PRESS ROOM

HÖGUPPLÖSTA PRESSBILDER / HIGH RESOLUTION PRESS IMAGES  → info@lilithperformancestudio.com 

PRESSKONTAKT / PRESS CONTACT → Petter Pettersson petter@lilithperformancestudio.com +46(0)768 11 26 16  Elin Lundgren elin@lilithperformancestudio.com +46(0)735 84 70 10

BILJETTER/ TICKETSFRI ENTRÉ  / DROP IN / ON GOING

Game Changer
LILITH 16.9 – 17.9 2022


 

SV
EN
 • GAME CHANGER
  LILITH

  PERFORMANCEHELG UMEÅ 16–17 september
  Plats: Bildmuseet, Östra strandgatan 30 B, Umeå
  Fredag 16 september kl. 18–20  & lördag 17 september kl. 13–15
  Drop in, publiken får stanna så länge de vill till kl 15. Fri entré
  Konstnärssamtal 17 september kl 15.30
  Läs mer här

  Recension i Västerbotten Kurien 19/9 – https://www.vk.se/mer-svarartad-performance-till-folket

  MALMÖ GALLERIHELG 23–24 september
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  23-24 september kl. 19-21.  Drop in, publiken får stanna så länge de vill till kl 21.
  Fri entré.
  I samband med performancen visas Lilith Archives – performancedokumentationer 2007-2022 på gården kl. 19-22
  Konstnärssamtal på Inter Arts Center 24 september kl. 15 https://www.iac.lu.se/artist-talk/
  Läs mer om Malmö Gallerhelg här

  Rebellisk individualism, följsam grupptillhörighet och kollektiv sorgbearbetning undersöks i LILITH’s nyproducerade performance Game Changer. Aktörer och besökare rör sig i en dunkel klubbmiljö, var och en vördnadsfullt iklädda anonymiserande huvor och karnevalistiska fjädrar. Behovet av och längtan efter intimitet, tröst och utlevelse prövas och bearbetas genom gester, riter och impulser. Verket upplöser och förskjuter gränserna mellan besökare och aktör då varje besökare väljer hur de deltar.

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Elin Lundgren och Petter Pettersson har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999. 2007 grundade konstnärsduon Lilith Performance Studio – en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade storskaliga konstperformance av inbjudna konstnärer från hela världen.

  Siri Jennefelt (f.1989) är kompositör och ljuddesigner. Hon har skrivit elektronisk musik till en mängd scenkonstföreställningar, och har också deltagit på scen och framfört sin musik live i flera verk. Siri driver sedan 2019 performanceduon The Wind tillsammans med Ellen Norlund.

  Koncept och idé: LILITH – Elin Lundgren & Petter Pettersson
  Musik: Siri Jennefelt

  Performancen är producerad i samarbete med Bildmuseet, Norrlandsoperan och Vita kuben och med stöd av Umeå Kommun och Inter Arts Center Malmö.

 • GAME CHANGER AT BILDMUSEET IN UMEA AND MALMÖ DURING MALMO GALLERY WEEKEND

  PERFORMANCE WEEKEND UMEÅ  September 16–17
  Bildmuseet, Östra strandgatan 30 B, Umeå
  September 16, 6-8 pm & September 17, 1-3 pm
  Drop in, the audicence can stay as long as they like until 8 pm. Free entrance
  Artist talk September 17, 3.30 pm
  Read more

  MALMÖ GALLERY WEEKEND September 23–24
  Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  September 23-24 7-9 pm
  Drop in, the audience can stay as long as they like until 9 pm. Free entrance.
  In conjunction to the performance Lilith Archives – performance documentations 2007-2022 is shown in the backyard 7-10 pm

  Artist talk at Inter Arts Center September 24, 3 pm https://www.iac.lu.se/artist_talk/
  Read more about Malmö Gallery Weekend

  Game Changer is a performance that explores our need for adaptable group affiliation and rebellious individualism, where the boundary between viewer and actor dissolves. Visitors enter a dim lit club environment, each dressed in anonymizing hoods decorated with carnivalistic feathers. Our need and longing for intimacy, comfort and fulfillment are tested and processed through gestures, rituals, and impulses. Game Changer dissolves and shifts the boundaries between visitor and actor as each visitor chooses how they participate.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972). Through performances that touch on community, group belonging and exclusion, LILITH construct their works as living images infused with an absurdist sense of humour and a stripped-down documentary narrative. Their key concerns revolve around universal human issues such as love, loss and sadness, they are propelled by a desire to move into the audience’s consciousness like a disorder, all the while hoping to understand what it means to be a human being.

  Lundgren (f.1973) and Pettersson (f.1972) have worked together with visual and performing arts in various forms since 1999. In 2007, the artist duo founded the acclaimed performance studio – Lilith Performance Studio – an independent arena for practical artistic research focusing on new produced large-scale art performances by invited artists from all over the world.
  Read more → http://www.lundgrenpettersson.com 

  Siri Jennefelt (b.1989) is a composer and sound designer. She has composed electronic music for numerous performances, as well as performed her music live in several performances. Since 2019, Siri performes with Ellen Norlund in their performance duo The Wind.

  Read more

  Concept and idea: LILITH – Elin Lundgren & Petter Pettersson
  Music: Siri Jennefelt

  The performance is a commission for Bildmuseet with support from Norrlandsoperan, Vita kuben,Umeå Kommun and Inter Arts Center Malmö.

NEWSLETTER
@