Tsuneko Taniuchi

Tsuneko Taniuchi
Micro-Event n°36/Ice Vitrine

 


EN
SV
 • Performance: February 13, 2009. 7–10 pm
  Participants: Tsuneko Taniuchi, Per Andersson, Jonas Ermegård, Björn Axelsson, Armando Baeza Soto, Fred Riessen, Tom Olsen, Klas Bergman and Pether Lindgren
  Duration: 15 minutes

  In her performance, Tsuneko Taniuchi chooses to objectify herself by standing naked inside an ice vitrine built by twelve transparent blocks of ice, each 25 cm wide. In groups of ten, the audience enters the white and sharply lit room with Taniuchi placed in the middle, completely isolated from the viewers. After a couple of minutes, a man enters. He crosses the room and positions himself along the short side of the wall facing Taniuchi. Some minutes later, another man enters and stands next to the first man. Finally there are eight men in a row – like a confrontation – facing the artist. In silence, they observe the audience. The only audible sound is the cracking of the ice. After fifteen minutes the light is turned off and the audience leaves the room.

  To Tsuneko Taniuchi (born in 1946 in Hyôgo, Japan, lives and works in Paris, France) art is a struggle where isolation and status are central components. With humour and irony she constructs fictitious and twisted scenes where she challenges the viewer’s and her own perceptions of power structures and standards. According to Taniuchi, the word performance in itself sets the frame for the experience and the presentation of the work. Therefore, in 1995, she invented the concept of Micro-Event. Micro-Events are interactive performance pieces where she constructs real situations. Since 1995, she has managed over 35 Micro-Events in which she has inhabited a broad variation of archetypes, icons and stars. For example in Micro-Event n°18bis/Marianne (2006), where she incarnates Marianne, the national symbol of freedom in France. Or in her – since 2002 – progressive piece Micro-Event n°21/Marriage Candidates, where she hitherto has contracted marriages with over 200 persons.

   
 • Performance: February 13, 2009. 7–10 pm
  Participants: Tsuneko Taniuchi, Per Andersson, Jonas Ermegård, Björn Axelsson, Armando Baeza Soto, Fred Riessen, Tom Olsen, Klas Bergman and Pether Lindgren
  Duration: 15 minutes

  I sitt performance väljer Tsuneko Taniuchi att objektifiera sig själv genom att stå naken inuti en isvitrin, byggd av tolv transparenta isblock med en tjocklek på 25 cm vardera. I grupper om tio får publiken träda in i det vitmålade och starkt upplysta rummet med Taniuchi placerad i mitten, helt isolerad från betraktarna. Efter några minuter gör en man entré. Han korsar rummet och ställer sig längs ena kortsidan av väggen med ansiktet vänt mot Taniuchi. Några minuter senare gör ytterligare en man entré och ställer sig bredvid den första mannen. Till slut står åtta män uppradade – likt en konfrontation – mot konstnären. De betraktar åskådarna under tystnad. Isens knakande är de enda som hörs. Efter femton minuter släcks ljuset och publiken får lämna rummet.

  För Tsuneko Taniuchi (född 1946 i Hyôgo, Japan, bor och arbetar i Paris, Frankrike) är konsten en kamp där utanförskap och status är centrala delar. Med humor och ironi konstruerar hon fiktiva och skruvade scener där hon tänjer på betraktarens och sina egna uppfattningar om maktstrukturer och normer. Taniuchi anser att ordet performance i sig självt sätter ramar för hur verket ska uppfattas eller framföras. Därför uppfann hon 1995 begreppet Micro-Event. Micro-Events är interaktiva performanceverk där hon konstruerar verkliga situationer. Sedan 1995 har Taniuchi hunnit med över 35 Micro-Events och personifierat en bred variation av arketyper, ikoner och stjärnor. Exempelvis i Micro-Event n°18bis/Marianne (2006), där hon gestaltar Marianne, Frankrikes nationalsymbol för frihet. Eller i hennes sedan 2002 pågående verk Micro-Event n°21/Marriage Candidates, där hon hitintills har ingått äktenskap med över 200 personer.

   

 taniuchi.fr

 Loading