LILITH PERFORMANCE STUDIO at IN TRANSIT 2009

LILITH PERFORMANCE STUDIO at IN TRANSIT 2009
Resistance of the Object at Haus der Kulturen der Welt, Berlin.

 


EN
SV
 • Yingmei Duan – Rubbish City
  Melati Suryodarmo – Perception of Patterns of Timeless Influence
  Performance: June 19 – June 21, 2009

  Lilith Performance Studio is invited to the international Performing Arts Festival-IN TRANSIT 09 – Resistance of the Object with two Lilith Productions at the Haus der Kulturen der Welt in Berlin. On the seventh edition of IN TRANSIT international artists will explore what happens when the object and subject change places. For ten days, the audience will take part in performance, installations, dance, theater, debates and talks by artists from around the world. Lilith Performance Studio shows two wayward solo productions showed in the studio in 2007 and 2008, by the artists Melati Suryodarmo (IND) and Yingmei Duan (CH).

   

  Melati Suryodarmo (IDN)
  Perception of Patterns in Timeless Influence

  Participants: Melati Suryodarmo, Angelica Asp (opera) & David Hovstadius (violin)
  Duration: 5 hours

  In Perception of Patterns in Timeless Influence, Melati Suryodarmo creates a scene reminiscent of baroque chiaroscuro painting. Among seven white rabbits in a “tableau vivant”, as a living picture, Suryodarmo is locked into a glass vitrine. She remains still, only slightly altering her position now and then as the rabbits leap about around her. A melancholic and humorous image arises in the meeting between the impulsive rabbits and the focused artist. At intervals of 30 minutes the scene is interrupted, an opera singer and a violinist enter the room and perform Bach’s aria Blute Nur from the St Matthew Passion to Suryodarmo. By repeating this pattern, the communication without words and the relation between the three performers deepen during the five hours.

  Suryodarmo (born in 1969 in Surakarta, Indonesia, lives and works in Indonisa and Germany) combines theories of philosophy and psychology of perception with mythological thoughts on the animals being allied in magic with the gods and if so, on whether humans are able to communicate with the animals on a higher level of perception.

  www.melatisuryodarmo.com

   

  Yingmei Duan
  Rubbish City (2008)

  Performance/Installation
  Duration: 3 hours
  Participants: Yingmei Duan, Christer Strandberg,
  Fredrik Gunnarson, Nora Gunnarson and Jens Eriksson

  In a staged catastrophe, Yingmei Duan makes herself and her dreams the focal point of her work. Lost in a wasteland of ten tons of garbage, she – as the Naked Woman – and the other characters: a pianist, a confused older man, a child and a devil in a tuxedo, are in a static condition. The audience steps down to these lonely persons and moves along narrow paths among the remnants of a civilization. Broken pieces of music are heard from an untuned piano. Duan slowly waddles forward, seeking contact. Following her is the devil, staring at the audience. The boundaries between performer and audience are wiped out. Who is looking at who, and why?

  Yingmei Duan (born in 1969 in Daqing, Heilongjiang Province in Northern China, lives and works in Braunschweig, Germany) uses her self, her history and her isolation in her performances. She constructs tragicomical scenarios where sexuality, through a not quite accepted female image, has a central place.

  www.yingmei-art.com

 • Yingmei Duan – Rubbish City
  Melati Suryodarmo – Perception of Patterns of Timeless Influence
  Performance: June 19 – June 21, 2009

  Lilith Performance Studio är inbjuden till den internatonella perofrmancefestivalen IN TRANSIT– 09 – Resistance of the Object med två Lilithproduktioner på Haus der Kulturen der Welt i Berlin.

  Den sjunde upplagan av IN TRANSIT- en internationell scenkonstfestival där internationella konstnärer undersöker vad som händer när objekt och subjekt byter plats. Under tio dagar får publiken ta del av performance, installationer, dans, teater, debatter och samtal av konstnärer från hela världen. Lilith Performance Studio visar två egensinniga soloproduktioner som visats i studion 2007 och 2008, av konstnärena Melati Suryodarmo (IND) och Yingmei Duan (CH).

  Melati Suryodarmo (IDN)
  Perception of Patterns in Timeless Influence

  Medverkande: Melati Suryodarmo, Angelica Asp, David Hovstadius.
  Längd: 5 timmar

  En performance med referenser från barockens ljusdunkelmåleri, där Melati är instängd i en glasvitrin omgiven av kaniner i en tableau vivant, likt ett levande måleri. Scenen ackompanjeras var 30:e minut av arian ” Blute Nur” ur Matteuspassionen framförd av en operasångerska och en violinist.

  Melati Suryodarmo (f. 1969 I Surakarta, Indonesien, bor och arbetar i Indonesien och Tyskland) kombinerar teorier om perceptionsfilosofi och – psykologi med mytologiska tankar om att djuren står i magiskt förbund med gudarna.

  www.melatisuryodarmo.com

   

  Yingmei Duan
  Rubbish City (2008)

  Medverkande: Yingmei Duan, Fredrik Gunnarson,Jens Eriksson, Christer Strandberg. Nora Gunnarson
  Längd: 3 timmar
  I en iscensatt katastrof sätter Yingmei Duan sig själv och sina drömmar i centrum. Vilse i ett öde landskap av tio ton sopor befinner hon sig, den nakna kvinnan, tillsammans med de andra karaktärerna: en pianist, en förvirrad äldre man, ett barn och en frackklädd djävul, i ett statiskt tillstånd. Publiken stiger ner i små grupper till dessa ensamma personer och rör sig längs smala stigar i resterna av en civilisation. Uppbrutna pianostycken spelas på ett ostämt piano. Duan vaggar sakta framåt och söker kontakt, följd av djävulen som stirrar ut betraktarna. Gränsen mellan aktör och publik suddas ut. Vem tittar på vem, och varför?

  Yingmei Duan (f. 1969 i Daqing, i Kina, bosatt och verksam i Tyskland) använder sig själv,sin historia och sitt utanförskap i sina performance. Hon bygger upp tragikomiska scenarion där sexualiteten, genom en inte fullt accepterad kvinnobild, har en central plats.

  www.yingmei-art.com


In Transit

 Loading