Morgan Schagerberg

Morgan Schagerberg
Morgan och hans vänner (Morgan and his friends)


EN
SV
 • Performance: September 22, 2007
  Participants: Morgan Schagerberg, Leon Schagerberg, Sofia Pontén, Nils Granberg & Marianne Johansson

  Duration: 5 hours

  – This farmer boy, this farmer boy has made a long journey and I hope it soon comes to an end.

  Morgan Schagerberg exposes a fragmented inner room, focusing on the characters that the artist wanted to be in his childhood: the Farmer Boy, the Twin, the Deer, the Gypsy, the Indian and the Italian. The entire room provides the stage, which is covered in tattoo-like drawings and lit up by homemade crystal candelabras. In the dim light, the audience meets Schagerberg in the role of his characters one by one, and sometimes several at a time. Every character sings the same song over and over again: A farmer boy in love, an ex-farmer boy in love. This farmer boy gives unconditional love… Schagerberg makes his way through the people, delivering his mantra to anyone who wants to give him attention. The singing varies from tender, weak and close to desperate, broken and aggressive in interaction with Schagerberg’s friends in the room. The friends: a cat, an angel, the singing boy and the dying mermaid sing along, watch and tend to their relation with the main character. In these gothic and decadent surroundings, Morgan Schagerberg tells the story of living and dying, of loving and of the capability to accept love. The artistic works of Morgan Schagerberg (born in 1964 in Hagfors, Sweden, lives and works in Malmö) begin in the big existential, bordering on banal, questions of good and evil, happiness and misfortune and the ideologies and theories that keep these domains divided. The drawings, installations and performances of Schagerberg easily bring associations of mortality. They reveal beauty in what is broken and fragility in what is fair. In his performances, he willingly puts himself in an exposed and vulnerable role to examine his own and the audience’s desires.

   
 • Performance: September 22, 2007
  Participants: Morgan Schagerberg, Leon Schagerberg, Sofia Pontén, Nils Granberg & Marianne Johansson

  Duration: 5 hours

  – This farmer boy, this farmer boy has made a long journey and I hope it soon comes to an end.

  Morgan Schagerberg visar upp ett fragmenterat inre rum där karaktärer som konstnären ville vara i sin barndom står i centrum: Farmer Boy, Tvillingen, Hjorten, Zigenaren, Indianen och Italienaren. Hela rummet utgör spelplatsen, som är täckt av tatueringsliknande golvmålningar och lyses upp av hemmagjorda kristallkandelabrar. I dunklet möter publiken Schagerberg i rollen som sina karaktärer var och en för sig, och ibland flera samtidigt. Varje karaktär sjunger samma sång om och om igen: A farmer boy in love, an ex-farmer boy in love. This farmer boy gives unconditional love… Han banar sig fram mellan människorna och levererar sitt mantra till var och en som vill ge honom uppmärksamhet. Sången varierar från öm, svag och nära till desperat, sprucken och aggressiv i växelverkan med Schagerbergs vänner i rummet. Vännerna: katten, ängeln, den sjungande pojken och den döende sjöjungfrun sjunger med, betraktar och vårdar sin relation till huvudpersonen. I denna gotiska och dekadenta omgivning, berättar Morgan Schagerberg historien om att leva och att dö, om att älska och om förmågan att känna sig älskad. Morgan Schagerbergs (född 1964 i Hagfors, bor och arbetar i Malmö) konstnärliga arbete mynnar ur stora existentiella, på gränsen till banala, frågor om gott och ont, lycka och olycka samt de ideologier och teorier som håller dessa områden åtskilda. Schagerbergs teckningar, installationer och performance väcker lätt associationer kring förgänglighet, och visar på skönheten i det trasiga och på skörheten i det sköna. I sina performanceverk försätter han sig gärna i en exponerad och utsatt roll, för att undersöka sina egna och publikens begär.

   

 

 Loading