SV
EN
 • BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING
  av konstnärsduon LILITH

  en samproduktion mellan LILITH PERFORMANCE STUDIO & MOOMSTEATERN

  Performance: 9.11 – 26.11
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Valfri entréavgift fr. 80kr
  Biljetter KULTURCENTRALEN.NU

   

  Just nu undersöks ett mentalt mellanland fritt från logiska förlopp och värderande omdömen.”

  Den 9 november öppnas dörrarna för en ny totalperformance på Lilith Performance Studio. Denna gång i samarbete med enastående och världsunika Moomsteatern i Malmö.

  Skådespelarna från Moomsteatern och TeaterAkademin daglig verksamhet jobbar undersökande hela hösten i olika workshopsformer med aktörer från Lilith Performance Studio och skall arbeta fram en ny totalperformance utifrån konstnärsduon LILITHs koncept.

  Moomsteatern är den enda teater i Sverige som anställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer och arbetar professionellt med en funktionsintegrerad ensemble. De har gjort sig kända i hela Europa för sin djärva och högkvalitativa scenkonst. De samarbetar med TeaterAkademin daglig verksamhet för att fler skådespelare med intellektuella funktionsvariationer ska få chansen att inta den professionella arenan inom scenkonsten. I samarbetet med Lilith Performance Studio blandas skådespelare som är helt nya med de som har mångårig professionell erfarenhet i en konstform som ingen av dem har arbetat med förut.

  LILITH är konstnärsduon Elin Lundgren (1973) och Petter Pettersson (1972). I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger LILITH sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande. Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som ett brus eller en störning med en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Tidigare verk av LILITH de senaste åren som nått en stor publik är den rosade totalperformancen  “MIN TOTALA NJUTNING” som var ett samarbete med poeten Daniel Mårs och visades för första gången på Lilith performance Studio i november 2022. “MIN TOTALA NJUTNING” blev sedan utvald till Scenkonstbiennalen 2023 och visades under biennalen på Orionteatern. 2022 gjorde LILITH även Game Changer som visades på Bildmuseet i Umeå sep 2022.

  Idé/Koncept: konstnärsduon LILITH
  Kompositör / Soundscape: Tanya Byrne

  Medverkade: Niclas Lendemar, Therese Kvist, Tryggve Algeus, Frida Andersson, Julia Hansson, Johanna Friberg, Caroline Andersson, Andres Munnier, Frida Schriver, Viktoria Hirsbak, Daniel Mårs, Elin Lundgren, Erik Wall, Vilma Linton, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn, Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Susanne Larsdotter, Sonia Romlöv, Lovis Feldt, Amelie Jönsson Asp, Inna Pettersson-Lundgren, Lovis Sigren Rohlin

   

   

  https://moomsteatern.com/f samarbete-med-lilith


 •  

  BEDÅRANDE FÖRSJKUTNING / ADORABLE DISPLACEMENT
  by LILITH artist duo (Elin Lundgren & Petter Pettersson)

  A co-production between Lilith Performance Studio and Moomsteatern in Malmo

  Performance 9 nov – 26 nov, 2023
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Price: Optional entrance fee from 80 SEK
  Tickets: KULTURCENTRALEN.NU

  ”A mental in-between-land is now being explored, free of logical course and evaluative judgments.”

   

  On November 9, the doors open for a new total performance – BEDÅRANDE FÖRSKJUTNING (ADORABLE DISPLACEMENT)
  – at Lilith Performance Studio. This time in collaboration with the outstanding and world-unique Moomsteatern in Malmö.

  The actors from Moomsteatern and TeaterAkademin’s daily activities work exploratory all autumn in various workshop forms
  with actors from Lilith Performance Studio and will develop a new total performance based on the artist duo LILITH’s concept.

  Moomsteatern is the only theater in Sweden that hires actors with intellectual functional variations
  and works professionally with a functionally integrated ensemble. They have made themselves known throughout Europe
  for their bold and high-quality performing arts. They collaborate with the TeaterAkademin’s daily activities
  so that more actors with intellectual functional variations will have the chance to occupy the professional arena
  in the performing arts. In collaboration with Lilith Performance Studio, actors who are brand new are mixed with
  those who have many years of professional experience in an art form that neither has worked with before.

  LILITH is the artist duo Elin Lundgren (1973) and Petter Pettersson (1972).
  In performance that touches on community, group belonging and exclusion, LILITH builds her works as living images
  with an absurd humor and a stripped-down documentary narrative. Their keynote is universal human issues such as love,
  loss and grief, driven by the desire to move into the viewer’s consciousness as a noise or a disturbance with
  a hope of understanding what it is to be human.

  LILITH’s previous work in recent years that has reached a large audience is the acclaimed total performance
  MIN TOTALA NJUTNING (MIN TOTAL PLEASURE)which was a collaboration with the poet Daniel Mårs
  and was shown for the first time at the Lilith performance Studio in November 2022.
  MIN TOTALA NJUTNING (MIN TOTAL PLEASURE) was then selected for The 2023 Performing Arts Biennale
  and was shown during the biennale at Orionteatern → THE PERFORMING ARTS BIENNALE 2023

  In 2022, LILITH also created Game Changer, which was shown at Bildmuseet in Umeå in September 2022 → BILDMUSEET

  Idea /Concept: LILITH artist duo
  Komposition/Soundscape: Tanya Byrne
  Participants: Niclas Lendemar, Therese Kvist,  Tryggve Algeus, Frida Andersson,
  Julia Hansson, Johanna Friberg, Caroline Andersson, Andres Munnier, Frida Schriver, Viktoria Hirsbak, Daniel Mårs,
  Elin Lundgren, Erik Wall, Vilma Linton, Mikael Dahlqvist Fuchs, Olivia Klang, Thomas Hiljeborn,
  Faïka Ammar, Helena Ricci, Finon Alkabawi, Hanna Knutsson, Irene Stenberg, Susanne Larsdotter,
  Sonia Romlöv, Lovis Feldt, Amelie Jönsson Asp, Inna Pettersson-Lundgren, Lovis Sigren Rohlin

  Production: Lilith Performance Studio and Moomsteatern

  →https://moomsteatern.com/f samarbete-med-lilith

   

   

NEWSLETTER
@