Suvi Parrilla

Suvi Parrilla
A One-Woman Performance Festival


EN
SV
 • Performance: November 24, 2007
  Participants: Suvi Parrilla, Tove Pils, Karin Rydberg, Moa Fahlander, Anna Meiton, Simón Robertson Salas & Leon Schagerberg
  Duration: 7 hours

  During seven hours, Suvi Parrilla presents A One-Woman Performance Festival, consisting of nine short performances in public spaces around Malmö.

  A short scene, Passerby, is set in the central shopping mall of Triangeln. Three persons in suits walk monotonously in the wrong direction of the escalators, disturbing the usual pace. In Widow, a veiled bride dressed in white with a wedding bouquet descends the steps of the S:t Pauli church. A skateboarder stops in front of her, spraying her bouquet black. He disappears and the bride turns around, throwing the bouquet over her shoulder and slowly walks away. In Parkside Interaction, a traditionally dressed waitress comes walking in the park Slottsparken. She carries a silver tray with herring, bread, dill and lemon. She stops by the big pond, ringing a small golden bell and the gulls come flying to be served. In Rush, Parrilla hurries out of a cab at a muddy building site in the West Harbour of Malmö. Dressed as a businesswoman with a large pile of paper under her arm, she walks rapidly and decisively around the site. Papers are whirling around her, falling to the ground. Finally, she gives the rest of the papers to someone in the audience and disappears in the cab. In Lilla Torg (a small square in the centre), Parrilla brightens the evening for the passers-by as a flower girl by throwing white rose petals at their feet.

  Suvi Parrilla (born in 1974 in Helsinki, Finland, lives and works in Helsinki) is an interdisciplinary artist who mainly works with photography and performance. She activates society around her through short interactions, inspired partly by the Minimalist happenings of the 60’s. The public space is an important aspect of Parrilla’s performances, where also phenomena as trips by taxi are integrated. In this way, Parrilla’s pieces visualise different levels of human culture and shows us the roles and the status of identity-construction as a continually progressive and easily influenced process.

   
 • Performance: November 24, 2007
  Participants: Suvi Parrilla, Tove Pils, Karin Rydberg, Moa Fahlander, Anna Meiton, Simón Robertson Salas & Leon Schagerberg
  Duration: 7 hours

  Under sju timmar genomför Suvi Parrilla A One-Woman Performance Festival, som består av nio korta performanceverk på allmän plats runt om i Malmö.

  En kort scen, Passerby, utspelas på Triangelns köpcentrum. Tre affärsklädda människor trampar monotont i fel riktning i rulltrapporna och stör den vanliga rytmen. I Widow kommer en vitklädd brud i slöja med brudbukett ner från S:t Paulis kyrktrappor. En skateboardåkare stannar framför henne och sprayar buketten svart. Han försvinner och bruden vänder sig om, slänger buketten över axeln och går sakta därifrån. I Parkside Interaction kommer en traditionellt klädd servitris gående i Slottsparken. Hon bär på en silverbricka med sill, bröd, dill och citron. Framme vid den stora dammen stannar hon till och ringer i en liten guldklocka. Måsarna kommer flygande och låter sig serveras. Under titeln Rush stressar Parrilla ut ur en taxibil som har stannat på en lerig byggarbetsplats i Västra Hamnen. Klädd som en affärskvinna med en stor bunt papper under armen går hon snabbt och målmedvetet omkring på platsen. Pappersark flyger omkring henne och faller till marken. Till sist ger hon det som är kvar av pappersbunten till någon i publiken och försvinner bort i taxin igen. I Lilla torg förgyller Parrilla kvällen för de förbipasserande genom att som blomsterflicka strö vita rosenblad framför deras fötter.

  Suvi Parrilla (född 1974 i Helsingfors, Finland, bor i och arbetar i Helsingfors) är en interdisciplinär konstnär som främst arbetar med fotografi och performance. Hon aktiverar samhället runt sig i korta interaktioner, bland annat inspirerad av 60-talets minimalistiska aktioner. Det offentliga rummet är en viktig aspekt av Parrillas performance, där också exempelvis taxifärder integreras. Parrillas verk synliggör på detta sätt olika nivåer i mänsklig kultur och visar på roller och status i identitetsskapande som en ständigt pågående och påverkbar process.

   

 Loading