A guest performance by: Leif Holmstrand, Oscar Hielm, Per Lindberg and Oskar Lindwall – Little Albert

 • A Guest Performance by Leif Holmstrand, Oscar Hielm, Per Lindberg and Oskar Lindwall (SE) Little Albert

A guest performance by:
Leif Holmstrand, Oscar Hielm, Per Lindberg and Oskar Lindwall
Little Albert

 


EN
SV
 • Performance: 15th & 16th of December
  Duration: 2 hours.

  Lilith Performance Studio shows a guest performance by the artist Leif Holmstrand, who together with Oscar Hielm, Per Lindberg and Oskar Lindwall created a fragmentary lecture performance including conversing and sabotaging insertions by musicians. A hairy café host/hostess looked after the audience.

  Parts of the material in this performance are taken from an experiment done 1920 by John B. Watson and Rosalie Rayner. The intention with the experiment was to demonstrate classical conditioning through experimentation using a child, “Albert”, who was only 9 months old when the experiment began, to react with fright on certain impressions. The practical aim was to make the little boy horrified of a white rat. Other stimulus that also occurred was: hair, cotton, a dog and so on.
  A lecturer sits at a desk with an overhead on the side that shows a sketch over the conditioning experiment of the little boy Albert. The lecture is read in one-hour loop. The room is set as a café with squared tables with cheap paper tablecloth for the guest to sit by. Two musicians are placed on a podium in the opposite corner of the lecturer. With different instruments they create sound and noise to illustrate and distract the lecture. The sounds becomes like interference and a comment to what is said.

  A hairy café host/hostess circulates the room with a food trolley and serves the guests coffee from big thermoses and cookies to go with the coffee. He/she hands out paper cards with printed text, quotes from the Indian writer and philosopher Rabindranath Tagore.

  Leif Holmstrand is an artist and author, living in Malmo. He is combining traditional handcraft with a fascination for horror movies and burlesque popular culture. The theme in his works is similar irrespective of expression: a dreamlike gender dissolution, were he tries to find and stretch the cultural and biological boundaries of the body.

  Holmstrand had a solo production in the Studio, March 2008 – Cabaret Sally Rattenmann. Per Lindberg and Oscar Hielm works with theatre and other forma of performing arts, as composers, improvisers and acting musicians, sometimes together and sometimes not. Per and Oscar also perform sometimes as Desinformation, ” a blue-yellow circus orchestra from hell”. Oskar Lindwall is lecturer in pedagogy at the University of Gothenburg. His research is about learning and social response.

 • Performance: 15th & 16th of December
  Duration: 2 hours.

  Lilith ger ett gästspelsperformance av konstnären Leif Holmstrand som tillsammans med Oscar Hielm, Per Lindberg och Oskar Lindwall har arbetat fram en fragmentarisk föreläsnings-performance med saboterande och konverserande musikerinsatser. En hårig cafévärd/cafévärdinna cirklar runt och tar hand om publiken.

  Denna rapsodiska performance hämtar en del av sitt material från ett experiment utfört 1920 av John B. Watson och Rosalie Rayner. Experimentet gick ut på att betinga ett barn, Lille Albert, som vid experimentets början var nio månader gammalt, att reagera med skräck på vissa intryck. Det praktiska målet var att göra den lille pojken livrädd för en vit råtta. Andra stimuli förekom också: hår, bomull, en hund osv.

  En föreläsare sitter längst ner i rummet vid ett skrivbord med en overheadapparat och en handskriven skiss över hur betingningen av Lille Albert gick till. Föreläsningen läses upp i en timmes loop. Det övriga rummet är inrett som ett café med kvadratiska bord. Två musiker befinner sig i ett hörn av rummet, upphöjda på ett podium. Med olika instrument och ljud gestaltar ömsom abstraherar de föreläsarens historia om de experiment lille Albert fick utstå. I lokalen cirkulerar en hårig cafévärd/cafévärdinna med en rostfri serveringsvagn som serverar publiken kaffe ur stora pumptermosar. Genom tysta gester erbjuder han/hon gästerna mazarin eller chokladboll till kaffet. Ljudbilden är i ständig förändring, från monotona höga ljud till melodiösa slingor. Cafévärden/Cafévärdinnan delar ut papperskort till publiken med citat ur dikter av den indiska författaren och filosofen Rabindranath Tagore.

  Leif Holmstrand, bosatt i Malmö. Med sin konst kombinerar han traditionellt handarbete med en fascination för skräckfilm och burlesk populärkultur. Tematiken i hans arbeten är likartad oavsett uttryck: en drömartad genusupplösning, där han försöker finna och tänja kroppens kulturella och biologiska gränser.

  Leif har gjort en soloproduktion på Lilith i mars 2008 – Cabaret Sally Rattenmann. Lille Albert blir Lilith Performance Studios första gästspel sedan öppning 2007. Per Lindberg och Oscar Hielm arbetar med teater och annan scenisk konst, som kompositörer, improvisatörer och skådespelande musiker, ibland på var sitt håll, ibland tillsammans. Per och Oscar framträder t ex som Desinformation, ”en blågul cirkusorkester från helvetet”. Oskar Lindwall är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om lärande och social responsivitet.


 

 



Loading