Jannicke Låker

Jannicke Låker
Per, 3:30-7:30, noen gang i mars 1998
(Per, 3:30-7:30 am, some time in March 1998)

 


EN
SV
 • Performance: February 29, March 1 & 2, 2008
  Participant: Fredrik Gunnarson
  Duration: 1 hour

  Early morning on the outskirts of civilization in Sweden, some time in March 1998.

  Per, 3:30-7:30, noen gang i mars 1998 (Per, 3:30-7:30 am, some time in March 1998) is based on a real event. The narrative is adapted and told through the state of the character. The surroundings are partly authentic.

  At six thirty in the morning, breakfast is served at Lilith Performance Studio. A bus stops outside and brings the audience on a journey to the outskirts of Malmö. The bus stops between two muddy fields, not far off the motorway. The motor is turned off and everything is silent and still.

  After a while, sobs and heavy breathing is heard through the speakers of the bus. The sound appears to be from a well-dressed man trying to cross the fields. He stumbles and falls, over and over again, but stands up and struggles on. Worn out, he staggers towards the motorway as if to find the way home and the way out, out of his predicament.

  Jannicke Låker (born in 1968 in Norway, lives and works in Berlin, Germany) consistently works with staged situations. She creates environments, which provoke authentic reactions from the performers, thereby giving the audience a sense of the role of voyeurists. Thematically, her works are about prejudices and physical or emotional abuse. The intention is to expose the human being behind the actions, which often are intimate, private or commonplace. The fragility and the vulnerability of the performers are exposed, thus also turning the light towards the method and the thoughts of the director.

 • Performance: February 29, March 1 & 2, 2008
  Participant: Fredrik Gunnarson
  Duration: 1 hour

  En tidig morgon i utkanten av civilisationen i Sverige, någon gång i mars 1998.

  Per, 3:30-7:30, noen gang i mars 1998 är baserad på en verklig händelse. Historien har bearbetats och är berättad genom karaktärens tillstånd. Omgivningen är delvis autentisk.

  Klockan halv sju på morgonen serveras det frukost på Lilith Performance Studio. En buss stannar utanför och tar med publiken på en resa till utkanten av Malmö. Bussen stannar mellan två leriga åkrar inte långt ifrån motorvägen. Motorn stängs av och allt blir tyst och stilla.

  Efter en stund hörs snyftningar och tung andhämtning i bussens högtalare. Ljudet visar sig komma från en välklädd man som försöker ta sig över åkrarna. Han snubblar och faller gång på gång, men reser sig upp igen och fortsätter enträget. Han kämpar utmattad vidare ut mot motorvägen som för att hitta vägen hem och vägen ut, ut ur sin situation.

  Jannicke Låker (född 1968 i Norge, bor och arbetar i Berlin, Tyskland) arbetar konsekvent med arrangerade situationer. Hon skapar miljöer som utlöser autentiska reaktioner hos aktörerna, vilket ger publiken en känsla av att ha en voyeuristisk roll. Tematiskt handlar hennes arbeten om fördomar och fysiska eller mentala övergrepp med intentionen att blottlägga människan bakom handlingarna, ofta något intimt, privat eller banalt. Aktörernas sårbarhet och utsatthet blir exponerad och därigenom synliggörs också regissörens metod och tankar.


jannickelaker.com

 Loading