Lilith Performance Studio shows Back in Baby’s Arms by Elin Lundgren in Umeå

Lilith’s Back in Baby’s Arms by Elin Lundgren in Umeå
produced by Konstfrämjandet i Västerbotten

 


EN
SV
 •  

  During the European Capital of Culture in Umeå 2014, Konstfrämjandet in Västerbotten presents:
  Back in Baby’s Arms, a performance by Elin Lundgren,
  May 3rd 2014, 2 pm, at Kungsgatan along the shopping street in Umea.

  The aesthetics of resistance. 150 women with 150 different faces of abuse are spread out in a gathered silent choreography along the shopping street in the city centre of Umea. A silent mute mass placed between the weekend strolling people. Faces that reveals traces of beatings, burn-marks, strangleholds and bruises. No one speaks, only the bruises and scratch marks on their faces, throats and hands tell a story. Each woman her own.

  The silence and their appearance speak a universal language that is impossible to look away from. These women are among us regardless of ethnicity, social rank or age. Suddenly she is standing there, a reflection of the woman or girl you are acquainted with or the woman you hear through thin walls. What we choose to not see, what we choose not to recognize is standing in front of us and demanding space and attention.

  The title Back in Baby’s Arms is a song by Patsy Cline from 1963, and it reflects the contradiction of relationships where female maltreatment is present, and society’s contradictory placements of guilt in cases like these.

  Elin Lundgren chooses action as her artistic method. She creates a tableau vivant, a living picture, like a dream or a nightmare that unabashedly claims our time and attention when she parasites the public space with her performance. Back in Baby’s Arms places the viewer in an uncomfortable situation and the viewer’s perception and position is questioned. She trusts in the potential of art to practice resistance and to open up to a dialogue as well as reaching places within the individual that is not defined in terms of rationality.

  Elin Lundgren (born 1973 in Stockholm, lives and works in Malmo) is an artist and is one of two artistic leaders of Lilith Performance Studio in Malmo. She mainly works with video and performance in which she creates pervasive images with the intent to disrupt habitual patterns of thoughts.

  Photo: Malin Grönborg.

  The performance was first shown in Malmo, Oct 11 2008, in production by Lilith Performance Studio, Malmo

   

 •  

  Under kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 presenterar Konstfrämjandet i Västerbotten, Lilith Performance Studios Back in Baby’s Arms av Elin Lundgren.

  Motståndets estetik. 150 kvinnor med 150 olika ansikten på misshandel sprider ut sig i en samlad tyst koreografi längs gågatan i centrala Umeå. En stilla stum massa mellan de helgflanerande människorna. Ansikten som avslöjar spår av slag, brännmärken och stryptag. Ingen talar, endast blåmärkena och rivsåren på deras ansikten, halsar och händer berättar en historia. Var och en sin egen.

  Tystnaden och dessa ansikten talar ett universellt språk vi inte kan värja oss emot. Dessa kvinnor finns ibland oss oavsett etnicitet, social status eller ålder. Plötsligt står hon där, en reflektion av kvinnan eller flickan du är bekant med och hör genom tunna väggar. Det vi väljer att inte se, inte kännas vid, står mitt framför oss och tar plats.

  Titeln Back in Baby’s Arms är en låttitel av Patsy Cline från 1963 och belyser det motsägelsefulla i
  dessa relationer samt omgivningens, samhällets paradoxala skuldbeläggande av kvinnan i relationer där misshandel förekommer.

  Elin Lundgren väljer aktion som konstnärlig metod. Hon skapar en tableau vivant, en levande bild,
  likt en (mar)dröm som ogenerat gör anspråk på vår tid och vårt medvetande då hon parasiterar den offentliga platsen med sitt verk.
  Performancen Back in Baby’s Arms försätter betraktaren i en obekväm situation och syftar till att perception omskapas och det egna ställningstagandet ifrågasätts.
  Elin Lundgrens arbete uppvisar tillit till konstens potential att utöva motstånd och öppna upp för dialog såväl som dess möjlighet att nå platser inom individen som inte låter sig definieras i rationella termer. Att publiken och i detta fall de passerande” flanörerna” genom upplevelsen omförhandlar egna röster, seenden och begär.
  .

  Elin Lundgren (f. 1973 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö) är konstnär och konstnärlig
  ledare för Lilith Performance Studio i Malmö. I sin konst använder hon sig av framförallt video och performance där hon skapar genomträngande bilder med intentionen att störa invanda tankemönster.
  .

  Foto: Malin Grönborg.

  Performancen visades i Malmö den 11 oktober, 2008 i produktion av Lilith Performance Studio, Malmö.


 

Back in Baby’s Arms in Umea, 2014, by Elin Lundgren (SWE) from Lilith Performance Studio on Vimeo.

 Loading