Matti Kallioinen

Matti Kallioinen
Gaslandet (The Gas Land)


EN
SV
 • Performance: March 24 & 25, 2007. 5-10 pm
  Participants: Matti Kallioinen, Lisa Jonasson, Morgan Schagerberg, Ida Mårdhed, Emily Johansson, Siv Heurlin, Seffira Luppichini, Nina Wickman, Simón Robertsson Salas, Gabriella Jönsson, Sara Helmerson, Stina Svensson, Mattias Almlund, Eli Ingvarsson, Nicola Andersson, Kolbeinn Karlsson, Sofia Pontén, Stina Andersson, Eva-Maria Ovin, Karin Rydberg, Christina Wideland, Malin Olofsson, Kristin Montagu-Evans, Teresa Holmberg & Sara Helmersson
  Duration: 10 minutes

  What if you and I could meet in the Gas Land… We could learn how to run the warm, soft machine that produces pleasure. That would be fun.
  A man in a zentai suit, a caftan and a white wig welcomes a small group of visitors to a guided tour through his futuristic emotional landscape. It is a colourful world inhabited by thirty robot-like characters without faces. The room is architecturally warped with floors and walls on different levels in homemade and playful outer space aesthetics. Psychedelic electro music is heard through big speakers, drowning out all other sounds. The music, composed by the artist himself, is synchronized with coloured spots illuminating the different spaces of the landscape.
  The group is shown through palms and smoke, up and down the plateaus and passes characters playing, enjoying themselves, relaxing and feeling good. Someone is embracing big glowing spheres, others are slowly spinning umbrellas and one group socializes in a sea of feathers. With distinct gestures, the guide directs the audience and points out details of significance. After 10 minutes, the dreamlike pleasure trip comes to an abrupt ending. On a big video projection the colourful beings wave farewell and the visitors are let out of the building into the sharp sunlight.

  The artistic world of Matti Kallioinen (born in 1974 in Sundsvall, Sweden, lives and works in Stockholm) can best be explained as a poetic collision between fairy tale and psychedelic science fiction. He draws inspiration from future technology to create his personal worlds. To describe his art, he comes back to definitions of “emotional landscapes” and “psychedelic experiences”. The landscapes of Kallioinen are constructed, layer by layer and in different levels, seemingly referring more to the artist’s philosophical interest in an immaculate future than the standard high-tech science fiction we may be used to.

   
 • Performance: March 24 & 25, 2007. 5-10 pm
  Participants: Matti Kallioinen, Lisa Jonasson, Morgan Schagerberg, Ida Mårdhed, Emily Johansson, Siv Heurlin, Seffira Luppichini, Nina Wickman, Simón Robertsson Salas, Gabriella Jönsson, Sara Helmerson, Stina Svensson, Mattias Almlund, Eli Ingvarsson, Nicola Andersson, Kolbeinn Karlsson, Sofia Pontén, Stina Andersson, Eva-Maria Ovin, Karin Rydberg, Christina Wideland, Malin Olofsson, Kristin Montagu-Evans, Teresa Holmberg & Sara Helmersson
  Duration: 10 minutes

  Tänk, om du och jag kunde mötas i Gaslandet… Vi kunde lära oss att köra den varma mjuka maskinen som tillverkar njutningen. Det vore kul. En man i heltäckande kroppsstrumpa, kaftan och vit peruk tar emot en liten grupp besökare åt gången för en guidad tur genom sitt futuristiska känslolandskap. Det är en färgstark värld bebodd av ett trettiotal ansiktslösa robotliknande figurer. Rummet är arkitektoniskt förvridet med golv och väggar på olika nivåer i en lekfull hemmagjord rymdestetik. Psykedelisk electromusik hörs från stora högtalare och överröstar alla andra ljud. Musiken, komponerad av konstnären själv, är synkroniserad med färgade strålkastare som belyser landskapets olika rum.
  Gruppen visas genom palmer och rök, upp- och nedför platåer och passerar figurer som leker, njuter, kopplar av och mår bra. Någon omfamnar stora lysande klot, andra snurrar sakta på varsitt paraply och en grupp umgås i ett hav av fjädrar. Guiden visar vägen med tydliga gester och pekar på detaljer som han anser viktiga. Efter 10 minuter får den drömlika nöjestrippen ett abrupt slut. De färggranna varelserna vinkar farväl via en stor videoprojektion och besökarna släpps ut i det klara solskenet.

  Matti Kallioinens (född 1974 i Sundsvall, bor och arbetar i Stockholm) konstnärliga värld kan bäst beskrivas som en poetisk kollision mellan saga och psykedelisk science fiction. Han hämtar inspiration bland annat från framtidsteknologin för att skapa sina personliga världar. För att beskriva sin konst återkommer han till begrepp som ”stämningslandskap” och ”psykedeliska upplevelser”. Kallioinens landskap är uppbyggda lager på lager och i olika nivåer som verkar anknyta mer till konstnärens filosofiska intresse av en fulländad framtid än den högteknologiska science fiction vi är vana vid.

   

mattikallioinen.com

 Loading