Henna-Riikka Halonen

Henna-Riikka Halonen (FIN)

Eden, The Pow(d)er of Fear

 


EN
SV
 •  

  Lilith Performance Studio proudly presents a hallucinatory new live performance work by the Finnish artist Henna-Rikka Halonen.

  Performance: May 29 -31 & June 5-7, 2014
  Place: Bragegatan 15, Malmo Sweden
  Open hours: 7pm-9 pm
  Booking is required: boka@lilithperformancestudio.com

  Fear, power and ideology. Is it a game or a hallucination?

   “At Eden we invent our stories and act our parts. We pretend to be happy or sad. To be in love, to break off, to have adventure, since nothing happens in our studies or our useless lives.”- From L’Eden et Apres by Alain Robbe Grillet

  The new live performanceEden, The Pow(d)er of Fear takes place in a labyrinth like construct, in which the viewers are let in to wander freely.

  A throw of a dice governs the order of the scenes inside of the set, where a group of students are spending time, indulging in transgressive behaviour of all sorts; games, plays, rituals and other activities.  All this triggers a hallucinogenic, baffling chain of events, which takes quite bizarre forms.

  The whole set of Eden, The Pow(d)er of Fear has a repetitive structure and is full of mirror images. lt is like a mise en abyme, a world within worlds, stories within stories where the line between “real” and “illusion is difficult to determine.

  The starting point for Eden, The Pow(d)er of Fear is the French Nouveau Romain writer Alain Robbe Grillet’s film, L’Eden et Apres (After Eden) from 1970.

  Henna-Riikka Halonen (lives and works in Helsinki, Finland) uses a wide range of historical and cultural references, including avant garde theatre and science fiction literature and cinema – testing the tensions between performers, audience and acting and non-acting.

  As an artist, she creates spaces within spaces or events within events, stories within stories, in which social possibilities are both rehearsed, performed and re-performed. In this, historical and contemporary references are brought together through an intertextual playfulness in collage like process. The narrative structure of her work remains enigmatic and the reality and fiction are hard to distinguish and the temporal and spatial relationship of the events is open to question.

  Halonen graduated with MFA Fine Art from the Goldsmiths College, London in 2006, and she is currently doing a Doctorate in Fine Art, at Academy of Arts in Helsinki.

  Future exhibitions include: You Imagine What you Desire, Sydney Biennale 2014 and a solo show at Uqbar Gallery, Berlin, Germany

  Henna-Riikka Halonen

 •  

  Lilith Performance Studio presenterar stolt ett hallucinatorisk nytt performanceverk av den finska konstnären Henna-Riikka Halonen.

  Performance: 29 – 31 maj & 5-7 juni, 2014
  Plats: Bragegatan 15, Malmö Sverige
  Öppet: 7 pm-9 pm
  Bokning krävs: boka@lilithperformancestudio.com

   

  Rädsla, makt och ideologi. Är det ett spel eller en hallucination?

   “ At Eden we invent our stories and act our parts. We pretend to be happy or sad. To be in love, to break off, to have adventure, since nothing happens in our studies or our useless lives.”

  Från L’Eden et Apresav Alain Robbe Grillet

   Henna-Riikka Halonens liveverk Eden, The Pow(d)er of Fear äger rum i en komplex labyrintliknande konstruktion, där betraktarna vandrar fritt omkring och bygger sin egen kronologi.

   Ett tärningskast styr scenordningen inne på spelplatsen där en grupp unga människor försöker få tiden att gå och fylla sina liv med mening genom att hänge sig åt gränsöverskridande beteenden i alla dess former; spel, lekar, ritualer, och andra aktiviteter som utlöser hallucinogena bisarra kedjereaktioner.

  Eden, The Pow(d)er of Fearhar en repetitiv struktur, full av spegelbilder. Det är en mise en abyme, en värld i världen, en berättelse i berättelsen, där det är svårt att avgöra vad som är verkligt och vad som är illusion.

  Henna-Riikka Halonen har i Eden, The Pow(d)er of Fear låtit sig inspireras av och utgått från den franska Nouveau Romain författaren Alain Robbe Grilletsfilm, L’Eden et Apres (After Eden) från 1970.

   

  Henna – Riikka Halonen (bor och arbetar i Helsingfors, Finland) använder ett brett spektrum av historiska och kulturella referenser i sina arbeten, från avantgarde teater, science fictionlitteratur och film. Hon undersöker spänningarna mellan aktörer och publik och mellan skådespeleri och icke-skådespeleri.

  Halonen berättar genom att skapa rum i rummen eller händelser i händelserna, berättelser i berättelser, där sociala möjligheter och variabler, både inövade och spelade framförs och återuppförs. I detta är historiska och samtida referenser samlade genom en intertextuell lekfullhet i en collageliknande process. Den narrativa strukturen i hennes arbeten förblir gåtfull, då verklighet och fiktion är svåra att urskilja. Förhållandet mellan tid och rum i hennes verk lämnas öppet för frågor.

  Halonen tog examen med MFA Fine Art från Goldsmiths College i London, 2006, och arbetar för närvarande med en doktorsexamen i fri konst vid Konstakademien i Helsingfors.

  Kommande utställningar är: You Imagine What you Desire, Sydney Biennale 2014 och separatutställning på Uqbar Gallery i Berlin.

  Henna-Riika Halonen


 

 Loading