Already we have come to the END!!

It has been a fantastic marvelous magical ride through this fall of out BIG celebtration of outr ten YEARS as a performance studio.

Tonight it will be the grand finale with our darlings – the wonderful art collective The Icelandic Love Corporation ( Madam Jóní Jónsdóttir and Madam Eirún Sigurdardóttir) <3
Fint skrivet om YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary av Clemens Altgård i Skånska Dagbladet i dag.
” Performancekonst kan vara otäck och oroande, men den kan också vara riktigt trevlig som denna kväll, om än inte utan spänningsmoment. En värdig avslutning på årets jubileumsaktiviteter.”

http://www.skd.se/2017/12/15/rituellt-och-lekfullt-nar-jubileum-avslutades/

Very beautiful art review written by Clemens Altgård in today’s newspaper Skånska Dagbladet of, our last performance dinner by fab The Icelandic Love Corporation YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary

”Performance Art can be nasty and disturbing, but it can also be really nice like this evening, though not without tension torque. A worthy end to this year’s anniversary activities.”

Väldigt fin skrivet också av Anders E Larsson i Kristianstadsbladet:

” ILC:s uttryck hittas någonstans i skärningspunkten mellan (ett spelat) gravallvar och humorn som lurar i nästa andetag – kepsarna med en pärla längst fram på skärmkanten, som vi tar på oss för att hitta ”our inner pearl”, är ett exempel; detta paras med en samtidskommenterande attityd och en road nyfikenhet på hur vi som besökare hanterar de instruktioner vi får. Madamernas mjuka handlag och isländskt spirituella/ironiska mantran gör oss beredvilliga: ”The beginning and the end, the love and the drops, your rain of gold” – och så sprejas det polkagris(?)doftande vätska över våra huvuden.”

http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/lilith-performance-studio-malmo-baby-shower-for-mary/

Also very well written art review by Anders E Larsson in in Kristianstadsbladet today:

”The ILC’s expression is found somewhere at in intersection (an acted) grave seriousness and humor lurking in the next breath – the caps with a pearl at the front of the cap edge, which we put on to find” our inner pearl”, is one example; this is paired with a contemporary commentary attitude and an amused curiosity about how we as visitors handles the instruction we receive. Madame soft touch and Icelandic spiritual / ironic mantras makes us entreated: ”the beginning and the end, the love and the drops, your rain of gold ”- and then a fragrance of mint scented liquid is sprayed over our heads.”

Sydsvenskan recension skriven av Christine Antaya: https://www.sydsvenskan.se/2017-12-16/en-trivsel-av-det-radikala-slaget

” Att sätta hushållsarbete eller det vardagliga i centrum är en inarbetad feministisk strategi inom konsten, men här görs det inte främst för att uppmärksamma värdesystem, utan för att betona idén om omsorg och det kollektiva. Performancekonst spelar mycket på publikens förväntningar och okunskap, vilket ofta bidrar till en spänning i rummet. Detta verks små gester av tacksamhet och respekt – vi får våra händer tvättade, görs delaktiga och uppmuntras – bidrar istället till en avväpnande trivsel. Det kan låta trivialt, men när vi står där och sjunger, en mörk decemberkväll 2017, välkomnar jag denna trivsel och uppfattar den som radikal.”

 

”To put household or everyday work in the center is an incorporated feminist strategy in the art, but this is not primarily aimed at paying attention to value systems, but to emphasize the idea of care and the collective. Performance art plays a lot about the audience’s expectations and ignorance, which often contributes to the excitement of the room, which makes little gestures of gratitude and respect – we get our hands washed, participated and encouraged – instead contributes to a disgusting well-being. It may sound trivial, but when we stand there and sing, a dark December evening 2017, I welcome this well-being and perceive it as radical. ”

 

 

NEWSLETTER
@