Tack för ett omvälvande och känsloladdat år! ❤

Nu stänger vi snart 2022 och kan se tillbaka på ett år fyllt av starka känslor.
Vår gemensamma värld har det senaste året skakats av kriser som inte lämnat någon oberörd. I bästa fall har allt negativt som hänt ändå haft något gott med sig i det stora perspektivet. Förhoppningsvis har det tvingat oss alla, oavsett hur nära man berörts, att fundera på vad som verkligen är viktigt och vi hur upprätthåller det.
2022 har varit ett fantastiskt år på Lilith Performance Studio, vilket troligen till stor del har med det oroliga världsläget att göra. Aldrig tidigare har så många kommit och aldrig tidigare har vi fått så mycket fin respons.
Vi har mött människor som vill känna, tänka och förändra som en del av en gemenskap.
Alla reaktioner och möten under året har gjort det tydligt för oss att behovet av en fri yta att utgå från har växt. Vi har stärkts i vår övertygelse om att kultur är avgörande, för att förstå sig själv och för att kunna förhålla sig till sin omvärld och därför måste vårdas ömt.
Med det sagt vill vi gärna ge er en återblick av 2022 och ser fram mot en fortsättning och en invigning av en ny verksamhetsdel 2023.
Ett oerhört stort tack till alla fantastiska människor som deltagit och bidragit till att stärka kraften för mer kultur.
Vi ses nästa år starkare än någonsin!
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Gott nytt år alla kära!! 💥🍾🍾🥂🥂
Elin Lundgren & Petter Pettersson
Lilith Performance Studio
Tillbakablick på 2022
GARDEN OF LEFTHAND
” Norska Tori Wrånes totalkonstverk ”Garden of lefthand” på Lilith Performance Studio liknar inget jag tidigare sett ”…”Vad Wrånes åstadkommer har snarare stråk av surrealismens drömskt skruvade värld, spetsad med humor och musikens besvärjande kraft. Det är galet groteskt och fullkomligt sagolikt.”-Carolina Söderholm
Hennes vackra, mässande sångröst är en stor behållning här.” “ovissheten är kompakt och spännande.” Christine Antaya – Sydsvenskan
Idé och koncept: Tori Wrånes
Visades 21 april – 1 maj 2022
GAME CHANGER
“ I ett mässande ljudlandskap tar jag del av en upplevelse som starkare och mer invasivt än jag varit med om på länge går hudnära med frågor om individens makt kontra kollektivets, makt och skydd, motstånd och underkastelse.” VK – Sara Meidell https://www.vk.se/…/mer-svarartad-performance-till-folket
Koncept och idé: Konstnärsduon LILITH (Elin Lundgren & Petter Pettersson
Musik: Siri Jennefelt
Visades på Bildmuseet i Umeå 16,17 sep och på Lilith Performance Studio i Malmö 23-24 sep.
MIN TOTALA NJUTNING
”Min totala njutning” är ett outgrundligt verk, på samma gång poetiskt, skrämmande och vackert. Ungefär som livet självt. Anna Hedelius / Kulturnyheterna
”Utan att hemfalla åt banala budskap säger verket något väsentligt om det vackra och svåra i att vara människa. Det är ödesmättat och egendomligt trösterikt.” Carolina Söderholm – https://konsten.net/min-totala-njutning-pa-lilith…/
”När jag vandrar ut i industriområdet igen vet jag inte vad jag sett, mer än att jag varit med om något speciellt; också upplevelsen över att det ordlösa kan vara så …. politisk, filosofisk, existentiell.” Henric Tiselius – Kristianstadbladet
”Lilith Performance Studio har återigen lyckats skapa en värld som man inte visste var möjlig.”
Tor Billgren – Sydsvenskan
Idé och koncept: LILITH(Elin Lundgren Petter Pettersson) och Daniel Mårs
Text: Daniel Mårs Kompositör: Philip Gleisner
Operasolist: Kristine Nowlain
Visades 3-19 nov 2022.
2023 – INVIGNING av DURATIONAL SPACE
Den 16:e februari invigs DURATIONAL SPACE på Lilith Performance Studio med två nyproducerade storskaliga performance; “Verksamhetsanalysen” av Éva Mag och Forsens början av Anna-Karin Rasmusson.
Att få visa nya verk av Éva Mag och Anna-Karin Rasmusson samtidigt är något av en drömöppning av DURATIONAL SPACE. Mag och Rasmusson bygger bilder genom processer och tillstånd, där narrativet inte levereras färdigt utan tillåts ta tid och gro fritt i betraktaren. Läs mer>> https://lilithperformancestudio.com/archives-page/current-2/
Biljetterna till DURATIONAL SPACE är släppta på: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/durational-space Valfri entréavgift.
Läs gärna mer och se filmer på vår hemsida om 2023 och året som gått. https://lilithperformancestudio.com/

Min totala njutning (My total Pleasure) – artist duo LILITH & the poet Daniel Mårs

SV
EN
 • MIN TOTALA NJUTNING
  LILITH & DANIEL MÅRS

  Performance 3-5, 10-12, 17-19 november 19.00-22.00
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Entré: Valfri entréavgift 
  Biljetter: https://www.kulturcentralen.nu/
  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel. Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 22.00. För att se verket i sin helhet behöver du ca 45 min.

  Min totala njutning är ett tillstånd i glappet mellan ett före och ett efter, krisen eller extasen. Individens begär efter förödelse och pånyttfödelse undersöks i relation till kollektivets behov av rituell intimitet och omsorg. Likt ett svedjebruk har allt det gamla bränts för att komma åt något nytt.

  Vi rör oss varsamt i skrevorna mellan erotiska drömmar och sönderfallande verklighet. Det undermedvetna har tagit formen av en ny natur, ett kargt bergslandskap som kladdar fast under fotsulorna. En grupp människor hanterar ofrivilligt den levande organismens olika stadier av transformation. Med ett outsinligt begär mässar kören om förlösningen i den totala njutningen. Händelser och temporaliteter utspelar sig sida vid sida, omlott och utan tid. 

  grovt vällande lögner 
  den här sörjan 
  hysteriskt verklig

  och du håller inte ens min hand 
  du håller inte ens min hand

  Min totala njutning är en massiv totalperformance med utgångspunkt i nyskriven lyrik. Poesin har fått diktera den fysiska platsens gestaltning, liksom komposition av ljudlandskap, körstycken, operasolon och de medverkandes koreografier. Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.

  gör om
  gör om det här
  snabbt och smutsigt

  min totala njutning
  plommon
  pälsar
  röda stenar

  Med utgångspunkt i Mårs lyrik har kompositören och ljudkonstnären Philip Gleisner fritt komponerat körstycken och elektroakustisk musik. 

  I samarbete med Aska förlag ges diktsamlingen Min totala njutning av Daniel Mårs ut som publikation och finns tillgänglig i en första signerad utgåva för besökande publik.

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Daniel Mårs är född 1986 och bosatt i Malmö. Han har tidigare gett ut diktsamlingarna Simonillusioner (2017) och Voilà! (2020). Tillsammans med Charlotte Qvandt har han även skrivit Flockmatrisen (2019) och En berörd park (2022).

  Philip Gleisner är kompositör och ljudkonstnär, född 1991 och bosatt i Malmö. Efter att ha haft klassisk komposition som inriktning en längre period har idag det elektroakustiska mediet tagit över Gleisners fokus och han komponerar idag för musiker och högtalare i egna och utomstående projekt.

  Idé och koncept: LILITH och Daniel Mårs
  Text: Daniel Mårs
  Kompositör: Philip Gleisner
  Opera solist: Kristine Nowlain
  Kör: Sopran: Maja Lundmark Alt: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bas: Daniel Åberg
  Pole dancer: Selma Kjesen
  Produktion: Lilith Performance Studio

  Medverkande aktörer: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Joakim Carlsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg

 • MIN TOTALA NJUTNING (MY TOTAL PLEASURE)
  LILITH & DANIEL MÅRS

  Performance: November 3-5, 10-12, 17-19  7-10 pm
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Tickets: https://www.kulturcentralen.nu
  The audience is booked in different time slots to avoid a queue and is free to stay as long as they like until 10 pm. You need 45 min to see the performance in full. 

  Min totala njutning (My Total Pleasure) is a state of being in the gap between a before and an after, the crisis or the ecstasy. The individual’s desire for devastation and rebirth is examined in relation to the collective’s need for ritual intimacy and care. As a slash-and-burn agriculture, all that is old has been burned in order to access something new.

  We carefully move in the crevices between erotic dreams and a crumbling reality. The subconscious has taken the form of a new nature, a barren mountain landscape that sticks to the soles of the feet. A group of people involuntarily manage the transformation stages of a living organism. With an inexhaustible desire, the choir sings of redemption in total pleasure. Events and temporalities unfold side by side, intertwined and without time.

  coarsely surging lies
  this whole mess
  hysterically real

  and you don’t even hold my hand
  you don’t even hold my hand

  Min totala njutning is a massive, total work of performance art based on newly written poetry. In the performance, the poetry has dictated the concept, the design of the physical site, as well as the composition of soundscapes, choral pieces, opera solos and the choreography of the participants.The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation whereby practitioners who have never worked with performance before are invited to work closely with the studio’s artistic directors, and to, if possible, find new, unexplored ways of developing a live performance work.

  do it over
  do this over
  quick and dirty

  my total pleasure
  plums
  furs
  red stones

  In November 2020, on the initiative of Lilith Performance Studio’s artistic director / artist duo LILITH, poet Daniel Mårs was commissioned to write a poetic universe that would serve as the basis for a large-scale performance. In close collaboration with LILITH, the poetic elements have been developed in the form of text lines, movements and installation. This has resulted in the total performance work and poetry collection, both entitled Min totala njutning.

  Based on Mårs’ poetry, composer and sound artist Philip Gleisner has freely composed choral pieces and electroacoustic music. 

  In collaboration with Aska publishing, the poetry collection Min totala njutning  by Daniel Mårs has been published and will be available in a first signed edition for visiting audiences.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972). Through performances that touch on community, group belonging and exclusion, LILITH constructs their works as living images infused with a sense of absurd raw humor and a stripped-down documentary narrative. Their key concerns revolve around universal human issues such as love, loss and sadness, they are propelled by a desire to move into the audience’s consciousness like a disorder, all the while hoping to understand what it means to be a human being.

  Daniel Mårs was born in 1986 and lives in Malmö. He has previously published the poetry collections Simonillusioner [Simonillusions] (2017) and Voilà! (2020). Together with Charlotte Qvandt, he has also written Flockmatrisen [The Flock Matrix] (2019) and En berörd park [A park concerned] (2022).


  Philip Gleisner is a composer and sound artist, born in 1991 and based in Malmö. After having focused on classical composition for a long period, Gleisner’s focus has now shifted to the electroacoustic medium, and he currently composes for musicians and loudspeakers in both his own projects and in external collaborations.

   

  Idea and Concept: The artist duo LILITH & the poet Daniel Mårs 
  Text: Daniel Mårs
  Composer: Philip Gleisner
  Opera Soloist: Kristine Nowlain
  Choir: Soprano: Maja Lundmark Alto: Hanna-Maria Strand Tenor: Joar Sörensson Bass: Daniel Åberg
  Pole dancer: Selma Kjesen
  Produktion: Lilith Performance Studio

  Production: Lilith Performance Studio

  Participants: Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Susanne Larsdotter, Elisabet Stengård, Birgitta Hult, Lo Pettersson-Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilma Linton, Selma Kjesen, Joakim Carlsson, Axel Berger, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Kaisa Malmborg

   


NEWSLETTER
@