MELATI SURYODARMO – TRANSACTION OF HOLLOWS


MELATI SURYODARMO
TRANSACTION OF HOLLOWS
19-22 OCTOBER, 2016


SV
EN
 • Kärlek och krig är utgångspunkten i den indonesiska konstnären Melati Suryodarmos sexton timmar långa performance – TRANSACTION OF HOLLOWS –  som presenteras på Lilith Performance Studio 19-22 oktober.

  Transaction of Hollows är en long durational performance som undersöker mänsklighetens behov av kärlek och krig. Melati Suryodarmo utgår här från sin politiska bild av det förlorade samhället genom att i flera timmar skjuta hundratals pilar utan ett specifikt mål, instängd tillsammans med publiken i ett slutet rum.

  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö
  Längd: 16 timmar

  Publiken fick stanna så länge de ville.

  Rescension av “Transaction of Hollows” i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/2016-10-20/scenkonst-som-traffar-mitt-i-prick
  Melati i Kulturnytt:  http://t.sr.se/2es2R0h

  Fångad i repetitiva poetiska övervinnelser skapar Melati Suryodarmo (f.1969, bor och arbetar Surakarta, Indonesien) kraftfulla bilder som påminner mer om episka utmaningar än vardagliga beteenden. Hon är känd för sina ordlösa, icke-narrativa och mycket fysiska performance där hon använder sig av kroppen och dess omgivning för att skapa, som hon själv säger: ”en koncentrerad nivå av intensitet”.
  Repetitionen och varaktigheten i hennes verk får effekten att konstnär såväl som publik kan sänka garden och låta tanken vila. Hennes konst kretsar kring att överkomma hinder.
   
  Redan 2007, under Lilith Performance Studios första år, blev Malmöpubliken bekant med Suryodarmos konstnärskap i soloproduktionen “Perception of Patterns in Timeless Influence ”. 2009 och 2010 visade Lilith två äldre verk av Suryodarmo “I Love You and EXERGIE – butter dance.

  Läs mer om konstnären: https://lilithperformancestudio.com/melati-suryodarmo
  http://www.melatisuryodarmo.com/

 • Review in Swedish of  “Transaction of Hollows”: http://www.sydsvenskan.se/2016-10-20/scenkonst-som-traffar-mitt-i-prick
  Melati in the Swedish Radio: http://t.sr.se/2es2R0h

  Love and war is the starting point of the 16 hours long performance – TRANSACTION OF HOLLOWS –  by the  Indonesian artist Melati Suryodarmo, presented by Lilith Performance Studio 19-22 October.

  Transaction of Hollows is a long durational performance that investigates the mankind’s desire on love and war. Suryodarmo is referring to her political senses to the lost society by shooting hundreds of arrows during several hours without a specific target, confined inside a closed room with the audience.

  Captured by repetitive poetic conquests, Melati Suryodarmo creates powerful images, which resemble more of epic challenges than everyday behaviors. She is known for her non-narrative, wordless and very physical performances where she uses the body and its surroundings to create, as she herself puts it: “a concentrated level of intensity”. The repetition in and the duration of her works have the effect that the artist as well as the audience is able to lower their guards and let their thoughts rest. Her art revolves around overcoming obstacles.

  The Malmo audience got acquainted with Melati’s artistry already in 2007 (the first year of Lilith Performance Studio) in the performance piece Perception of Patterns in Timeless Influence, which was a main solo production originated at Lilith.  2009 and 2010 Melati performed again at Lilith with two of her already existing performances, I Love You and EXERGIE – butter dance.

   

  https://lilithperformancestudio.com/melati-suryodarmo
  https://lilithperformancestudio.com/ILOVE YOU_GALLERYNIGHT
  http://www.melatisuryodarmo.com/

  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmo
  Duration: 16 h
  The audience could stay as long as they wished.


 Loading