Lilith 10th Anniversary Celebration: YOU ARE INVITED – The Gateway by Myriam Laplante
YOU ARE INVITED – Lilith 10th Anniversary Celebration 2017 – a  series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past!

YOU ARE INVITED – The Gateway 
Myriam Laplante
Date: 12-14 October 2017
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö, Sweden

Participants: Myriam Laplante, Lo Pettersson – Lundgren, Daniel Mårs,
Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Erik Wall, Martin Lindblom


SV
EN
 • Världens första och enda performancestudio för bildkonstperformance fyllde 10 år under hösten 2017.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 50 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.

  Detta firades med en serie unika performancemiddagar av 5 älskade konstnärer från Liliths historia.

  YOU ARE INVITED – The Gateway av den kanadensiska konstnären Myriam Laplante den 12-14 oktober var den andra performancemiddagen i Liliths jubileumsserie.

  I The Gateway bjöd Laplante in till ett futuristiskt mörker där tidsuppfattningen är utsuddad. En okänd besökare,
  ett väsen från ett parallellt universum stegr in i vår tidsrymd.
  Kom den här främmande närvaron från ljusår bort eller inifrån oss? Vem var inkräktaren? Vem skärskådar vem?

  Myriam Laplantes arbeten tar avstamp i en känsla av alienation och ett tillstånd av permanent tvivel, en vägran att anpassa sig till samhället och svårigheter att kommunicera.
  Med en blandning av cynism och förlöjliganden, melankoli och brist på kontroll skapar Laplante råa, bitande iscensättningar med ett bisarrt och sagolikt bildspråk.

  I hennes monumentalperformance The Night Watch på Lilith 2013, kombinerades synkrona perceptioner med kusliga iscensatta händelser. Från ett tidlöst kontor övervakade en nattvakt en parallellt
  pågående verksamhet via en monitor, där flera kameror registrerar experimentella skeenden någon annanstans ifrån. Betraktaren var fri att gå rakt in i experimentet,
  genom en hemlig passage vidare in i en annan verklighet.

  Myriam Laplante (f. Chittagong, Bangladesh 1954 bor och arbetar i Bevagna, Italien) började med performance under tidigt sjuttiotal.
  Hennes verk var då huvudsakligen självporträtt där hon klädde sig i olika roller från cirkusens sideshows; ett gråtande spöke eller en muterad sjöjungfru.
  Sedan 2001 är hon medlem i performancekollektivet Black Market International.

  Hennes arbeten är representerade på Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rom; Museo di Arte Contemporanea – MACRO, Rom;
  Musée du Québec och National Museum of Photography i Ottawa.

  Performance och utställningar i urval: Musée National des Beaux Arts, Québec; Museo di Roma i Trastevere, Rom; Colli Independent, Rom;Bone 18, Schlachthaus Theater, Bern;
  Il Ponte Contemporanea, Rom och Galerie Donald Browne, Montréal Läs mer om konstnären: http://www.myriamlaplante.net/index.html

  De inbjudna konstnärerna under YOU ARE INVITED serien:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) 22 – 24 september 
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober,
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december

 • The world’s first and only performance studio for visual art performance turned 10 years in the fall 2017.
  Since the inception in 2007, Lilith Performance Studio has created over 50 large-scale solo commissions and been engaged in numerous inspiring collaborations and curator missions worldwide.

  Lilith celebrated this with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past.

  YOU ARE INVITED – The Gateway by the Canadian artist Myriam Laplante on October 12-14 was the second performance of Lilith’s anniversary series.

  In The Gateway, the guests are invited to step into a futuristic atmosphere where the perception of time is warped.
  An unfamiliar visitor, an entity from a parallel universe enters our space-time universe.
  Does this mysterious extraneous presence come from light years away or from within us? Who is the intruder? Who examines who?

  Laplante’s work is cynical and absurd, melancholic and disorienting. In her performances, installations, sculptures and photographs,
  she stages raw, biting, sometimes stern enactments that emanate from a bizarre and fantastic imagery.

  In her monumental performance The Night Watch at Lilith 2013, synchronous perceptions were combined with uncanny staged events.
  From a timeless office, a night watch monitored a parallel ongoing operation through a surveillance monitor where four cameras recorded
  experimental events happening somewhere else.The viewers were invited to walk through a secret passage into the experiment,
  in an altered reality.

  Myriam Laplante is a Canadian artist born in Chittagong, Bangladesh 1954, she lives and works in Bevagna, Italy.
  Her works have been presented extensively from squats to museums in Europe, North America, and Asia.
  She has been working with the performance collective Black Market International since 2001.

  Her work is in the public collections of the Galleria Nazionale d’Arte Moderna Rome; the Museo d’Arte Contemporanea – MACRO, Rome;
  the Musée du Québec and the National Museum of Photography, Ottawa.

  Selected exhibitions / performances: Le Temps file, Musée National des Beaux Arts du Québec (group); Inbtrecci d’arte e di vita,
  Museo di Roma in Trastevere, Rome (group); In Case of Doubt, Colli Independent, Rome (solo performance/installation); The Phenomenology of Doubt, Bone 18, Schlachthaus Theater, Bern;
  Il Ponte Contemporanea, Rome, (project room) and Conversation Piece, Galerie Donald Browne, Montréal, (group).
  View full CV and read more about the artist: http://www.myriamlaplante.net/index.html

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration was a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December 2017,
  all with the same starting point: An intimate dinner. Each artist was free to interpret what a dinner may be.

  The invited artists:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September READ MORE/ VIEW DOCU >>> HERE
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December


Image credit: Tomas Gilljam
Hashtags in social media: #lililithperformancestudio10years #Youareinvited #MyriamLaplante #TheGateway

 

 

 


LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Loading