Lilith Performance Studio & Elin Lundgren & Petter Pettersson at UNDISCLOSED TERRITORY #10 in Solo, Indonesia

Stills from Harmonica Boy and the Island. Image credit: Petter Pettersson & Studio Plesungan

Stills from Miracle Line. Image credit: Petter Pettersson & Studio Plesungan


Video Documentation of The Harmonica Boy and the Island, 3 Dec, 2016


Video Documentation of Miracle Line, 4 Dec, 2016

ELIN LUNDGREN & PETTER PETTERSSON
THE HARMONICA BOY AND THE ISLAND
MIRACLE LINE
UNDISCLOSED TERRITORY#10-
STUDIO PLESUNGAN , KARANGANYAR , SOLO; INDONESIA
29 NOV – 4 DEC 2016

Performance: 3-4 Dec
Open Lectures: 1 dec at Faculty of Art and Design, University of Sebelas Maret Surakarta
Curated by Melati Suryodarmo, Studio Plesungan


EN
SV
 • Lilith Performance Studio’s Artistic Directors Elin Lundgren and Petter Pettersson were invited for an artist in residency period at Studio Plesungan in Karanganyar, Surakarta, Indonesia in Nov/ Dec.
  During the stay they produced two new performances together with twenty-five local actors and participators and one Swedish actor and presented the performances at the tenth edition of the international performance event – UNDISCLOSED TERRITORY#10.
  In connection with the event, they also gave an open lecture at Faculty of Art and Design, University of Sebelas Maret Surakarta

  Dec 3: The Harmonica Boy and the Island
  To be seen and to be locked at. The desire of belonging and to belong to something bigger are thoughts that Lundgren & Pettersson have worked with in their new performance – The Harmonica Boy and the Island. A group of faceless people are moving, as on rails in an endless abstract pattern without any apparent reason, while a youngster wanders and plays his harmonica without melody and without interruption. He creates his own unpredictable solo story in the moment.
  The Harmonica Boy and the Island is a continuation of Elin Lundgren’s and Petter Pettersson’s latest performance Island in the Sun, that was shown in Malmo, Sweden August 2016.

  Dec 4: Miracle Line
  The performance Miracle Line is based on the ideas of achievements, entertainment and anticipation.
  Inspired by old-time circus, they present simple short scene presentations, close after each other, with help from around twenty actors.
  Horns, flags, voices and movements are used like sculptural ready-mades and form a self-playing slapstick sculpture.

  Lundgren and Pettersson have worked in different forms of visual- and performing arts since 1999, they are the founders of the acclaimed Lilith Performance Studio in Malmo.In works that touches upon alienation, violence and failures they accumulate their pieces like living pictures. An absurd raw humor encounters a bare documentary narration. Lundgren and Pettersson’s intention is obviously political but without pointing out a certain direction. Their common interest lies in the warped and unfulfilled. Both throw light upon universal questions about loss and sorrow in their respective artistry.

  “Undisclosed Territory” is an annual international performance event at Studio Plesungan in Karanganyar, Solo/Surakarta, Java, Indonesia, run by the curator and artist Melati Suryadarmo.
  For the 10th edition of the annual international performance event “Undisclosed Territory”, 25 artists from five different countries incuding Indonesia are invited.
  The invited artists have been presented in the past “undisclosed territory #1 – 9”.

  Studio Plesungan is a non-profit space that support especially laboratory activities which focus on performance art, dance, theater and literature.
  Studio Plesungan was founded in 2012 by Melati Suryodarmo, whose intention to project the space to provide capacity buildings for independent artist in the area as well as from abroad.

  Read more: https://www.facebook.com/Undisclosed-Territory

  The performances and the artistic exchange was supported by IASPIS – – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists
  http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis

 • Lilith Performance Studios konstnärliga ledare Elin Lundgren och Petter Pettersson var inbjudan till en artist in residency period på Studio Plesungan i Surakarta, Indonesien under nove/dec, 2016. De arbetade fram  fram två nya performanceverk under vistelsen tillsammans med 25 lokala aktörer och en svensk aktör: Verken framfördes  under det årliga internationella performance eventet – UNDISCLOSED TERRITORY#10. I anslutning till eventet höll de även en föreläsning om sitt konstnärliga arbete på Faculty of Art and Design, University of Sebelas Maret Surakarta

  3 DEC: The Harmonica Boy and the Island

  Att synas och att bli sedd. Längtan efter tillhörighet och att vara en del av något större är tankar som Elin Lundgren och Petter Petterssons har utgått ifrån i verket – The Harmonica Boy and the Island
  En grupp av ansiktslösa människor rör sig som på räls i ett ändlös abstrakt mönster utan någon uppenbar anledning, medan en yngling vandrar runt och spelar på sitt munspel utan melodi och utan avbrott. I stunden skapar han sin egen oförutsägbara historia.
  The Harmonica Boy and the Island är en fortsättning på Elin Lundgrens och Petter Petterssons senaste prestanda Island in the Sun, som visades i Malmö, Sverige augusti 2016.

  4 DEC: Miracle Line
  Performancen Miracle Line bygger på tankar kring prestation, underhållning och förväntan.
  Med inspiration från äldre tiders cirkusnummer framför de med hjälp av ett tjugotal aktörer enkla korta scenpresentationer, tätt efter varandra. Tutor, flaggor, röster och rörelser används likt skulpturala ready mades och bildar en självspelande slapstickskulptur.

  Lundgren och Pettersson har arbetat tillsammans med bild- och scenkonst i olika former sedan 1999 och är grundare till publik- och kritikerrosade Lilith Performance Studio i Malmö. I arbeten som berör utanförskap, våld och misslyckanden bygger de sina verk som levande bilder med en absurd rå humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Lundgrens och Petterssons intention är tydligt politisk utan att för den skull staka ut någon korrekt eller säker väg. Deras gemensamma beröringspunkt ligger i det skeva och ofullbordade. De belyser båda allmänmänskliga frågor om saknad och sorg i sina respektive konstnärskap

  UNDISCLOSED TERRITORY är ett årligt internationellt performance event på Studio Plesungan i Karanganyar, Solo / Surakarta, Java, Indonesien, som drivs av curator och konstnären Melati Suryadarmo.
  För den 10: e upplagan av performance eventet UNDISCLOSED TERRITORY#10, är 25 konstnärer från fem olika länder inbjudna.
  De inbjudna konstnärerna har under åren medverkat under de tidigare UNDISCLOSED TERRITORY#1- #9.

  Studio Plesungan startades 2012 av Melati Suryodarmo, med avsikt att skapa varierande konstprojekt och mötesplatser för nationella och internationella konstnärer.
  Undisclosed Territory” är ett av konstprojekten i Studion som Suryodarmo initierade för att skapa en plattform för performancekonst och bjuder in nationella och internationella konstnärer att under 1-2 veckors tid hålla föreläsningar, workshops och framföra performance.

  Läs mer:www.facebook.com/Undisclosed-Territory

  Performancena och det internationella kulturutbytet genomfördes med stöd av: IASPIS – Konstnärsnämnden
  http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis

   


 

 Loading