SV
EN
 • AKTUELLT

  ANIMAL – en totalperformance av Elin Lundgren och Petter Pettersson i samarbete med musikern Cecilia Nordlund.

  Tänk dig att Lego skulle ta fram en modell som hette ”rockklubb”. Ett litet paket med allt du behöver för att gå in i fiktionen rockklubb; scen, band, ljud, ljus, bar och publik.
  Inne på Lilith Performance Studio i Malmö står denna modell i skala 1.1.
  Rockklubben med sina outtalade regler, förutbestämda dramaturgi, regisserad spontanitet och inte minst sin tillåtande inställning till dramatiskt överdåd och extatiska tillstånd, är sedan länge en plats där Lundgren och Pettersson trivs och kan känna passionerad gemenskap.Med kraftfälten som genereras på en rockklubb vill de synliggöra och samtidigt lösa upp gränsen mellan fiktion och verklighet, aktör och betraktare. I ANIMAL undersöker Lundgren Pettersson vårt behov av följsam grupptillhörighet och rebellisk individualism.

  Läs mer: https://lilithperformancestudio.com/animal
  Lyssna på Cecilia Nordlunds band Fullmånen från Helvetet som agerar det fiktiva bandet i ANIMAL –  https://www.fullmanen.com

  PERFORMANCE: 9-11, 16-18, 24 maj, 2019
  ÖPPET: från 19.45-22:30 Sista insläpp 21.30
  BILJETTER: Boka via https://kulturcentralen.nu/animal eller genom SMS- 0768 11 26 16. Uppge ditt namn och datum du önskar komma och hur många biljetter du vill ha
  PRIS: Du betalar vad du önskar

  Biljetten måste betalas efter att du fått en bekräftelse, för att bokningen ska vara gilltig.
  Publiken bokas in på olika tider från 19:45-21:30 och kan sedan stanna så länge de vill. Detta för att undvika köer och för att få ett jämnt flöde av publik under kvällen.
  Betalningsinfo och all eventuell övrig information får du vid bokningstillfället.

  SVT Kulturnyheternas fina inslag om ANIMAL!!! https://www.svt.se/kultur/animal-ar-rockklubben-dar-verklighet-blir-drom?cmpid=del:tw:20190511:animal-ar-rockklubben-dar-verklighet-blir-drom:nyh:lp

  PÅ GÅNG PÅ ANNAN ORT

  Just nu kan du se en av Liliths produktioner, det fantastiska performanceverket
  YOUR NEXT VACATION IS CALLING (2014) av Tori Wrånes  

  som visas som en trekanalig videoinstallation på Göteborgs konstmuseum i en stor separatutställning av Tori Wrånes  2 mars – 25 augusti, 2019

  http://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/tori-wranes/

 • CURRENT

  ANIMAL – a new Major Performance by Elin Lundgren & Petter Pettersson in collaboration with the musician Cecilia Nordlund.

  Imagine that Lego would produce a model called “rock club”. A small package of everything you need to enter the fiction, rock club; stage, band, sound, light, bar and audience.
  This rock club model is now set up in scale 1.1 at Lilith Performance Studio in Malmo.
  With the power fields generated at a rock club, Lundgren & Pettersson want to make visible and simultaneously dissolve the boundary between fiction and reality, actor and viewer.
  Read more: https://lilithperformancestudio.com/animal
  Listen to Cecilia Nordlund’s great music with her band Fullmånen från helvetet ( The Full Moon from Hell) – https://www.fullmanen.com

  Date: 9-11, 16-18 & 24 May, 2019
  Open Hours: 19:45 – 22:30
  The audience will be booked in different time slots from: 19:45 – 21:30
  BOOK YOUR TICKET by mailing to https://kulturcentralen.nu/animal or by text message to +46 (0)768112616. Write you name and date and how many tickets you want.
  Price: PAY-WHAT-YOU-WISH
  The ticket(s) must be paid after you have received a confirmation, to be valid.
  You get all further information needed when you book.

  ON SHOW ELSEWHERE

  Right Now you can view one of Lilith’s  production, the fantastic performance
  YOUR NEXT VACATION IS CALLING (2014) by Tori Wrånes
  at Gothenburg’s Art Museum, shown as a three-channel video installation in a major solo exhibition 2 March – 25 August 2019

  http://goteborgskonstmuseum.se/utstallningar/tori-wranes/Image credit: Top – Hossein Sehatlou between – Eirik Slyngstad below – Petter Pettersson

 

Följ Lilith Performance Studio


Loading