The Icelandic Love Corporation

The Icelandic Love Corporation
Think less- Feel more

 


EN
SV
 • Performance: 1-4 December 2011
  Duration: 1 hour
  Participants: The Icelandic Love Corporation and 14 actors

  “- We feel that this performance will be of a great importance in these times of changes that need to be, more than ever, elastic, adjustable and transparent”.
  The Icelandic Love Corporation

  In a living web of nylon pantyhose the Icelandic Love Corporation creates a new singular visual experience that works on irrational levels of the thinking process. Lilith’s space is woven in and becomes the scene for the performance Think less- Feel more. In one year, The Icelandic Love Corporation in collaboration with Lilith Performance Studio has produced something that they themselves describe as a giant 3-D painting in which a set of recognizable characters is in an uncontrollable system. The performance has its starting point in the visible and invisible contacts between people, control and lack of control, conflict, sensitivity and elasticity. The audience is asked to dress in black and step in to the performance as a homogeneous group. Outside the entrance, they become locked inside an ocean container. Eventually the other door of the container opens and the audience is led into a classroom. A teacher is sitting at a desk and points at them, one at the time with her pointer. She orders them to put on black helmets and stand in a line.

  The audience is directed further in to the work and is divided to stand on opposite sides of the large 3-D painting. A shamanistic like ritual are performed by different characters; a stone man dragging heavy stones, a ball man dancing to he falls, Joseph Beuys tearing the Financial Times apart, a living sculpture posing on a pedestal, and seven nylon figures perform a choreographed dance that resembles synchronized swimming. Throughout the performance a woman pops popcorn behind a wall of old lace curtains. Once in a while she screams a horrifying cry.

  The Icelandic Love Corporation (was formed in 1996 by Sigrún Hrólfsdóttir b. 1973, Jóní Jónsdóttir b. 1972 and Eirún Sigurðardóttir b. 1971) creates colorful and multifaceted art with a peculiar combination of urban irony and the seriousness of the desolated Icelandic lava fields. In works that touches on existential and political issues their artistic work is theatrically staged with a humorous angle, in a peculiar fusion of realism and surrealism.

   
 • Performance: 1-4 December 2011
  Duration: 1 hour
  Participants: The Icelandic Love Corporation and 14 actors

  I ett levande nät av nylonstrumpbyxor skapar konstnärstrion The Icelandic Love Corporation en ny egensinnig visuell upplevelse som opererar på irrationella nivåer i tankeprocessen. Liliths lokal vävs in och blir projektionsytan för performancen Think less – Feel more. I ett års tid har The Icelandic Love Corporation i samarbete med Lilith Performance Studio arbetat fram något som de själva beskriver som en gigantisk 3-D målning, i vilken en uppsättning bekanta karaktärer befinner sig i ett okontrollerbart system. Performancen tar avstamp i synliga och osynliga kontakter mellan människor, kontroll och brist på kontroll, konflikt, känslighet och elasticitet. Publiken ombeds klä sig i svart och kliver in som en homogengrupp i verket. Publiken uppmanas att klä sig i svart för att kliva in i performancen som en homogen grupp. Utanför entrén låses de in i en stor ocean container. Så småningom släpps de ut i andra sidan av containern in i ett klassrum. En lärarinna sitter vid en kateder, hon pekar på en och en åt gången med sin pekpinne. De beordras att ta på sig svarta hjälmar och ställa sig på led.

  Publiken förs vidare in i verket, de delas upp mitt emot varandra på varsin sida av 3-D målningen. En shamanliknande ritual utförs av olika karaktärer: en stenman drar runt tunga stenar, en bollman dansar tills han faller, en Joseph Beuys river the Financial Times i remsor, en levande skulptur poserar på en piedestal samt sju personer i heltäckande nylonstrumpor utför en koreograferad dans lik konstsim. Bakom en vägg av gamla spetsgardiner poppar en kvinna popcorn. Då och då skriker hon ett fruktansvärt skrik.

  The Icelandic Love Corporation (grundades 1996 av konstnärerna Sigrún Hrólfsdóttir f.1973, Jóní Jónsdóttir f. 1972 & Eirún Sigurðardóttir f.1971) skapar färgsprakande och mångbottnad konst med en säregen kombination av urban ironi och de ödsliga lavafältens allvarsamhet. Baserade på existentiella och politiska frågor är deras arbeten teatraliskt iscensatta med en humoristisk vinkel, i en märklig blandning av realism och surrealism.

   

ilc.is

 Loading