Category : Uncategorized

SV
EN


 • Fint i Vårt Malmö om Lilith 10 år! <3

  ”På tio år har de satt konstformen på den nordiska kartan och Malmö på den internationella konstscenen. I höst är det dags för jubileumsfirandet – och man gör det med tio publika middagar. ”You are invited”…

  Tio år med bildkonstnärer från hela världen, med minimalistiska, bombastiska, fantastiska och ibland helt obegripliga konstföreställningar ska firas.
  – Vi har ofta ganska mycket av en punkkänsla i det vi gör. Vi vill gärna stå lite utanför och kunna visa på något annat. Det kan bli fantastiskt – utan att man riktigt förstår varför det har blivit så jäkla bra, säger Petter Pettersson.
  – Det unika är att vi har produktionsmöjligheterna att jobba med en enskild bildkonstnär under lång tid, där de verkligen kan skapa sitt absolut största verk någonsin. Det är som en stor filmproduktion, som en jättestor separat utställning på konsthallen, som vi bygger upp varje gång, berättar Elin Lundgren. ” Text Lisa Appelqvist / Vårt Malmö

  http://dmweb.v-tab.se/webpages/Vart_Malmo/VTMO-170824.html

 • Very Nice in the Malmo Magazine Vårt (OUR) Malmo about Lilith 10 years <3
  ”In ten years they have put the art form on the Nordic map and Malmö on the international art scene. This fall it’s time for the anniversary celebration – and Lilith do it with ten public dinners.” You are invited ”…

  Ten years of visual artists from all over the world, with minimalist, bombastic, amazing and sometimes totally incomprehensible art performances will be celebrated.
  ” – We often have a lot of sense of punk in what we do. We love to stand a bit on the outside and be able to show something else. It can be amazing – without realizing why it has become so damn good, says Petter Pettersson.

  ”The unique thing is that we have the production opportunities to work with an individual visual artist for a long time, where they can really create their absolute greatest work ever.It’s like a big film production, as a huge separate exhibition at a big art institution, which we build every time, says Elin Lundgren. ”

  Text Lisa Appelqvist / Vårt Malmö

  http://dmweb.v-tab.se/webpages/Vart_Malmo/VTMO-170824.html

NEWSLETTER
@