Olga Vokab

 • Olga Vokab

Olga Vokab
The delights of life

 


EN
SV
 • Performance: 4 – 6 November 2010.
  Participants: Nina Hoppe, Ida Mårdhed, Anna Norberg, Kyllike Engström, Viktor Feuk,
  Thomas Renhult, Dennis Lindfors, Linda Granath and the macaw Shanti.
  Duration: 3 hours.

  In a dark room some lights leaks out from a large living picture like a painting cut of the wall. It is a natural sized peepshow that is visible consisting two chambers, inspired by Catherine the first of Russia’s (the first woman at the Russian throne) royal boudoir from the eighteenth century. The boudoir is the space for indolence, eroticism and intrigues and displays great extravagance and luxury. The old woman in the red velvet foreground is portraying the tsarina. A beautiful macaw is her only company. She moves slowly between six predetermined positions and goes into a ritual loop.
  Seven persons, all beautifully dressed with powdered wigs and plumes inhabit the boudoir’s rear chamber. They move most gracefully into formations and together they create pictures like snapshots that recall of real situations. They unceasingly continues with this game of power, desire and ennui enclosed in an incessant course of events and unaffected by the reality outside.

  Vokab has been invited to develop a performance for the very first time. Lilith Performance Studio has initiated the idea to the piece with the starting point of Olga Vokab’s distinctive artistic language.

  Olga Vokab (b. 1983 in Saint Petersburg, Russia, lives and works in Saint Petersburg) is trained in traditional Russian painting and sculpture. During the recent years she has been working on a series of peepshows models, which in a playful manner give expressions to her personal and political interpretations of our present time. In the models she is playing with scale displacements and historical symbols and mixing freely between renaissance, baroque and the romantic era.

   
 • Performance: 4 – 6 November 2010.
  Participants: Nina Hoppe, Ida Mårdhed, Anna Norberg, Kyllike Engström, Viktor Feuk,
  Thomas Renhult, Dennis Lindfors, Linda Granath and the macaw Shanti.
  Duration: 3 hours.

  Ett tomt mörkt rum får sitt enda ljus från den levande bild som är utskuren som en tavla på väggen. Publiken ser ett tittskåp i naturlig storlek bestående av två kammare, inspirerad av Katarina den I (Rysslands första kvinna på tronen) och hennes budoar från 1700-talet. Budoaren dignar av överdåd och lyx och är platsen för lättja, erotik och intriger. I den sammetsröda förgrunden befinner sig en äldre kvinna som gestaltar tsarinnan. Som enda sällskap har hon en vacker arapapegoja. Hon rör sig stilla mellan sex förutbestämda positioner och hamnar i en rituallik loop.
  Budoarens bakre rum befolkas av 7 personer, alla vackert klädda och med pudrade peruker och plymer. De rör sig med stor grace i formationer och skapar tillsammans bilder, snapshots som minner om verkliga situationer. De fortsätter oupphörligen denna lek om makt, lust och leda, inneslutna i ett obrutet förlopp och helt oberörda av verkligheten utanför.

  Vokab bjöds in för att för första gången arbeta fram ett performance. Idén till verket initierades av Lilith Performance Studio och har sin utgångspunkt i Vokabs egenartade bildvärd.

  Olga Vokab (f. 1983 i Sankt Petersburg, Ryssland bor och arbetar i Sankt Petersburg) är skolad i traditionellt ryskt måleri och skulptur. Hon har under senare år arbetat med en serie tittskåpsmodeller som på ett lekfullt sätt ger uttryck för hennes personliga och politiska tolkningar av samtiden. I modellerna leker hon med skalförskjutningar och historiska symboler och blandar fritt renässans, barock och romantik.

   

 

 Loading