SV
EN
 • Snart i Umeå med LILITHs nya performance Game Changer!! Äntligen!! Kom och se!!

  Vi har väntat så länge på att få visa detta verk för en publik. Game Changer är beställt av Bildmuseet i Umeå och arbetats fram under en artist i residency på Inter Arts Center i Malmö. Pga pandemin har allt skjutits fram under 2 år så nu äntligen kan LILITH bjuda in publiken till denna nya performance.

  Game C

   

  Välkommen till en septemberhelg med performance i och omkring Bildmuseet. Helgen inleds med en Art Friday och fortsätter under lördag eftermiddag. Som besökare får du uppleva olika sorters performance och kan också delta själv.

  Elin Lundgren och Petter Pettersson (Lilith Performance Studio) framför en interaktiv performance som undersöker följsam grupptillhörighet och rebellisk individualism. Anna-Karin Rasmusson agerar i en vardagrealistisk men skruvad scenografi och Geoff Robinson bjuder in oss till en ljudvandring om Umeälvens potentiella framtid. Josefine Östlund skapar en skulptural installation vid älven tillsammans med en hjulgrävare. Akterna framförs löpande eller upprepas vid flera tillfällen så att du har möjlighet att uppleva dem alla. Under lördagen kan du dessutom lyssna på en rad korta samtal med de medverkande konstnärerna i kaféet.

  https://www.bildmuseet.umu.se/utstallningar/2022/performancehelg/

  Game Changer  – Rebellisk individualism, följsam grupptillhörighet och kollektiv sorgbearbetning undersöks i Game Changer. Aktörer och besökare rör sig i en dunkel klubbmiljö, alla vördnadsfullt iklädda anonymiserande huvor och karnevalliknande fjädrar. Längtan efter intimitet, tröst och utlevelse prövas och bearbetas genom gester, riter och impulser. Det nyproducerade verket upplöser och förskjuter gränserna mellan besökare och aktör då varje besökare väljer hur de deltar.

  LILITH är konstnärerna Elin Lundgren och Petter Pettersson. I performanceverk om gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger de sina verk som levande bilder med absurd humor och ett avklätt, dokumentärt berättande. Grundtonen är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg. LILITH vill flytta in i betraktarens medvetande som ett brus och drivs av en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Elin Lundgren (f. 1973) och Petter Pettersson (f. 1972) har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999. 2007 grundade konstnärsduon Lilith Performance Studio – en oberoende arena för praktisk konstnärlig forskning med inriktning på nyproducerade storskaliga konstperformance av inbjudna konstnärer från hela världen.

  Musiken till verket är skapat av Siri Jennefelt. Performancen är producerad i samarbete med Bildmuseet, Norrlandsoperan och Vita kuben och med stöd av Umeå Kommun. 

   

 • SOON IN UMEA WITH LILITH’S NEW PERFORMANCE GAME CHANGER!! FINALLY!! COME AND SEE!!

  We have been waiting for this for 2 years. Game Changer is a commission for Bildmuseet and has been developed during a artist in residency at Inter Arts Center for a long time. And now finally we can show it for an audience first in Umea and the the weekend after in Malmö!!

   

  PERFORMANCE WEEKEND

  2022-09-16 to 2022-09-17

  Welcome to a September weekend of performance in and around Bildmuseet. The weekend starts with an Art Friday and continues on Saturday afternoon. As a visitor, you will experience different varieties of performance and can also participate yourself.

  Elin Lundgren and Petter Pettersson (Lilith Performance Studio) gives an interactive performance that explores compliant group membership and rebellious individualism with a soundscape by Siri Jennefelt.  Anna-Karin Rasmusson performs in an everyday realistic but twisted scenography and Geoff Robinson invites us to a sound walkabout where a potential future of the Ume River will be explored. Josefine Östlund creates a sculptural installation by the river together with a wheel loader.

  The acts are performed continuously or repeated on several occasions so that you can experience them all. On Saturday, you can listen to a series of short talks with the participating artists in the café.

  Participating performance artists:

  Anna-Karin Rasmusson / Assistans
  Elin Lundgren and Petter Pettersson / Game Changer  
  Josefine Östlund / GRUND
  Geoff Robinson (Melbourne) / Durational Situation/ Umeälven 3022

  _________________________________________

  • Schedule

   Friday 16/9 Art Friday 17.00-21.00

   17.00-18.00

   Assistans / Anna-Karin Rasmusson

   Live performance

   Level 0, Flexhallen

    

   20.00-21.00

   Assistans / Anna-Karin Rasmusson

   Live performance

   Level 0, Flexhallen

    

   18.00-20.00

   Game Changer / Elin Lundgren and Petter Petterson

   Ongoing performance (drop-in), admission until 19.30

   Level 3

    

   17.00-21.00

   GRUND / Josefine Östlund

   Ongoing performance (drop-in)

   Öbackaparken outside the Bildmuseet

    

   All night:

   Durational Situation, Umeälven 3022 / Geoff Robinson

   Sound walk along the Umeå river

    

   Assistans / Anna-Karin Rasmusson

   Art installation with video projection

   Level 0, Flexhallen

    

   Saturday 17/9 12.00-17.00

    

   12.00-13.00

   Assistans / Anna-Karin Rasmusson

   Live performance

   Level 0, Flexhallen

    

   15.00 – 16.00

   Assistans / Anna-Karin Rasmusson

   Live performance

   Level 0, Flexhallen

    

   13.00-15.00

   Game Changer / Elin Lundgren and Petter Petterson

   Ongoing performance (drop-in), admission until 2.30pm

   Level 3

    

   All day:

   Durational Situation, Umeälven 3022 / Geoff Robinson

   Sound walk along the Ume River

    

   Assistans / Anna-Karin Rasmusson

   Art installation with video projection

   Level 0, Flexhallen

    

   GRUND / Josefine Östlund

   Sculpture in Öbackaparken outside the Bildmuseet

    

   Artist talks:

   12.30-13.00 Josefine Östlund

   13.30-14.00 Anna Karin Rasmusson

   14.30-15.00 Geoff Robinson

   15.30-16.00 Elin Lundgren and Petter Pettersson

   Level 0

   

NEWSLETTER
@