Liina Siib

Liina Siib
MASS LINE

 


EN
SV
 • Performance: October 10-12 & October 17-19, 2013
  Duration: 1h 15 min
  Participants: Marte Edvarda Tidslevold, Anya Soldatenko, Lena Kronberg, Elisabet Stengård, Daniel Mårs, Vilija Židovainytė, Pether Lindgren, Kyllike Engström, Ebba Petrén, Angelica Larsson Asp, Filip Landell, Viktor Feuk, Joar Dahlskog, Mats Henning, Tomas Gilljam, Boris Nilsson, Zarina Izmagiq, Samuel Ydrefelt, Susanne Larsdotter, Rabia Sirag Ali, Helena Pataki, Märta Helander, Rebecca Augustsson, Lo Pettersson – Lundgren, Emelie Andersson, Louise Zurawski, Maria Lindh, Lisa Mårtensson, Emmeli Stenberg, Sandra Stjernfeldt, Vladica Culic, Selma Kjellson, Kristofer Jönsson, Ida Mårdhed, Ream Ghazi, Giselle Munir, Mira Adiani, Elinmaria Johansson, Emma-Christina Landqvist

  “Red raspberries are red. All women hate mice. Smart is dumb. Dumb is smart.”
  A ‘clash’ between bubbles and ideologies – about socialism, Beijing Opera and James Bond.

  MASS LINE merges China and the western world’s political ideologies to a peculiar, thorough analysis and practice-oriented observation of systems, prohibitions and orders, both big as well as small ones. Throughout the performance, we ask us the question what space can we claim when there aren’t any.

  MASS LINE is distinctly political but yet at the same time a highly poetic performance, where most of the part is based upon the artist’s own observations and life experience from living in a closed country. In Mass Line Siib plays with big political and social systems we all have to follow in order to be part of the group. Systems whose intensions are to keep us occupied, to act correct and keep us in line.

  With a reckless radical attitude that roots in Liina Siib’s long standing commitment in questions regarding social issues in relation to alienation and class differences, she’s now creating a new, her own, Siibic system. A system where western characters like James Bond can turn into a world leader and role model, and where the dictator’s propaganda machinery takes form as karaoke and entertainment for the people is a cheap western copy of a Beijing Opera.

  The performance is divided into two parallel worlds that live under the same rules with simple regulations, but where things are not what they appear to be, like an illusion, a trompe l’oeil in real time. The performance is like 14 different film scenes unfolding simultaneously as several mise-en-scènes – everything happens in a loop, there are parallel micro systems that ignore and invade each other. The courses of events are divided into interactive scenes and tableux vivants – where segments of everyday life become social-realist sculptures.

  Liina Siib (b.1063 in Tallinn, Estonia) is one of Estonia’s most prominent artists. Several of her work has a starting point in the experience of living in a both socialistic and capitalistic system, and in the antagonism that appears in shifting between two systems. She works primary with video and photography in recurring researches she focus on femininity, social space and structures and humans daily routines. 2011 she represented Estonia at the 54th Venice Biennale with the project “A Woman Takes Little Space”.

  Mass Line is her first performance work initiated and created in collaboration with Lilith Performance Studio.

   
 • Performance: October 10-12 & October 17-19, 2013
  Duration: 1h 15 min
  Participants: Marte Edvarda Tidslevold, Anya Soldatenko, Lena Kronberg, Elisabet Stengård, Daniel Mårs, Vilija Židovainytė, Pether Lindgren, Kyllike Engström, Ebba Petrén, Angelica Larsson Asp, Filip Landell, Viktor Feuk, Joar Dahlskog, Mats Henning, Tomas Gilljam, Boris Nilsson, Zarina Izmagiq, Samuel Ydrefelt, Susanne Larsdotter, Rabia Sirag Ali, Helena Pataki, Märta Helander, Rebecca Augustsson, Lo Pettersson – Lundgren, Emelie Andersson, Louise Zurawski, Maria Lindh, Lisa Mårtensson, Emmeli Stenberg, Sandra Stjernfeldt, Vladica Culic, Selma Kjellson, Kristofer Jönsson, Ida Mårdhed, Ream Ghazi, Giselle Munir, Mira Adiani, Elinmaria Johansson, Emma-Christina Landqvist

  MASS LINE smälter samman Kina och västvärldens politiska ideologier till en egensinnig genomlysning och en praktisk undersökning av system, förbud och påbud, stora som små. En genomgående frågeställning är, vilken plats tar vi när det inte finns någon plats.

  MASS LINE är en tydligt politisk och samtidigt högst poetiskt performance som till stor del bygger på konstnären egna betraktelser och upplevelser av att leva i ett slutet land. I MASS LINE leker Siib med stora politiska och sociala system som vi alla måste följa för att få vara en del i gruppen. De system som syftar till att hålla oss upptagna, att inte bli besvärliga, att gå rakt i ledet.

  Med en respektlös radikal inställning som bottnar i Liina Siibs mångåriga engagemang i sociala frågor om utanförskap och klasskillnader skapar hon ett nytt, eget, Siibskt system där James Bond kan bli en ledare och förebild och diktatorns propagandamaskineri tar formen av en karaoke och där underhållningen till folket är en västerländsk kopia av en Beijing Opera.

  Performancen är uppdelad i två parallella världar med till synes självklara enkla regelverk, men där inget är som det tycks vara, som en synvilla, en trompe l’oei i realtid. 14 olika filmscener utspelas samtidigt i en loop, med parallella mikrosystem som invadera varandra. Skeendena är indelade i publikinteraktiva scener och tableux vivants – där segment av vardagen blir socialrealistiska skulpturer.

  Liina Siib (f 1963 i Tallinn, Estland där hon bor och arbetar) är en av Estlands mest framstående konstnärer. Flera av hennes arbeten tar avstamp i erfarenheten av att leva i både ett socialistiskt och ett kapitalistiskt system och de motsättningar som uppstår i skiftet mellan två system. Hon arbetar primärt med video och foto i återkommande undersökningar med fokus på femininitet, det sociala utrymmet, samhällsstrukturer och människors vardagliga rutiner. 2011 representerade hon Estland på den 54:e Venedig Biennalen med projektet ”A Woman Takes Little Space”. Mass Line är hennes första performance som har initierats och skapats i samarbete med Lilith Performance Studio.

   

liinasiib.com

 Loading