SV
EN
 • Människor sökes till performance!

  Lilith Performance Studio i Malmö söker personer i åldern 16-35 år som vill agera i vår kommande megaperformance GAME ON i oktober!
  Vi söker dig som tycker det är kul att medverka i nya och oprövade sammanhang.
  Ingen tidigare erfarenhet eller scenvana krävs, men mod att agera framför publik, koncentration och att kunna ta instruktioner. Svenska är inget krav.
  Vi är alltid intresserade av nya medverkande till framtida performanceproduktioner, men just nu, framför allt 16-35 åringar till höstens megaproduktion GAME ON. (Se datum nedan).
  Till GAME ON söker vi karaktärer som vågar interagera med publik, dansa loss och kommunicera på ett låtsas språk.
  Presentationsbrev och video:
  Skicka några raders beskrivning av dig själv och en video med 1-2 min presentation där du berättar varför du vill vara med i en Lilithproduktion och vem du är.
  Som bonus får du gärna göra en valfri 1 min improvisation som visar lite på hur du kan agera.

  Inbox eller skicka mejl till info@lilithperformancestudio.com för mer info.
  Läs mer om Lilith Performance Studio på www.lilithperformancestudio.com

  Vänta inte!
  Vi vill ha in din intresseanmälan så fort som möjligt. Casting pågår.
  Ett mindre arvode utgår till alla medverkande, men framför allt är du med för att du tycker det är kul och vill prova något nytt.
  Vi kontaktar dig om det blir aktuellt att komma på ett möte.
  Alla telefonsamtal undanbedes vänligen.
  Aktuella datum för höstens produktion:
  REPETITIONSDATUM
  29/9 dagtid
  1/10 – 3 /10 kvällstid
  PERFORMANCE DATUM FÖR GAME ON:
  6,10,13,17, 20 oktober kvällar

 • SEARCHING FOR PEOPLE TO PARTICIPATE IN PERFORMANCE!

  Right NOW Lilith Performance Studio in Malmö is looking for people aged 16-35 who want to act in our upcoming mega performance GAME ON in October!
  We are looking for YOU who think it’s fun to participate in new and untested contexts.
  No previous experience or acting skills is required, but courage to act in front of an audience, concentration and being able to take instructions. Swedish is not required.
  We are always interested in new participants to our future performance productions, but right NOW we are looking for 16-35 year-olds to this falls mega production GAME ON

  To GAME ON, we are looking for characters who dare to interact with an audiences, to dance lik hell and to speak in an jibber-jabber language.

   

  Presentation letter and video:
  Send a few lines that describes yourself and a video of 1-2 minutes presentation where you tell why you want to be in a Lilith production and who you are.
  As a bonus, you may want to make an optional 1 min improvisation that shows a bit of how you can act.
  Inbox or email to info@lilithperformancestudio.com for more info.
  Read more about Lilith Performance Studio at www.lilithperformancestudio.com

  DON’T WAIT!
  Send in you interest and application asap! The Casting is going on right now!
  A smaller fee is paid to all participants, but above all you want to take part because you think it will be fun to try something new.
  We will contact you if you will come for an audition/meeting.
  No  phone calls, please!
  Current dates for this falls’ production:
  REHEARSAL DATES
  29/9 daytime
  1/10 – 3/10 evening
  PERFORMANCE DATE FOR GAME ON:
  6, 10, 13, 17, 20 October evenings

NEWSLETTER
@