Ingibjörg Magnadóttir & Kristín Eiríksdóttir

 

Ingibjörg Magnadóttir & Kristín Eiríksdóttir
I’m Crying Everyone’s Tears. King of Sorrow


EN
SV
 • Performance: February 17, 23 & 24, 2007
  Participants: Ingibjörg Magnadóttir, Kristín Eiríksdóttir, Ásmundur Ásmundsson, Karin Rydberg, Nils Granberg, Emily Johansson, John Wreibo Lindqwister, Per Mårdh, Eva-Maria Ovin, Anna-Linnea Svensson, Carl-Eric Björkman, Ulf Maxson, Louisa Yaa Aisin, Adjovi Folly, Mattias Malmgren, Anna Westerberg & Siv Heurlin
  Duration: 2,5 hours

  I’m Crying Everyone’s Tears. King of Sorrow is a hardcore performance about love, death, hatred and sex, disrespectfully and playfully referring to the history of film, theatre and performance. Red curtains, interval between act one and two, a “film noir” woman committing suicide, a masturbating Lolita, Charlie Chaplin as a necrophile, 500 eggs and a lot of hats are some of the ingredients in this collage-like performance. Magnadóttir and Eiríksdóttir invent 34 different characters in a form of non-acting to bring out spontaneous and unpredictable actions and reactions. Inspired by David Lynch’s movie Mulholland Drive, they want to create a disintegrated piece of art by recycling worn out stereotypes. They question the frames of theatre and art by using the forbidden and the banal, at the same time creating a new system according to their own logic.

  Provoked by the perceived regulations of theatre and art, Ingibjörg Magnadóttir and Kristín Eiríksdóttir (born in 1974 and in 1981 in Iceland, live and work in Reykjavik) want to demolish the power structures within both art forms. The theatrical, poetic and artistic balancing act is of major importance to them. For a long time, they have concentrated their work on God, where they use the quantum universe as an entrance point.

   
 • Performance: February 17, 23 & 24, 2007
  Participants: Ingibjörg Magnadóttir, Kristín Eiríksdóttir, Ásmundur Ásmundsson, Karin Rydberg, Nils Granberg, Emily Johansson, John Wreibo Lindqwister, Per Mårdh, Eva-Maria Ovin, Anna-Linnea Svensson, Carl-Eric Björkman, Ulf Maxson, Louisa Yaa Aisin, Adjovi Folly, Mattias Malmgren, Anna Westerberg & Siv Heurlin
  Duration: 2,5 hours

  I’m Crying Everyone’s Tears. King of Sorrow är en hardcore-performance om kärlek, död, hat och sex med ett respektlöst och lekfullt refererande till film-, teater- och performancehistorien. Röd ridå, paus mellan akt ett och två, en ”film noir”-kvinna som tar livet av sig, en onanerande Lolita, Charlie Chaplin som nekrofil, 500 ägg och massor av hattar är några beståndsdelar i det collageliknande performancet. Magnadóttir och Eiríksdóttir arbetar fram 34 olika karaktärer utifrån ett slags icke-skådespeleri för att få fram spontana och oförutsägbara reaktioner och händelser. Inspirerade av David Lynchs Mulholland Drive vill de skapa ett brutet stycke konst, med återanvändning av utnötta klichéer. De ifrågasätter formen för teater och konst genom att använda sig av det förbjudna och det banala, samtidigt som de bygger upp ett nytt system helt enligt egen logik.

  Provocerade av regelverken inom teater och konst vill Ingibjörg Magnadóttir och Kristín Eiríksdóttir (född 1974 resp. 1981 på Island, bor och arbetar i Reykjavik) riva ner maktstrukturer inom de båda konstformerna. Det är den teatermässiga, poetiska och konstnärliga navigationen som är viktig. De har länge koncentrerat sitt arbete kring Gud, där de använder kvantuniversum som en port.

   

imagnadottir.com

 Loading