RECENSION I DN 10 NOV ” Men mer än så påminner ”Bedårande förskjutning” om att problemet med att vara människa handlar just om de variationer som utmärker var och en av oss; om våra begränsningar, vår oförmåga inför andra. Om att helvetet är att vara instängd i sig själv, utan att hitta vägen ut. ” SOFIA NYBLOM DN

ARTIKEL SYDSVENSKAN  ”Vad är det egentligen för universum som öppnat sig inne i de sex rummen på Sofielund? Sörjande körer, en gigantisk arm, pianospelande barn och två helt unika Malmöscener möts.
– Det här är som en själslig fight club, säger Petter Pettersson” till Sydsvenskan 8 NOV

LYSSNA PÅ FINT REPORTAGE OM BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING

SV
EN
 • BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING
  av konstnärsduon LILITH
  Performance 11.11-26.11

  En samproduktion mellan LILITH PERFORMANCE STUDIO & MOOMSTEATERN

   

  En själslig fight club, där övningar i att vara människa pågår. 
  Ett mentalt mellanland fritt från logiska förlopp och värderande omdömen.

  Lilith Performance Studio och Moomsteatern har under ledning av konstnärsduon LILITH arbetat fram en ny megaperformance
  med titeln
  BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING.

  Publiken vandrade fritt runt i något som beskrivs som en själslig fight club, där övningar i att vara människa pågår. Ett mentalt mellanland fritt från logiska förlopp och värderande omdömen. 

  Formen var som en levande utställning, utan interaktion, där man kunde stanna så länge man ville, utan början eller slut.

  Glitter faller över ett Colosseum som undersöker vad själen kan, vad kroppen kan, vad rösten kan.
  Från öppna munnar stiger en kör av darrande toner. Ljudlösa skratt. Skrik som tystnar. Våldsam gråt.
  Flödet av skeenden som löper in och ut ur varandra utlöser bilder av rituella försök i att lämna sig själv: vara ett ljud,
  vara en rörelse, vara stilla. Att stå framför andra och gå sönder. Att stå framför andra och skimra.

  Skådespelarna från Moomsteatern och TeaterAkademin daglig verksamhet har möts hela hösten i olika former med aktörer från
  Lilith Performance Studio för att arbeta fram en ny totalperformance utifrån konstnärsduon LILITHs koncept.
  Metoden är en del av Lilith Performance Studios treåriga undersökning där aktörer som inte tidigare arbetat
  med performance bjuds in för att i nära samarbete med studions konstnärliga ledare, om möjligt, finna oprövade vägar till hur ett liveverk kan arbetas fram.

  Idé/Koncept: konstnärsduon LILITH
  Elektroakustisk musikkomposition: Tanya Byrne
  Text och röst komposition: konstnärsduon LILITH
  Rum/ljus/kostym/mask: konstnärsduon LILITH
  Attributmakare: Salka Hellbacka

  Medverkade: Niclas Lendemar, Tryggve Algeus, Frida Andersson, Julia Hansson, Johanna Friberg, Caroline Andersson, , Frida Schriver, Viktoria Hirsbak, Daniel Mårs, Lo Pettersson –  Lundgren, Erik Wall, Vilma Linton, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn, Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Susanne Larsdotter, Sonia Romlöv, Lovis Feldt, Amelie Jönsson Asp, Inna Pettersson-Lundgren, Lovis Sigren Rohlin

  Produktions Team: Lo Pettersson Lundgren, Lisa Carlén, Lea Norrman Firus,
  Maja Qvarnström, Frida Rådlund, Anda Skrejane, Markus Pålsson, Elin Persson, Leola Sjöberg Wallnäs

  Performance:tors-lör 9 -11.11 tors-lör 16-18.11 tors-sön 23-26.11
  Tider:tors-lör 18.00-21.00 sön 26:e nov 16.00-19.00

  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Valfri entréavgift fr. 80kr
  Biljetter KULTURCENTRALEN.NU

  Publiken bokas in på olika tider för att undvika köer och trängsel.
  Alla är fria att stanna så länge de vill fram till kl 21.00.
  För att se verket i sin helhet behöver du ca 50 min.

  Moomsteatern är den enda teater i Sverige som anställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer och arbetar professionellt med en funktionsintegrerad ensemble. De har gjort sig kända i hela Europa för sin djärva och högkvalitativa scenkonst. De samarbetar med TeaterAkademin daglig verksamhet för att fler skådespelare med intellektuella funktionsvariationer ska få chansen att inta den professionella arenan inom scenkonsten. I samarbetet med Lilith Performance Studio blandas skådespelare som är helt nya med de som har mångårig professionell erfarenhet i en konstform som ingen av dem har arbetat med förut. https://moomsteatern.com/f samarbete-med-lilith

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus eller en störning med en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Tidigare verk av LILITH de senaste åren som nått en stor publik är den rosade totalperformancen  “MIN TOTALA NJUTNING” som var ett samarbete med poeten Daniel Mårs och visades för första gången på Lilith performance Studio i november 2022. “MIN TOTALA NJUTNING” blev sedan utvald till Scenkonstbiennalen 2023 och visades under biennalen på Orionteatern. → THE PERFORMING ARTS BIENNALE 2023
  2022 gjorde LILITH även Game Changer som visades på Bildmuseet i Umeå sep 2022.→ BILDMUSEET

   

  TILLGÄNGLIGHET FÖR VÅR PUBLIK

  Full tillgänglighet för dig med rullstol och permobil. Tyvärr finns ingen anpassad WC, toaletterna nås endast via en trappa på övre plan.


 •  

  BEDÅRANDE FÖRSJKUTNING / ADORABLE DISPLACEMENT
  by LILITH artist duo 
  Performance 9 nov – 26 nov, 2023

  A co-production between Lilith Performance Studio and Moomsteatern in Malmo

   

  A soulful fight club, where exercises in being human take place.
  A mental in-between-land free of logical course of events and evaluative judgments.

  Lilith Performance Studio and Moomsteatern, under the direction of LILITH artist duo, developed a new mega-performance with the title BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING / ADORABLE DISPLACEMENT.
  The audience was invited to wander freely in what was described as a spiritual fight club,
  where exercises in being human are taking place. A mental middle ground free from logical progressions and evaluative judgments.

  The form was like a living exhibition, without interaction,
  where you could stay as long as you wanted, without beginning or end.

  Glitter falls over a Colosseum that examines what the soul can do, what the body can do,
  what the voice can do. From open mouths rises a chorus of trembling notes. Soundless laughter. Screams that fall silent. Violent crying.The flow of events that goes in and out of each other triggers images of ritualistic attempts to let oneself go: to be a sound, to be a movement, to be still.
  To stand in front of others and fall apart. To stand in front of others and shine.

  The actors from Moomsteatern and TeaterAkademin’s daily activities
  work exploratory all autumn in various workshop forms with actors from Lilith Performance Studio
  and will develop a new total performance based on the artist duo LILITH’s concept.
  The method is part of Lilith Performance Studio’s three-year investigation, where actors
  who have not previously worked with performance are invited to, in close collaboration
  with the studio’s artistic director, if possible, find untested ways to how a live piece can be developed.

  Idea / Concept: LILITH artist duo
  Electroacoustic music composition: Tanya Byrne
  Text and voice composition: LILITH artist duo
  Room/ light/ costume/ mask: LILITH artist duo
  Props builder: Salka Hellbacka

  “BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING” – Is a co-production between Lilith Performance Studio and Moomsteatern at Lilith Performance Studio.

  Participants: Niclas Lendemar, Tryggve Algeus, Frida Andersson,
  Julia Hansson, Johanna Friberg, Caroline Andersson, Frida Schriver, Viktoria Hirsbak, Daniel Mårs, Lo Pettersson – Lundgren, Erik Wall, Vilma Linton, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn, Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Susanne Larsdotter,Sonia Romlöv, Lovis Feldt, Amelie Jönsson Asp, Inna Pettersson-Lundgren, Lovis Sigren Rohlin

  Productions Team: Lo Pettersson Lundgren, Lisa Carlén, Lea Norrman Firus, Maja Qvarnström, Frida Rådlund, Anda Skrejane, Markus Pålsson, Elin Persson, Leola Sjöberg Wallnäs

  Performance: Thur – Sat 9 -11.11, Thur -Sat 16-18.11, Thur -Sun  23-26.11
  Open Hours: Thur – Sat  6pm -9 pm  SUN 26.11 4pm-7pm

  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Price: Optional entrance fee from 80 SEK
  Tickets: KULTURCENTRALEN.NU

  Production: Lilith Performance Studio and Moomsteatern

  →https://moomsteatern.com/f samarbete-med-lilith

  Moomsteatern is the only theater in Sweden that hires actors with intellectual functional variations
  and works professionally with a functionally integrated ensemble. They have made themselves known throughout Europe
  for their bold and high-quality performing arts. They collaborate with the TeaterAkademin’s daily activities
  so that more actors with intellectual functional variations will have the chance to occupy the professional arena
  in the performing arts. In collaboration with Lilith Performance Studio, actors who are brand new are mixed with
  those who have many years of professional experience in an art form that neither has worked with before.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972).
  In performance that touches on community, group belonging and exclusion, LILITH builds her works as living images
  with an absurd humor and a stripped-down documentary narrative. Their keynote is universal human issues such as love,
  loss and grief, driven by the desire to move into the viewer’s consciousness as a noise or a disturbance with
  a hope of understanding what it is to be human.

  LILITH’s previous work in recent years that has reached a large audience is the acclaimed total performance
  MIN TOTALA NJUTNING (MIN TOTAL PLEASURE)which was a collaboration with the poet Daniel Mårs
  and was shown for the first time at the Lilith performance Studio in November 2022.
  MIN TOTALA NJUTNING (MIN TOTAL PLEASURE) was then selected for The 2023 Performing Arts Biennale
  and was shown during the biennale at Orionteatern → THE PERFORMING ARTS BIENNALE 2023

  In 2022, LILITH also created Game Changer, which was shown at Bildmuseet in Umeå in September 2022 → BILDMUSEET

  ACCESSIBILITY FOR OUR AUDIENCE
  Full accessibility for you with a wheelchair and permobile. Unfortunately, there is no adapted WC, the toilets are only accessible via a staircase on the upper level

   

NEWSLETTER
@