fem performance av fem konstnärer 

  Performance: 18 – 20 & 25 – 27 nov, 2021

  Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/five-corners

  På en lång utandning av lycka och uppdämd kraft storöppnar äntligen Lilith Performance Studio, med fem nya performanceverk samtidigt!

  Den 18 november invigs Five Corners!

  Five Corners är en generös visning av performancekonst, där du som besökare kan vandra fritt och uppleva flera verk under samma kväll.
  Till Five Corners har vi bjudit in fem konstnärer vars performancepraktik på ett undersökande och personligt vis speglar olika förhållningssätt till konstformen. Det som binder dem samman är ett påtagligt mod att förflytta gränser och ett gemensamt intresse för vem du som betraktare är. Alla fem verk visas samtidigt under två timmar i samma arkitektoniska form, ett hörn, ett rum eller en scen om man så vill.

  De inbjudna konstnärerna till Five Corners är:

  Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson, Helena Olsson och Cecilia Sterner

   

  Kasra Alikhani skapar fiktiva världar som främmandegör det vardagliga genom dokumentära betraktelser som transformeras till subjektiva upphöjda speglingar av samhällsfenomen. De senaste åren har han ägnat åt att undersöka en sorts utvidgad idé om scenografi och amatörfilm med ett intresse för likformighet och förställning och i förlängningen hur dessa teman förhåller sig till fantasier om hälsa.
  Kasra Alikhani är född 1987 i Iran, uppväxt i Sverige och baserad i Göteborg gick ut Valand 2020. www.kasra.se

  Farvash är en forskningsbaserad konstnär som använder performance, fiktion och teknik för att utforska förnekad självcensur som en överlevnadsstrategi. Hon bygger system för att undersöka frågor kring konstruerad identitet, immigrationsskuld och krigstrauma.
  Farvash är född 1982 i Teheran bor i Stockholm och har utbildats sig bl.a. på Royal College of Art, London, Experience Design, Konstfack, Stockholm. https://www.farvash.com

  Elin Maria Johansson arbeten består av rumsliga installationer med video, animationer, objekt och ljud. Tillsammans bildar hennes verk en abstrakt och metaforisk väv som speglar den plats och den tid vi befinner oss i.
  Elin Maria Johansson är född 1979 i Västernorrland. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Bor och arbetar i Skåne sedan 2010. https://elinmariajohansson.com

  Helena Olsson arbetar främst med rörlig bild utifrån en tanke om att verkets frågeställning och dess form ska följa varandra. Under senare år har hon arbetat med dokumentärfilmens estetik och språk som många gånger tar rollen som sanningsbärare, och då blandat autentiskt material med iscensättningar för att skapa en osäkerhet hos betraktaren.
  Helena Olsson är född 1982 i Ängelholm bosatt i Yngsjö, är utbildad vid Malmö Konsthögskola. https://helenapetronella.se

  Cecilia Sterner En röd tråd genom Cecilias arbete är människans olika tillkortakommanden och illusioner. Det handlar om perception, om att vara sitt eget universums mittpunkt, de olika sociala lagren vi lägger på oss över tid, förväntningar, missuppfattningar, dåligt omdöme, brist på förståelse pga av feltolkningar, minnesförlust och oförmågan att se hela bilden. I en surrealistisk anda av respektlös lekfullhet angriper hon olika aspekter av vår samtida verklighet.Cecilia Sterner är född 1967 och utbildad vid San Francisco Art Institute och Malmö Konsthögskola, bor i Malmö.
  www.instagram.com/ceciliasterner

  Five Corners visas på Lilith Performance Studio i Malmö
  18-20 & 25-27 november. Öppet 19.00-21.00
  Biljetter bokas på kulturcentralen.nu Valfri entréavgift
  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00.

 • Five Corners- Five performances by Five Artists 

  Performance: 18 – 20 & 25 – 27 Nov, 2021

  On a long exhalation of happiness and pent-up power, Lilith Performance Studio finally opens wide, with five new performance works at the same time!
  Five Corners is inaugurated on November 18!

  Five Corners is a generous display of performance art, where you as a visitor can walk freely and experience several works during the same evening.
  To Five Corners, we have invited five artists whose performance practice in an exploratory and personal way reflects different approaches to the art form. What binds them together is a tangible courage to move boundaries and a common interest in who you are as an observer. All five works are displayed simultaneously for two hours in the same architectural form, a corner, a room or a stage if you wish.

  The invited artists to Five Corners are:
  Kasra Alikhani, Farvash, Elin Maria Johansson, Helena Olsson and Cecilia Sterner

  More information about about the invited artists and their specific works and all participating actors will be coming soon.

  Five Corners is shown at Lilith Performance Studio in Malmö
  18-20 & 25-27 November. Open 19.00-21.00
  Tickets are booked at kulturcentralen.nu Optional entrance fee
  The audience is booked at different times to avoid queues and congestion. Everyone is free to stay as long as they want until 21.00.

NEWSLETTER
@