The YES! Association Privilege Walk/Symposium – Feminist and Intersectional Aspects of Contemporary Art

The YES! Association
Privilege Walk/Symposium – Feminist and Intersectional Aspects of Contemporary Art


EN
SV
 • September 6-7 2008
  Lilith Performance Studio invited The YES! Association to do a weekend symposium containing lectures, workshops, film screening and performances. The YES! Association was founded 2005 in conjunction with the opening of the exhibition Art Feminism at Dunkers Kulturhus in Helsingborg. At the Press Conference/Performance, the YES! Association offered institutions to sign an established Equal Opportunities Agreement specifically related to the situation. The YES! Association has since then actively initiated discussions regarding the inequalities in the Swedish art scene, through inventions, exhibitions, panels, articles and radio interviews.

  Privilege Walk/Symposium – an international symposium for, by and with artists, writers, activists, academics and anyone else who wanted to take part in deepened discussions about feminist and intersectional aspects on contemporary art.
  Lectures and workshops was held during the weekend by: Kuratorisk Aktion, Paula Mulinari, Angela Dimitrakaki, Vanja Hermele, Jeuno JE Kim, Victoria Kawesa, Malin Arnell, Mujeres Publicas, Ellen Nyman and Athena Farrokhzad.
  Privilege Walk/Symposium was arranged by the Board of the YES! Assosiation Johanna Gustavsson, Malin Arnell, Line S Karlström and Åsa Elzén in collaboration with Lilith Performance Studio.
  Privilege Walk/Symposium was kindly supported by: IASPIS and Malmö Kulturnämnd.

 • September 6-7 2008
  Lilith Performance Studio bjöd in Föreningen Ja! att hålla ett helgsymposium.

  Under Privilege Walk/ symposium fick besökarna fördjupa sig i feministiska och intersektionella aspekter på samtidskonsten, kvalitetsbegreppet, representation och konstproduktion som en politiserad situation. Syftet var bland annat att lära sig mer om hur makt bibehålls genom samverkande maktstrukturer, att undersöka och utarbeta metoder för att bryta ner dessa maktstrukturer.

  Titeln Privilege Walk valde föreningen JA!, för att markera att de vill problematisera och kritisera våra och sina egna privilegier. Under helgen diskuterades och omvärderades begrepp som systerskap, patriarkat och solidaritet. Målet var att symposiet att peka ut en framtida riktning. Föredrag och worshops hölls av: Kuratorisk Aktion, Paula Mulinari, Angela Dimitrakaki, Vanja Hermele, Jeuno JE Kim, Victoria Kawesa, Malin Arnell, Mujeres Publicas, Ellen Nyman and Athena Farrokhzad.

  JA! är en separatistisk förening för konstarbetare vars verksamhet har sin utgångspunkt i feminism med ett intersektionellt perspektiv.
 Styrelsen för Föreningen JA! Malin Arnell, Åsa Elzén, Johanna Gustavsson och Line S Karlström samt medarbetare för Privilege Walk: Marit Östberg, Camilla Backman och Anna Linder.


 Loading