SV
EN
 • AKTUELLT

  TOTALPERFORMANCE

  Ethan Hayes – Chute
  “Pläsnt Dschörnie: New Moves”
  DATUM: 22 – 23, 28 – 30 nov, 5 – 7 dec, 2019
  ÖPPET: 18:00-21:00  sista insläpp 20:30.  Besökarna bokas på olika tider och får stanna så länge de vill fram till 21:00.  
  PRIS: Valfri entréavgift 
  Boka: Kulturcentralen.nu

   

  Lilith Performance Studio öppnar stolt höstens stora totalperformance,
  Pläsnt Dschörnie – New Moves, en “parafiction” i form av en flyttfirma av Ethan Hayes-Chute.
  Öppning 22 november, 2019

  WHEN DOES A BOX AND WHEN DOESN’T?

  FOR A SPECIFIC PERIOD OF TIME (I.E. ONE MOVE)
  A BOX PERFORMS MANY ROLES — SHAPE-SHIFTING
  A RAFT – A ROCK – A REST.

  OTHER TIMES IT’S JUST
  OPEN OTHER SIDE

  Pläsnt Dschörnie är ett huvudkontor med goda faciliteter; lastrum, transportbilar och flertalet anställda med gedigen erfarenhet. Det är ett passionerat företag, med en tvångsmässig omtänksamhet över sina kunders tillfredsställelse, känslor och behov. Personalen arbetar med en precision som gränsar till absurditet, med en omsorg för “flytten” så noggrant genomarbetad att det i verkliga livet inte skulle existera. En sådan servicenivå i dagens vinstorienterade effektivitetsiver, skulle vara helt ogenomförbar.

  Vi vet inte varför, när och var denna flyttfirma finns, eller hur den kom till.
  Pläsnt Dschörnie är mer likt ett sinnestillstånd, än en fysiskt geografisk plats. Kunderna är frånkopplade den verklighet vi har tillgång till.

  Pläsnt Dschörnie – New Moves, undersöker idén om ett funktionellt system, en arbetskraft direkt kopplad till övergångar i privatlivet. Genom en egensinnig och lekfull inre logik fattas beslut, inte baserat på dess funktionalitet eller produktivitet, utan snarare på inre fantasier runt maktstrukturer, spel och behovet av att bearbeta verkligheten på ett personligt plan.

  Som besökare har du möjlighet att gå in och följa logiska processer och absurda händelser en vanlig dag på firman. Du är välkommen att röra dig fritt efter vissa direktiv och stanna så länge du önskar.

  Ethan Hayes-Chute (f. 1982, Freeport, Maine) undersöker olika förhållningssätt till livet utifrån ett nära vardagligt perspektiv. Inför ett nytt arbete går han igenom en rollspelsprocess för att hitta fakta och figurer bakom de karaktärerna vars platser och sammanhang han ska skapa. Han huvudfokus kretsar runt självförsörjning, gör-det-själv mentalitet och mänskliga problemlösningsförmågor. Hayes-Chute har skapat många olika miljöer som verkar verkliga och inbodda, med mängder av spår från mänsklig aktivitet ur det vardagliga livet. Platser som är tomma, som tillfälligt lämnats. I Pläsnt Dschörnie – New Moves som är det hitintills största verk Hayes-Chute genomfört pågår fortfarande aktiviteten, och nya spår lämnas.

  Läs mer: https://lilithperformancestudio.com/ethan-hayes-chute https://www.ethanhc.com

 • CURRENT 

  Pläsnt Dschörnie: New Moves
  Ethan Hayes-Chute 

  PERFORMANCE: 22-23, 28-30 Nov, 5-6 Dec
  OPEN HOURS:18:00-21:30
  PRICE: PAY-WHAT-YOU-WISH
  BOOK YOUR TICKET: Kulturcentralen.nu

  Lilith Performance Studio opens the fall with the total performance, Pläsnt Dschörnie – New Moves, a parafiction in the form of a moving company by the commissioned artist Ethan Hayes-Chute.

  WHEN DOES A BOX AND WHEN DOESN’T?

  FOR A SPECIFIC PERIOD OF TIME (I.E. ONE MOVE)
  A BOX PERFORMS MANY ROLES — SHAPE-SHIFTING
  A RAFT – A ROCK – A REST.

  OTHER TIMES IT’S JUST
  OPEN OTHER SIDE

  Pläsnt Dschörnie comes to life; the headquarters are populated by loading docks, transport trucks and numerous employees fulfilling various important roles backed by solid experience. Pläsnt Dschörnie is no ordinary enterprise, but one that is passionately – almost obsessively – concerned with the satisfaction of its moving customers, their emotions, and needs. The company appears to offer a precision of labor bordering on absurdity, a form of care for the act of “moving” so elaborate, that in real life, no such company could exist because such levels of service would, especially in today’s fast-moving, profit-oriented societies, be wholly unfeasible.

  For years, Ethan Hayes-Chute has been collecting advertisements left behind by moving companies in his Berlin mailbox. Their very specific and outmoded do-it-yourself designs became an obsession for the artist. It seemed like these flyers, made by countless moving companies in the city, were all following some sort of unseen formula. Were these flyers all made by the same person? Did every company simply copy the others? How would one choose between one or another of these repetitive adverts.

  With Pläsnt Dschörnie – New Moves, the idea of a functional system, a working force, directly linked with private people’s transitions in life, is explored through a peculiar and playful inner logic; decisions are not made based on their functionality or productivity, but rather on inner fantasies relating to games, power-structures, and the need for processing reality in one’s own personal way.

  Visitors are welcome to go in and view logical processes and absurd happenings that make up a regular day of operations. Feel free to move freely according to certain guidelines and protocols and stay as long as you wish.

  In his work, Ethan Hayes-Chute (b. 1982, Freeport, Maine) explores vernacular approaches to everyday life. As a start of a new work, he goes through a role-playing process to determine the facts and figures behind the characters whose spaces he envisions. His main focus revolves around self-sufficiency, do-it-yourself mentality and human problem-solving capacities. He often creates spaces that lean towards the domestic realm that manifest in fragments, sections or fully enclosed variations. These environments are dressed with everyday objects that appear as if only momentarily vacated by their unseen inhabitants, their traces apparent on every surface.

  Read more –https://lilithperformancestudio.com/ethan-hayes-chute https://www.ethanhc.com


Följ Lilith Performance Studio


Loading