• Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
  Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
 • Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
  Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
 • Sareena Sattapon - Cleaner, 2017 Photo: Diana Kolczewska
  Sareena Sattapon - Cleaner, 2017 Photo: Diana Kolczewska
 • Sareena Sattapon - Closer, 2017 Photo: Kostyantyn Smolyaninov
  Sareena Sattapon - Closer, 2017 Photo: Kostyantyn Smolyaninov
 • Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
  Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
 • Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong
  Sareena Sattapon - Balenciaga I belong, 2020 Photo: Atichart Watanapichetpong

DURATIONAL SPACE #2

ADÈLE ESSLE ZEISS
SAREENA SATTAPON

PERFORMANCE: 27.3 – 13.5 2023
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö

SV
EN
 • Performance: 27-29 april 4-6 maj, 11-13 maj 2023  
  Öppettider: 18.00 -21.00 Pågående, publiken släpps in var 15 min, bokning krävs.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Pris: Valfri entréavgift ( min 80 SEK)

  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Båda verken pågår samtidigt. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00. För att se verken i sin helhet behöver du ca 60 min.

   

  Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapon DURATIONAL SPACE#2

  Den 27 april visar Lilith Performance Studio del 2  av LPSs nya utställningsformat , DURATIONAL SPACE,  med två nyproducerade storskaliga performance av den svenska konstnären Adèle Essle Zeiss och den thailändska konstnären Sareena Sattapon

  Med DURATIONAL SPACE undersöker LPS ett nytt format för studion. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll.
  DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.

  Adèle Essle Ziess 

  Adèle gör performanceverk och installationer som bygger på grundläggande aspekter av kroppen och som fyller rummet en förstärkt kroppslig närvaro. Jag använder ofta objekt för att förtydliga det som sker i kropparna. Mitt konstnärsskap har sitt ursprung i dans och koreografi och jag arbetar fram nya idéer genom att experimentera fysiskt, ofta i samarbete med dansare.

  Född 1983 i Stockholm, bor och arbetar i Stockholm. Examen från Kungliga Svenska Balettskolans moderna linje 2002 och Kungl. Konsthögskolans femåriga program i fri konst Stockholm 2018. Adèle har bl.a. ställt ut på Accelerator MDT, Haninge konsthall, konstparken Ulvshälls hällar samt i Danmark på Den Frie/Dansehallerne.

  Adèle är aktuell med en en installation och en performance ”STATOLIT” på Moderna Museet Malmö från 18.2 -3.9, 2023 https://www.modernamuseet.se/malmo/

   

   

  Sareena Sattapon  

  Sattapon rörs sig mellan  performance, fotografi, video och installation. Sareena inspireras av sina upplevelser och vardagsliv. Sattapon intresserar sig för konstens förgänglighet, relaterat till död och ensamhet.  Sareena Sattapon (född 1992, i Thailand) är bildkonstnär som för närvarande gör son doktorsexamen på  Global Art Practice, vid Tokyo University of the Arts.
  Sareena har ställt ut både nationellt på BACC, Thailand och internationellt i Hongkong, Singapore, Korea, Kina, Indonesien, Tyskland, Polen, Ukraina, Slovakien, Norge och Japan.

  Läs mer →  sareenasattapon

   

  Curatorer: Elin Lundgren & Petter Pettersson

 • DURATIONAL SPACE

  ADÈLE ESSLE ZEISS
  SAREENA SATTAPON
  Performance: 27.3 – 13.5
  Open Hours: 6 pm – 9 pm. Ongoing. The audience is let in on different time slots.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Price: Optional Entrance Fee ( min 80 SEK)

  The audience is let in on different time slots to avoid queues. The performances are shown simultaneously. All are free to stay as long as they please until closing time at 9 pm. You need 60 min to see the works in whole.

  On April 27, Lilith Performance Studio’s new exhibition format DURATIONAL SPACE will present it’s second partwith two newly produced large-scale performances by the Swedish artist Adèle Essle Zeiss and the thai artist Sareena Sattapon.

  With DURATIONAL SPACE, we explore a new format for the studio. The idea is an open and generous display of performance art, where visitors can wander freely and experience two or more separate performance works in the same evening.DURATIONAL SPACE opens up the studio and gives the opportunity to show more artists for a longer period of time in a form that is closer to an exhibition than a performance.

  Adèle Elle Zeiss

  Adèle makes performance pieces and installations that are based on fundamental aspects of the body and that fill the room with an enhanced bodily presence. She often use objects to clarify what happens in the bodies. Her artistry originates in dance and choreography and she develops new ideas through physical experimentation, often in collaboration with dancers.

  Adèle Essle Zeiss ( b 1983 in Stockholm where she lives and works) studied to be a dancer at the Royal Swedish Ballet School and has a master’s degree in fine art from the Royal Institute of Art in Stockholm. She has exhibited at Accelerator MDT, Haninge konsthall, konstparken Ulvshälls hällar samt i Danmark på Den Frie/Dansehallerne.

  Adèle is now also shown at Moderna Museet in Malmö with the installation and performance STATOLIT →18.2 -3.9, 2023 https://www.modernamuseet.se/malmo/

  Sareena Sattappon

  Sattapon works with various mediums such as performance art, photography, and installation.  She gets her artistic inspiration from her experiences and ordinary life. Sattapon’s interest in the impermanence of artworks, related to death and loneliness. Born 1992, in Thailand. Sareena Sattapon is a visual artist who is currently completing a PhD in Global Art Practice, at Tokyo University of the Arts.

  She has had exhibitions internationally: in Thailand, Hong Kong, Singapore, Korea, China, Indonesia, Germany, Poland, Ukraine, Slovakia, Norway and Japan.

  Read more →  sareenasattapon

   

  Curators: Elin Lundgren & Petter Pettersson

   

NEWSLETTER
@