Lilith 10th Anniversary Celebration: YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary by Icelandic Love Corporation
YOU ARE INVITED – Lilith 10th Anniversary Celebration 2017 – a  series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past!

YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary
The Icelandic Love Corporation
Date: 14 Dec -16 Dec 2017
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö, Sweden


SV
EN
 • Världens första och enda performancestudio för bildkonstperformance fyllde 10 år under hösten 2017.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 50 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.
  Detta firades med en serie unika performancemiddagar av 5 älskade konstnärer från Liliths historia.
  The Icelandic Love Corporation bjöd in till finalen av Liliths 10-årsjubileum med en ceremoniell hyllning till det okända och det ofödda.

  ”Följ månen, följ tidvattnet, följ ditt hjärta!”

  YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary är ett ceremoniellt firande av det okända och det ofödda.
  Ett firande av Mary – feministen, rebellen och stjärnan i oceanen. Mary som den starka strömmen. Mary som visar vägen till förändring.

  De två Madammerna, Jónsdóttir och Sigurðardóttir kom från den isländska landsbygden, utrustade med identiskt strama hårknutar och kamouflagemönstrade folkdräkter
  och guidade publiken genom olika ceremoniella moment och ritualer under aftonens två timmar långa hyllning till Maria.

  Inledningsvis delades gästerna in i kända familjer: Jacksons, Beckhams, Kennedys och Kardashians. De fick tillsammans sjunga allsånger, reflektera över namnet Maria, knåda deg, bli välsignade, ge offergåvor och avnjuta operastycket Aqua Maria, för att till sist inmundiga olika varianter av Bloody Marys och kanelbullar.

  Konstkollektivet The Icelandic Love Corporation (ILC) har framgångsrikt arbetat inom bildkonst, både nationellt och utomlands sedan gruppen bildades 1996. De skapar egensinniga och tankeväckande verk inom performance, video, fotografi och installation. The Icelandic Love Corporation konfronterar allvaret i världen med verk som blandar lekfullhet, humor och spektakel med en genuin uppfriskande och subtil samhällskritik som ofta innehåller idéer om traditionell femininitet, med en feministisk inställning.

  I det storskaliga performanceverket Think Less – Feel More 2011, klädde ILC in hela Lilith Performance Studio i ett nät av 3000 nylonstrumpor, likt en enorm 3-D målning. Efter att publiken varit inlåsta i en mörk container släpptes de ut, kläddes i svarta hjälmar, sedan vidare in i nätet av strumpor, där en shamanistisk popcorndoftande ritual utspelades sig. https://lilithperformancestudio.com/icelandic-love-corporation

  The Icelandic Love Corporation är ett konstkollektiv som bildades 1996 av tre kvinnliga konstnärer: Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) och Eirún Sigurdardóttir (1971) .
  Jóní Jónsdóttir och Eirún Sigurðardóttir är nuvarande medlemmar av konstkollektivet
  ILC hemsida: http://www.ilc.is/ILC/
  Utställningar i urval; ARoS Kunstmuseum Danmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Tyskland, Kunsthalle Wien Wien,
  Amos Anderson Konstmuseum Helsingfors och Lilith Performance Studio, Sverige.

  Medverkande: Jóní Jónsdóttir,Eirún Sigurðardóttir, Tania Naranjo, Agnes Wästfelt, Lo Pettersson-Lundgren, Selma Kjellsson, Ida Mårdhed, Gittan Sundin, Molly Berggren
  All publik ombads att ta med sig en gåva till performance; en vit lilja, en mystisk ros eller ett moget päron.

  Liliths 10-årsjubileum var en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löpt från september till december 2017,
  alla på samma tema och utgångspunkt; en middagsbjudning. Varje konstnär tolkade fritt vad en middag kan vara.

  De inbjudna konstnärerna var:

  Dafna Maimon (Finland/Israel) 22 – 24 september
  Myriam Laplante (Kanada) 12-14 oktober
  Odun Orimolade (Nigeria) 23-25 november
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december

   

  PM ILC ENG

 • The world’s first and only performance studio for visual art performance turned 10 years in the fall 2017.
  Since the inception in 2007, Lilith Performance Studio has created over 50 large-scale solo commissions and been engaged in numerous inspiring collaborations and curator missions worldwide.

  Lilith celebrated this with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past.

  The Icelandic Love Corporation hosted the finals of Lilith’s 10th anniversary with a ceremonial tribute to the unknown and the unborn.

  “Follow the moon, follow the tide, follow your heart!”

  YOU ARE INVITED – Baby Shower for Mary was a ceremonial celebration to the unknown and the unborn. A celebration for Mary: the feminist, the rebel, the star of the ocean,
  the strong current that leads the way to change.

  The two Madams, Jónsdóttir and Sigurðardóttir came from the Icelandic countryside, equipped with identical tight hair buns and camouflage-patterned folk costumes, and guided the audience through various ceremonial moments and rituals during the evening’s two-hour tribute of Maria.

  Initially, the guests were divided into various famous families: Jacksons, Beckhams, Kennedy and Kardashians. Together the performed sing-along, reflected on the name Mary, kneaded dough, got blessed, and gave their brought offerings and enjoyed the live opera piece Aqua Maria. In the end they consumed different varieties of Bloody Marys and cinnamon buns to the tones of Enter Sandman.

  The art collective The Icelandic Love Corporation has actively and successfully worked in the field of visual art, both at home and abroad, using nearly all possible media – including performance, video, photography, and installation – the ILC confronts the seriousness of the world with works that blend playfulness, humor and spectacle with refreshing genuineness and subtle social critique that often incorporates ideas of traditional femininity, with feministic approach.

  In the large-scale performance piece Think Less – Feel More 2011, the ILC wove the whole studio in big web made of 3000 nylons, like a huge 3-D painting. After being locked inside a dark container the audience was let out, and dressed in black helmets. Then they were ushered into the web of nylons where a popcorn fragrant shamanistic ritual was performed.
  View the documentation:https://lilithperformancestudio.com/icelandic-love-corporation

  The Icelandic Love Corporation (ILC) is an art collective that was established in 1996 by three woman artists: Sigrún Hrólfsdóttir (1973), Jóní Jónsdóttir (1972) and Eirún Sigurdardóttir (1971).
  Jóní Jónsdóttir and Eirún Sigurðardóttir are the current members of ILC. 
  Their works have been shown internationally, e.g. at ARoS Kunstmuseum Denmark, Moma Museum of Modern Art New York, The Schirn Kunsthalle Germany, Kunsthalle Wien Vienna, Amos Anderson Art Museum Helsinki and Lilith Performance Studio Sweden. Website: http://www.ilc.is/ILC/

  Participants: Jóní Jónsdóttir,Eirún Sigurðardóttir, Tania Naranjo, Agnes Wästfelt, Lo Pettersson-Lundgren, Selma Kjellsson, Ida Mårdhed, Gittan Sundin, Molly Berggren
  All audience were asked to bring a gift to the performance: a white lily, a mystical rose or a ripe pear.

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration was a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December,
  all with the same starting point: A dinner. Each artist was free to interpret what a dinner party may be.

  The invited artists were:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September  – READ MORE/ VIEW DOCU  –  lilithperformancestudio.com – Orient Express, Yourself
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October  – READ MORE/ VIEW DOCU –  lilithperformancestudio.com – The Gateway
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November,
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December

   


Photo credit: Petter Pettersson & Tomas Gilljam

Social media hashtag: #youareinvited #babyshowerformary #lilithperformancestudio10years #theicelandiclovecorporation

 Loading