Irma Optimist

Irma Optimist

 


EN
SV
 • Performance: May 26, 2007
  Participant: Irma Optimist
  Duration: 1 hour

  Irma Optimist presents an optimistic lesson in dynamic art systems and the logic of everything. Without a word, Optimist introduces a line of seemingly disparate elements, images and actions, which appear as perfectly logical as they are joined together in her particular order and pace. She enters the room to a projection and the opening sequence of James Bond, Agent 007. With an overhead projector, she transforms the figures into 2007 and from this continues to build a mathematical system. Serious like a university lecturer, using sausages, shaving foam, coal, black paint, a tombola, stones, a picture of Salvador Dalí, perfume, hairspray, tooth brushing and boxing gloves, she creates an altogether personal system of chaos.

  Irma Optimist (born in 1952 in Vaasa, Finland, lives and works in Helsinki and Vaasa) combines a feminist overview with abstract mathematics and absurd humour. In her performances we move through minor catastrophes towards a solution that may result in harmony or complete chaos. She often references art history, in particular the interventions and non-linear narration of the Fluxus movement.
  In 1991, Irma changed her surname to Optimist in order to counterbalance Finnish national melancholia. Right from the beginning, humour has been a key element to her work. She has been inspired by Finnish comedies of the 50’s and film icons such as Charlie Chaplin and Laurel & Hardy. With her son, Optimist runs the international performance festival Las Bas in Helsinki. She also works as a professor in Mathematics at the University of Turku in Finland, specializing in chaos theory.

   
 • Performance: May 26, 2007
  Participant: Irma Optimist
  Duration: 1 hour

  Irma Optimist presenterar en optimistisk lektion i dynamiska konstsystem och alltings logik. Utan ord introducerar Optimist en rad till synes disparata element, bilder och handlingar, som när de sätts samman i just hennes särskilda ordning och takt, framstår som fullständigt logiska. Hon kommer in i rummet till en projektion och ett intro av James Bond, Agent 007. Med en overheadprojektor transformerar hon siffrorna till 2007 och fortsätter sedan att bygga upp ett matematiskt system. Med en föredragshållares allvar skapar hon med hjälp av korvar, raklödder, kol, svart färg, en tombola, stenar, en bild av Salvador Dalí, parfym, hårspray, tandborstning och boxhandskar ett helt eget kaossystem.

  Irma Optimist (född 1952 i Vaasa, Finland, bor och arbetar i Helsingfors och Vaasa) kombinerar en feministisk utgångspunkt med abstrakt matematik och absurd humor. I hennes performance rör vi oss genom mindre katastrofer mot en lösning som kan innebära harmoni eller komplett kaos. Hon använder sig ofta av konsthistoriska referenser, särskilt ur Fluxusrörelsens interventioner och ickelinjära händelseförlopp.
  1991 ändrade Irma sitt efternamn till Optimist för att balansera den finska melankolin. Ända från start har humorn varit ett nyckelelement i hennes arbeten. Hon har inspirerats av finska komedier från 1950-talet och filmikoner som Charlie Chaplin och Helan & Halvan. Tillsammans med sin son driver Optimist den internationella performancefestivalen Las Bas i Helsingfors. Hon arbetar också som professor i matematik på Turku Universitet i Finland, där hon är specialiserad inom kaosteori.

   

labas.fi

 Loading