Tanya Mars

Tanya Mars
In Dulci Jubilo


EN
SV
 • Performance: May 2 & 3, 2008
  Participant: Tanya Mars
  Duration: 3 hours

  In Dulci Jubilo (O Sweet Joy) refers to a Macaronic Christmas carol from the 14th Century. The old chime of bells in Lund’s Cathedral – In Dulci Jubilo – inspired Tanya Mars to compose a sound piece with different versions of the carol. Mars makes use of the ambiguous word Dulci, in Latin meaning sweet as in both gentle and cake. The artist transforms the space of Lilith Performance Studio into a surrealistic landscape of 150 cakes, a thousand dessert plates, magic and fire shows. Mars eats and licks, alternately dances and crawls her way through the cakes in an extravagant image of pleasure, gluttony, generosity and egoism. Accompanying this sacred jubilee is a video piece made in an elevator in Malmö and another sound piece of a boy teaching Mars the alphabet in Swedish.

  Tanya Mars (born in 1948 in USA, lives and works in Toronto, Canada) made her first performance in 1974 and for more than 30 years she has been one of the prominent figures on the Canadian performance scene. As an artist, writer, editor and professor of performance, she has influenced a whole generation of artists and art students. Using humour as her weapon of choice, she makes fun of the patriarchy and questions the art form (performance) and the ideology (feminism) closest to her heart. Mars consistently examines the norms of femininity from an absurd or unexpected angle. Her performances are on the outskirts of theatre and they are often visually extravagant works inspired by Dadaism, Surrealism, cheerleading and burlesque vaudeville.

 • Performance: May 2 & 3, 2008
  Participant: Tanya Mars
  Duration: 3 hours

  In Dulci Jubilo (O Sweet Joy) refererar till en makaronisk julpsalm från 1300-talet. Lunds Domkyrkas klockspel – In Dulci Jubilo – inspirerade Tanya Mars att komponera ett ljudverk med olika versioner av psalmen. Mars tar vara på det dubbeltydiga ordet Dulci, som på latin betyder söt både som i blid och som i bakverk. Konstnären transformerar rummet på Lilith Performance Studio till ett surrealistiskt landskap bestående av 150 tårtor, spettekakor, ett tusental dessertassietter, magi och eldshow. Mars ömsom äter och slickar, ömsom dansar och kravlar sig igenom tårtorna i en överdådig bild av njutning, frosseri, generositet och själviskhet. Till detta sakrala jubileum hör också ett videoverk inspelat i en hiss i Malmö, samt ytterligare ett ljudverk med en pojke som lär Mars det svenska alfabetet.

  Tanya Mars (född 1948 i USA, bor och arbetar i Toronto, Kanada) gjorde sitt första performance 1974 och har under mer än 30 år varit en av förgrundsgestalterna på den kanadensiska performance-scenen. Som konstnär, skribent, redaktör och professor i performance har hon influerat en hel generation konstnärer och konststudenter. Med humor som främsta vapen gör hon narr av patriarkatet och ifrågasätter den konstform (performance) och den ideologi (feminism) som ligger henne varmast om hjärtat. Mars undersöker konsekvent normerna för kvinnlighet med en absurd eller oväntad ingång. Hennes performance gränsar till teater och är ofta visuellt överdådiga verk med inspiration från dadaism, surrealism, cheerleading och burlesk vaudeville.


tanyamars.com

 Loading