SV
EN
 • DURATIONAL SPACE 
  PERFORMANCE: 7.3 – 23.3 2024

  TOVA MOZARD
  LINNEA HANSANDER

  Den 7:e mars öppnar vi dörrarna för Lilith Performance tredje upplaga av DURATIONAL SPACE, med konstnärerna Tova Mozard och Linnea Hansander.

  Med DURATIONAL SPACE undersöker LPS ett nytt format för studion parallellt med studions kärnverksamhet med storskaliga nyproducerade soloperformance. Tanken är en öppen och generös visning av performancekonst, där besökare kan vandra fritt och uppleva två eller flera separata performanceverk under samma kväll. DURATIONAL SPACE öppnar upp studion och ger oss möjlighet att visa fler konstnärer under en längre tid i en form som ligger närmare utställning än föreställning.
  I början av 2022 invigdes DURATIONAL SPACE med två nya performance av konstnärerna Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson. 2.a upplagan gick av stapeln maj 2022 med Adèle Essle Zeiss och Sareena Sattapon.  → LILITH ARCHIVE

  Tova Mozard är en av vår tids främsta konstnärer. Hennes konstnärskap utgörs av fotografier, videoverk och film. Återkommande närmar hon sig verkliga platser och människor genom iscensättning och regi. En symbios mellan verklighet och fiktion där självpåtagna eller tilldelade roller ifrågasätter verklighetens förutsättningar. En subtil gränsdragning som skapar ett mysterium i bilden. Ett spänningsfält mellan det privata och det offentliga. Mozards motivkrets utgörs ofta av enskilda personer eller situationer, inte sällan allvarsamma händelser som filtreras genom skådespelet. Många av Tova Mozards bilder åskådliggör hennes passion för en av vår tids stora frågor, världen mellan anonymitet och berömmelse.

  Tova Mozard (f. 1976) har en MFA från Malmö Konsthögskola och har studerat fotografi vid UCLA School of the Arts and Architecture, Los Angeles. Separatutställningar inkluderar Nikolaj Kunsthal, Köpenhamn, Ladies’ Room, Los Angeles, 1646 Art Gallery, Haag, Kulturhuset, Stockholm, Hasselblad Center, Göteborg och Botkyrka Konsthall, Stockholm. Dessutom har Mozard ställt ut på Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm, Scandinavia House, New York, Fullersta Gård, Moderna Museet, Norrköpings Konstmuseum, Malmö konstmuseum och Artipelag, Stockholm, Anthology Film Archives, New York och Passagen Konsthall, Linköping.

  Mozard har deltagit i ett flertal visningar och filmfestivaler, t.ex. CURTAS Vila do Conde, Visible Evidence Los Angeles, Stockholms filmfestival, Göteborgs filmfestival och Kassel Documentary Film & Video Festival. Mozard belönades med ”1 km Film”-priset på Stockholms filmfestival 2019 och juryns hedersomnämnande vid Tempo Short Awards 2018. The Big Scene och Psychic har Guldbagge nominerats.

  /www.tovamozard.com/
  chgallery.se – Current exhibition runs until 16 DEC

  Linnea Hansander arbetar interdisciplinärt med stämningar och människor som ingång, ofta deltagarbaserat eller med inslag av uppträdanden. Med bakgrund är inom scenkonst är hon ute efter upplevelsen att befinna sig i fantasi, lek eller dröm, och när hon konstruerar installationer, scenografier och iscensättningar för deltagande använder hon sig av överenskommelser kring fiktion/verklighet som gäller i de inte helt vakna tillstånden. Tidigare format hon arbetat med är t.ex. fester, textila skulpturer, video, uppträdanden, karaoke, högläsning och dockteater. Hon uppskattar och arbetar gärna med inslag av underhållning och populärkulturella element.

  Linnea Hansander (f.1983) har en examen från Konstfack MFA 2018 samt BA (performance studies) Stockholms Universitet. Ställt ut bl.a. soloutställning på Index i Stockholm och grupputställning på Malmö konstmuseum 2022. Deltagit i grupputställningar på t.ex Färgfabriken och Inkonst och gjort soloutställningar / beställningsverk för t.ex. Konstfrämjandet och FLOCK plattform för deltagarbaserad konst. Med Strong Dreams bl.a. gjort en föreställning för Strindbergs intima teater. 2022 var hon IASPIS stipendiat i Stockholm.

  /linnea.hansander/

 •  

  DURATIONAL SPACE 
  PERFORMANCE: 7.3 – 23.3 2024

  TOVA MOZARD
  LINNEA HANSANDER

  Tova Mozard is one of the foremost artists of our time. Her artwork consists of photographs, video works and film. She repeatedly approaches real places and people through staging and direction. A symbiosis between reality and fiction where self-imposed or assigned roles question the conditions of reality. A subtle demarcation that creates a mystery in the image. A tension field between the private and the public. Mozart’s circle of motifs often consists of individual people or situations, not infrequently serious events that are filtered through the play. Many of Tova Mozard’s pictures illustrate her passion for one of the great questions of our time, the world between anonymity and fame.

  Tova Mozard (b.1976) holds an MFA from Malmö Art Academy and has studied photography at UCLA School of the Arts and Architecture, Los Angeles. Solo exhibitions include Nikolaj Kunsthal, Copenhagen, Ladies’ Room, Los Angeles, 1646 Art Gallery, Hague, Kulturhuset, Stockholm, Hasselblad Center, Gothenburg and Botkyrka Konsthall, Stockholm. In addition, Mozard has exhibited at Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm, Scandinavia House, New York, Fullersta Gård, Moderna Museet, Norrköpings Konstmuseum, Malmö Art Museum and Artipelag, Stockholm, Anthology Film Archives, New York and Passagen Konsthall, Linköping.

  Mozard has participated in numerous screenings and film festivals, e.g. CURTAS Vila do Conde, Visible Evidence Los Angeles, Stockholm Film Festival, Gothenburg Film Festival, and Kassel Documentary Film & Video Festival. Mozard was awarded the ”1 km Film”-award at the Stockholm Film Festival in 2019 and the Jury Honorary Mention at Tempo Short Awards in 2018. The Big Scene and Psychic have been nominated for Guldbagge Awards.

  Tova Mozard’s work is included in the collections of Moderna Museet, Hasselblad Foundation, Malmö Art Museum, Public Art Agency Sweden and Norrköping Art Museum. Tova Mozard lives and works in Stockholm and Los Angeles.

  /www.tovamozard.com/
  chgallery.se – Current exhibition runs until 16 DEC

   

  Linnea Hansander works with an interdisciplinary approach focusing on moods and people, often participant-based with performative elements. In her own words she further decribes: My first background is in performing arts, and I believe this is apparent in my style and sphere of interests. I seek to convey the experience of being in a fantasy, game or dream, and when I design installations, sets and enactments for the participants I try to stick to the agreements on fiction/reality that apply in semi-awake states. Previously I have worked with formats such as parties, textile sculptures, videos, performances, karaoke, readings and puppetry. I appreciate and like working with elements of entertainment and popular culture.

  Linnea Hansander (1983, Sweden) received an MFA from Konstfack in 2018 and BA (performance studies) Stockholm University. Her practice includes artistic projects, curating, performance, definition of spaces, collaborative situations and a constant flow of interactions with many agents. She was a studio grant holder at IASPIS during 2022. She had a solo exhibition at Index in Stockholm 2022 and group exhibition at Malmö art museum in 2022. Participated in group exhibitions at Färgfabriken and Inkonst and made solo exhibitions / commissioned works for Art promotion and FLOCK platform for participant-based art. With Strong Dreams she made a performance for Strindberg’s intimate theatre.

  /linnea.hansander/

NEWSLETTER
@