SV
EN
 • GAME ON – DEL 2: PERFORMANCEINSTALLATION
  MOLLY LOWE

  ÖPPNING: 27 oktober kl 13:00 -17:00.Fri entré.
  DATUM / ÖPPETTIDER: 27 – 18 Nov lördagar och söndagar kl. 13.00-16.00.
  PLATS: Lilith Performance Studio Bragegatan 15 i Malmö
  Ni kan komma och gå när ni vill. Ingen bokning krävs. Fri entré.

  PRESSKONTAKT: Petter Pettersson 0768112616 ELin Lundgren 0735847010

  PM för nedladdning:

  Klicka på bilderna för att ladda ner/ click on the images for download
  Image credit: Lilith Performance Studio / Petter Pettersson

  bild

  bild

  bild

  bild

  Efter höstens stora performancesuccé med mega performancen GAME ON, där publiken kastades in i en gravlik idrottsarena och deltog i en surrealistisk fotbollsmatch, visas nu den andra delen av verket GAME ON – Performanceinstallation.

  Besökarna går in i lämningarna efter en våldsam match, förbi de tomma försäljningsbåsen och vidare in i arenan, där blodiga, sargade spelare hänger kvar på sina stänger efter sista ronden i spelet.Huvudaktörerna, lagmaskotarna, är kvar på arenan, som i en evighetsloop. På bildskärmarna snurrar fortfarande videomaterial från matchen med jinglar och spelarpresentationer. Ur högtalarna dunkar pepmusiken och hejarropen.

  GAME ON belyser förhållandet mellan att vara åskådare och deltagare, konsument och samhällsmedborgare. Samtidigt undersöker den vår tävlingsinstinkt, vår lojalitet till ”laget”, vårt behov av att konsumera konflikter och våldet som kommer där ur.
  Molly Lowes (f.1983, California) bildvärld hämtar kraft underifrån, i det mörka, dystopiska och tar avstamp i obekväma känslor och begränsningar som är kopplade till att leva i en mänsklig kropp. Med ett lekfullt och direkt förhållningssätt till skulptur-, bild-, film- och ljudmaterial bygger hon en egensinnig estetik som hugger tag i vår direkta samtid och ifrågasätter den hyper voyeuristiska kultur vi lever i.
  Som första institution i Norden får Lilith Performance Studio nu äran att samarbeta med denna sällsynt begåvade konstnär runt ett verk som blir hennes största hittills. Läs mer om Molly Lowe: http://molly-lowe.com/Läs mer om konstnären:  http://molly-lowe.com

  Under oktober 2018 omvandlades Lilith Performance Studio  till en gravlik idrottsarena i totalperformancen GAME ON av den amerikanska konstnären Molly Lowe.
  GAME ON var ett surrealistiskt mardrömsspel där en fotbollsmatch på ett överdimensionerat bordsspel, med tjugo spelare i naturlig storlek, utgör ramen.

  “Operatic halftime shows”, shamanistiska ceremonier, maskotar och blodiga uppgörelser avlösete varandra under matchens där publiken både satt på åskådarplats och hejade på och deltog i matchen.Performancen belös förhållandet mellan att vara åskådare och deltagare, konsument och samhällsmedborgare och samtidigt undersöker den vår tävlingsinstinkt, vår lojalitet till ”laget” och våldet som kommer ut ur det.Läs mer om konstnären:  http://molly-lowe.com

  Social media hashtags: #gameonmalmo #mollylowe #lilithperformancestudio

 • PRESS REALESE TO DOWNLOAD: 

   

  GAME ON PART 2 – PERFORMANCE INSTALLATION 
  MOLLY LOWE

  OPENING: 27 OCT  between 1PM – 5PM
  DATES / OPEN HOURS: 27th Oct- 18th Nov. Open Saturdays and Sundays 1pm – 4pm. Free Entry
  PLACE: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö

  You can come and go as you please. No booking is required. Free entry.

  After the major performance success with the mega performance GAME ON, where the audience was thrown into a tomblike sports arena and participated in a surreal foosball game, the second part of – GAME ON – the Performance Installation is now  on show.
  The visitors enter the remains of a violent game, passing the empty sales booths and further into the arena, where bloody, lacerated players is still hanging on their bars after the game’s last round. The main characthers – the team mascots, are left inside the arena, stuck in a perpetual loop, stuck in their memories. On the video screens, footage from the game is still twirling with jingles and presentations of the players. From the speakers the pep music and the cheering are pumping load.

  GAME ON makes us question our own involvement and highlights the relationship between being spectator and participant, consumer and citizen. At the same time, it examines our competition instinct, our loyalty to the “team”, our need to consume conflicts and the violence that derives from that.

  Molly Lowe’s (b.1983, California) imagery retrieves power from below, and originates in uncomfortable feelings and limitations that are associated with living in a human body today. With a playful and direct approach to sculpture, video, film, performance and sound, Lowe builds an idiosyncratic aesthetic that grabs our immediate present and questions the hyper voyeuristic culture we live in.
  As the first institution in the Nordic countries, Lilith Performance Studio is honored to collaborate with this exceptional emerging artist around a work that will be her biggest ever so far.

  Read more about the artist: http://molly-lowe.com/

   

  Social media hashtags: #gameonmalmo #mollylowe #lilithperformancestudioLoading