Lilith Performance Studio at Malmo Konsthall in the exhibition 24 SPACES – a cacophony, Donna Huanca – Raw Material

 

Lilith Performance Studio at
Malmo Konsthall in the exhibition
24 SPACES – a cacophony.

Donna Huanca
Raw Material

 


EN
SV
 • Performance: May 3 – June 16, 2013
  Installation: June 17- August 18, 2013
  Duration: 6 hours a day, Wed-Sun

  Lilith Performance Studio presents two six weeks long interactive performances by the artists Donna Huanca and Yingmei Duan at Malmo Konsthall in the exhibition – 24 SPACES – a cacophony.

  Raw Material is a 6-week long performance where Donna Huanca (b.1980, US) creates an installation by collaborating with the Malmo Konsthall audience.

  During six weeks Huanca is working inside a glass vitrine and is exposed to the audience’s gaze through a double-sided mirror- they can see her- but all she see is her own reflection. The audience is invited to enter the space for 10 minutes at a time, where by entering, they agree to become an object, model or conversation partner, essentially a collaborator.

  All visitors at the Malmo Konsthall are asked to leave materials through a drop-box to be used in the overall installation – whatever people leave in the drop-box will become part of the piece.

  Inspired by the staging of the sterile zoo of Berlin, this installation is lit with 48 florescent lights inside a 24 square meter space- creating a blinding light therapy, typical in this part of the world. After Huancas departure on June 17th the final installation created will be open to the public until August 18th, 2013.

  Raw Material is produced by Lilith Performance Studio for the exhibition 24- SPACES at Malmo Konsthall.

 • Performance: May 3 – June 16, 2013
  Installation: June 17- August 18, 2013
  Duration: 6 hours a day, Wed-Sun

  Lilith Performance Studio presenterar två sex veckor långa publikinteraktiva performance av konstnärerna Donna Huanca (USA) och Yingmei Duan (CHN) på Malmö Konsthall under utställningen 24 SPACES – en kakofoni.

  Raw Material är en sex veckors lång performance där Donna Hunaca (f.1980 i Chicago, USA) skapar en installation i samarbete med konsthallsbesökarna.

  Under sex veckor är Huanca exponerad för publikens blickar inuti en stor glasvitrin, där betraktarna kan se in men där hon själv inte kan se ut. Betraktarna välkomnas in i vitrinen en och en och ges möjlighet att vara hennes råmaterial under förutsättningen att de stannar i minst 10 min. I vitrinen blir de ett objekt, en modell, en röst, eller en samtalspartner. All konsthallspublik ombeds att ta med sig material i form av ett objekt, kläder, tyg eller andra föremål som de kan lägga in genom en lucka på ena sidan av vitrinen – vad än konsthallspubliken väljer att bidra med kommer att bli en del av verket.

  Den 24 kvadrat meter stora vitrinen är inspirerad av de sterila djurburarna på Berlin Zoo och är ljussatt med 48 lysrör – vilket skapar ett bländade ljus som är typisk för den här delen av världen. Den 17 juni lämnar Hunaca verket och den slutliga installationen är öppen för konsthallsbesökarna fram till den 18 augusti 2013.

  Raw Material är producerad för utställningen 24-SPACES på Malmö konsthall av Lilith Performance Studio.Artist Home

 

 Loading