Ulla von Brandenburg

Ulla von Brandenburg
Chorspiel

 


EN
SV
 • Performance: 30 September, 1 and 2 October 2010
  Text: Ulla von Brandenburg
  Arrangement: Joachim Saxenborn
  Participants: Nina Hoppe, Märta Helander, Pether Lindgren, Katrin Melin, Rune bergman and the choir Saxenborn Singers
  Conductor: Joachim Saxenborn
  Duration: 20 minutes

  The choir: Wir haben nicht gewählt, / We have not chosen,

  The choir: es wurde uns gemacht. / it has made us.

  The choir: Gerade sind wir da, / Now we are here,

  The choir: doch dies nur noch wie lang? / but this, how long?

  A 70 meters long hand-painted scenery flat in fabric of stylized black and white mountains, oceans and forests covers the whole studio. The audience steps in to a big room where some white furniture: a table, some chairs, a stool and a divan are placed on a white rectangle painted on the black floor. Four actors take their positions on the white stage. Closely followed by the 16-piece choir dressed in black that frames the venue on both sides.

  The performance operetta piece Chorspiel is an abstract family story in four acts where the course of times plays a central role. The narrative is based on a fragmented text and revolves around a family of three generations: an old man, an old woman, a middle-aged woman and a young woman. The family is killing time in their living room by playing matches, resting on the divan and trying to untie a big colorful knot. A stranger, the Wanderer, steps into their home and sings about a foreign country. His entrance evokes an unavoidable change in every member of the family. The choir sings the lines and story in German and the actors is miming to their words. Their choreographed gestures, glances and minimalist roles give the smallest gesture or action significance. The text has elements of Meta and returns to the fact that we haven’t chosen in which time we live, why we are here or for how long.

  In a world between reality and deception Ulla von Brandenburg (born in Karlsruhe in Germany 1974, lives and works in Paris) creates complex and ambiguous narratives with drawings, wall paintings, installation, performance and film. Her works refers to different historical periods, theatre design, magic, circus, tableau vivants and psychoanalysis. Von Brandenburg often explores the theatre as a construction, the boundaries between the audience and the actors, subject and object.

   
 • Performance: 30 September, 1 and 2 October 2010
  Text: Ulla von Brandenburg
  Arrangement: Joachim Saxenborn
  Participants: Nina Hoppe, Märta Helander, Pether Lindgren, Katrin Melin, Rune bergman and the choir Saxenborn Singers
  Conductor: Joachim Saxenborn
  Duration: 20 minutes

  Kören: Vi har inte valt?

  Kören: det har gjort oss,

  Kören: Nu är vi här,

  Kören: men det här hur länge?

  En operett som minner om det förgångna, poängterar nuet och drömmer om en framtid. En handmålad kuliss klär in hela studion i ett svartvitt landskap av berg, hav och skogar i olika vinklar och vrår. Publiken kommer in i ett stort rum där vit rektangel är målad på ett helt svart golv. Ett fåtal vita möbler är utplacerade på den vita ytan där skådespelarna intar sina positioner strax efter att publiken satt sig. Kören klädd i svart flankerar stramt scenplatsens sidor.

  Performanceoperan Chorspiel är en abstrakt familjehistoria i fyra akter, där tidens gång är central. Historien som är baserad på en fragmenterad text kretsar kring en familj i tre generationer. Publiken följer familjen när en främling, Vandraren, kommer in i deras liv och bryter vardagen. Hans ankomst sätter igång en förändring hos dem alla. Skådespelarna mimar fram sina repliker till körens a capella sång på tyska. Texten har inslag av meta och återkommer till att vi inte har valt i vilken tid vi lever i, varför vi är här eller hur länge. Skådespelarna intar nya positioner inför varje akt. Deras koreograferade gester och minimalistiska gestaltningar får minsta rörelse eller handling att bli betydelsefull.

  I en värld mellan verklighet och falsarium skapar Ulla von Brandenburg (född i Karlsruhe i Tyskland 1974, bor och arbetar i Paris) komplexa och mångfasetterade berättelser med film, väggmålningar, installationer och performance. Arbetena refererar till olika historiska tidsperioder, teater, ockulta föreställningar och tableau vivants. Det centrala i von Brandenburg arbeten är ofta utforskandet av teatern som konstruktion, gränserna mellan publik och skådespelare, subjekt och objekt.

   

Artist home

 Loading