Vi letar efter personer som kan STICKA!

Män och kvinnor i ALLA åldrar som kan sticka och vill vara med volontärt på en ljudworkshop den 7 februari mellan kl 11-13 tillsammans med konstnären Oreet Ashery på Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 i Malmö.

Vill du vara med? Inboxa oss eller mejla på info@lilithperformancestudio.com

oreet_current

NEWSLETTER
@