For English please scroll down

Lilith Performance Studio i Malmö söker alla typer av människor i ålder 17- 75 år, olika utseenden, ursprung och storlekar, till att medverka i en ny omfattande performance av konstnären Dafna Maimon.
Alla typer av roller ska tillsättas, vissa där det krävs god scenvana och andra där ingen tidigare erfarenhet krävs, endast god vilja. Performancen visas , 10-12 & 17-19 mars på Lilith Performance Studio.

Just nu söker vi speciellt unga killar med blont hår och blåa ögon mellan 13-19 år samt äldre damer med blont hår och blåa ögon mellan 55 -75 år.

Performancen kommer vara en blandning av levande bilder, publikinteraktion och spelade scener. Det som främst krävs är förmåga att hålla fokus under en längre tid och att kunna ta instruktioner.
Performancen kommer pågå i ca 3 timmar vid 6 tillfällen.

Är du intresserad? Mejla en kort presentation av dig själv samt ett foto, före den 1:a februari till elin@lilithperformancestudio.com

OBS! telefonsamtal undanbedes vänligen. Mejla om ni har frågor.
Datum för audition är 9 & 10 februari. Ni får kallelse per mejl. Om ni inte fått ett svar den 7 februari så är ni inte kallade. Det behövs inga förberedelser till audition. Vi kommer jobba på plats.
Repetition kommer ske ca 4-6 gånger kvällstid i slutet av februari och början av mars. Ett engångsarvode utgår till alla medverkande på 999kr.

12339441_1691977294349986_2560600862546680834_o

 

 

Lilith Performance Studio in Malmö is looking for all kinds of people aged 17- 75 years, different appearances, origins and sizes, to participate in a new comprehensive performance by the artist Dafna Maimon.
All types of roles will be casted, some which require good stage experience and others where no previous experience is required, just good will and focus.

The performance will beshown; 10-12 & March 17 to 19 at Lilith Performance Studio in Malmo.

The performance will be a mixture of live images, audience interaction and played scenes. The primary need is the ability to stay focused for a long time and be able to take instructions.
The performance will last for about 3 hours on 6 occasions.

Are you interested?
Email a brief presentation of yourself and a photo, before the 1st of February elin@lilithperformancestudio.com
NOTE! telephone deprecated please. Email if you have questions.

Date of audition are 9 & 10 February.
You will receive notice via email.
If you have not received a reply on February 7, you are not called.

It needed no preparation for the audition. We will work on the spot.
Rehearsal will be about 4-6 times in the evenings in late February and early March.
A one-time fees are paid to all participants at 999 SEK.

NEWSLETTER
@