Melati Suryodarmo

Melati Suryodarmo
Perception of Patterns in Timeless Influence


EN
SV
 • Performance: December 14 & 15, 2007
  Participants: Melati Suryodarmo, Angelica Asp (opera) & David Hovstadius (violin)
  Duration: 5 hours

  In Perception of Patterns in Timeless Influence, Melati Suryodarmo creates a scene reminiscent of baroque chiaroscuro painting. Among seven white rabbits in a “tableau vivant”, as a living picture, Suryodarmo is locked into a glass vitrine. She remains still, only slightly altering her position now and then as the rabbits leap about around her. A melancholic and humorous image arises in the meeting between the impulsive rabbits and the focused artist. At intervals of 30 minutes the scene is interrupted, an opera singer and a violinist enter the room and perform Bach’s aria Blute Nur from the St Matthew Passion to Suryodarmo. By repeating this pattern, the communication without words and the relation between the three performers deepen during the five hours. Suryodarmo combines theories of philosophy and psychology of perception with mythological thoughts on the animals being allied in magic with the gods and if so, on whether humans are able to communicate with the animals on a higher level of perception. Perception of Patterns in Timeless Influence was reproduced at Haus der Kulturen der Welt during the performing arts festival In Transit in Berlin in June 2009.

  Captured by repetitive poetic conquests, Melati Suryodarmo (born in 1969 in Surakarta, Indonesia, lives and works in Braunschweig, Germany) creates powerful images which resemble more of epic challenges than everyday behaviours. She is known for her non-narrative, wordless and very physical performances where she uses the body and its surroundings to create, as she herself puts it: “a concentrated level of intensity”. The repetition in and the duration of her works have the effect that the artist as well as the audience are able to lower their guards and let their thoughts rest. Her art revolves around overcoming obstacles.

   
 • Performance: December 14 & 15, 2007
  Participants: Melati Suryodarmo, Angelica Asp (opera) & David Hovstadius (violin)
  Duration: 5 hours

  I Perception of Patterns in Timeless Influence skapar Suryodarmo en scen med referenser från barockens ljusdunkelmåleri. Omgiven av sju vita kaniner i en ”tableau vivant”, likt en levande bild, befinner sig Suryodarmo instängd i en glasvitrin. Suryodarmo är stilla. Hon byter position då och då medan kaninerna skuttar omkring henne. En melankolisk och humoristisk bild uppstår i mötet mellan de impulsiva kaninerna och den fokuserade konstnären. Med 30 minuters mellanrum bryts scenen; en operasångerska och en violinist kommer in i rummet och framför Bachs aria Blute Nur ur Matteuspassionen för Suryodarmo. Genom att upprepa mönstret fördjupas den ordlösa kommunikationen och förhållandet mellan de tre aktörerna under de fem timmarna. Suryodarmo kombinerar teorier i perceptionsfilosofi och -psykologi med mytologiska tankar om att djuren står i magiskt förbund med gudarna och om huruvida människan i så fall kan kommunicera med djuren på ett högre plan. Perception of Patterns in Timeless Influence återuppfördes på Haus der Kulturen der Welt under scenkonstfestivalen In Transit i Berlin, juni 2009.

  Fångad i repetitiva poetiska övervinnelser skapar Melati Suryodarmo (född 1969 i Surakarta, Indonesien, bor och arbetar i Braunschweig, Tyskland) kraftfulla bilder som påminner mer om episka utmaningar än vardagliga beteenden. Hon är känd för sina ordlösa, icke-narrativa och mycket fysiska performance där hon använder sig av kroppen och dess omgivning för att skapa, som hon själv säger: ”a concentrated level of intensity”. Repetitionen och varaktigheten i hennes verk får effekten att konstnär såväl som publik kan sänka garden och låta tanken vila. Hennes konst kretsar kring att överkomma hinder.

   

 Loading