Ewa Rybska & Wladyslaw Kazmierczak

Ewa Rybska & Wladyslaw Kazmierczak
The Personal Definition

 


EN
SV
 • Performance: December 6, 2008
  Participants: Ewa Rybska & Wladyslaw Kazmierczak
  Duration: 45 minutes

  A 12 000 square meter large bus garage is the site for Ewa Rybska’s and Wladyslaw Kazmierczak’s performance The Personal Definition. The indefinite hall appears in the light of sixty big bulbs hanging in a straight line along one of the shorter walls. Two large projection screens create a room within the space. On one, historic performance pieces are shown. On the other, Rybska is seen taking a piano lesson, an instrument she played as a child and now tries to learn to master again.

  The artists perform in the middle of the audience, each with an act silently corresponding to the other’s. Rybska is placed in the middle of the scene with a piano, a school desk, a rocking-horse, a stove and various other materials. Kazmierczak is slowly moving along the wall of bulbs. Rybska interacts with the audience by offering coffee and carrying on short and intimate conversations while at the same time in sudden outbursts throwing glasses and cutlery around her. Her character is hovering between tenderness and aggression, while Kazmierczak is engrossed in the methodical way in which he switches off the bulbs. With his head he slowly and with great focus smashes them, one after another, until the site is dark. Finally, each of the artists releases a fire extinguisher and the audience, forced by the smoke, leaves.

  To Ewa Rybska and Wladyslaw Kazmierczak (born in 1958 and 1951 in Poland, live and work in the UK), performance is ”an attitude towards the world and oneself, not towards art”. They regard the medium as a struggle to express ideas and opinions, and do not fear being politically explicit. Their work raises and sheds light on issues of ideology, from Stalinism to techno music. The presentation of their work is explosive with a childlike curiosity and humour in defence of a personal definition of freedom.

 • Performance: December 6, 2008
  Participants: Ewa Rybska & Wladyslaw Kazmierczak
  Duration: 45 minutes

  Ett bussgarage på 12 000 kvm är platsen för Ewa Rybskas och Wladyslaw Kazmierczaks performance The Personal Definition. Den oändliga hallen urskiljs i skenet av sextio stora glödlampor upphängda i en rät linje utmed ena kortsidan. Två stora projektionsdukar skapar ett rum i rummet. På den ena visas historiska performanceverk. På den andra syns Rybska när hon har pianolektion, ett instrument hon spelade som barn och nu som vuxen på nytt försöker lära sig bemästra.

  Konstnärerna agerar mitt ibland publiken, var och en i sin akt som tyst korresponderar med den andres. Rybska befinner sig i mitten av spelplatsen med ett piano, en pulpet, en gunghäst, en kokplatta och diverse andra material. Kazmierczak rör sig långsamt längs väggen med glödlampor. Rybska interagerar med publiken genom att bjuda på kaffe och föra korta intima samtal samtidigt som hon under plötsliga utbrott kastar glas och plastbestick runt sig. Hennes karaktär pendlar mellan att vara ömsint och aggressiv, medan Kazmierczak förblir innesluten i sig själv under sitt systematiska släckande av glödlampor. Han skallar dem en efter en, sakta och koncentrerat, tills lokalen mörkläggs. Slutligen tömmer konstnärerna varsin brandsläckare, vars rök tvingar publiken att lämna lokalen.

  För Eva Rybska och Wladyslaw Kazmierczak (född 1958 och 1951 i Polen, bor och arbetar i England) är performance en attityd mot världen och sig själv, inte mot konsten. De betraktar mediet som en kamp för att uttrycka idéer och ståndpunkter, och räds inte politisk tydlighet. Deras verk ger ljus åt och väcker frågeställningar om ideologier, från stalinism till technomusik. Presentationen är explosiv med en barnslig nyfikenhet och humor till försvar för en personlig definition av frihet.Ewa Rybska

Wladyslaw Kazmierczak


 Loading