Lilibeth Cuenca Rasmusen

 • Lilibet Cuenca Rasmussen

Lilibeth Cuenca Rasmussen
Mis United

 


EN
SV
 • Performance: February 9 & 10, 2008
  Lyrics: Lilibeth Cuenca Rasmussen
  Composer: Anders Christophersen
  Participants: Lilibeth Cuenca Rasmussen, Pether Lindgren, Simón Robertson Salas,
  Angelica Asp, Marit Fahlander, André Persson, Kristian Persson & Andreas Hansson
  Duration: 1 hour

  – No longer in disguise. NEVER need to think twice. It’s a revelation. My resurrection. A turning point. A new direction!

  Mis United is both a musical art tragedy and a complex, contemporary character without a secure foothold on life, always ready to change direction. Cuenca Rasmussen performs six newly written songs ranging between punk, rock and hip hop, while continuously changing guise.

  The audience is invited to a private party where the artist together with her entourage of well-dressed hosts and hostesses bid welcome at the entrance. After a buffet, music and socialization, Mis United enters the huge stage in the middle of the room and gives a hybrid concert with elements of a catwalk show, demanding the audience to take an active part. To her assistance she has two female back-up singers in cocktail dresses, two male bodyguard-like back-up singers, an electric guitar player and a DJ. An invisible choir and a secret singer are also placed in the audience. The choruses are printed on two big banners hanging from the ceiling. Mis United makes the whole audience sing, over and over again: Take a pill, get rid of it. Nobody wants your shit. Swallow your sorrow, forget it tomorrow.

  The works of Lilibeth Cuenca Rasmussen (born in 1970 in Manilla, the Philippines, lives and works in Copenhagen, Denmark) begin in text and develop with visual elements, where the set design is represented by the costume she wears. Like an anthropologist, she examines and describes various environments, rituals and sub-cultures. Cuenca Rasmussen stages herself and her multicultural background in documentary video works, video performances and performances. In the video Absolute Exotic (2005), she raps and dances barefoot in a grass skirt and a flower garland with two young white men backing her up. The choreography takes inspiration from Indian, Afrikan and Hawaiian dances.

 • Performance: February 9 & 10, 2008
  Lyrics: Lilibeth Cuenca Rasmussen
  Composer: Anders Christophersen
  Participants: Lilibeth Cuenca Rasmussen, Pether Lindgren, Simón Robertson Salas,
  Angelica Asp, Marit Fahlander, André Persson, Kristian Persson & Andreas Hansson
  Duration: 1 hour

  – No longer in disguise. NEVER need to think twice. It’s a revelation. My resurrection. A turning point. A new direction!

  Mis United är både en musikalisk konsttragedi och en sammansatt samtidskaraktär utan fotfäste i tillvaron, hela tiden beredd att skifta riktning. Cuenca Rasmussen framför sex nyskrivna låtar som växlar mellan punk, rock och hiphop, samtidigt som hon ständigt byter skepnad.

  Publiken bjuds in till en privat fest där konstnären tillsammans med sitt entourage av välklädda värdar och värdinnor hälsar välkommen i entrén. Efter en buffé, musik och mingel intar Mis United den enorma scenen mitt i rummet och ger en hybridkonsert med inslag av catwalkshow och uppfordrande önskemål om publikens aktiva medverkan. Till sin hjälp har hon två cocktailklädda körsångerskor, två livvaktsliknande körkillar, en el-gitarrist och en dj. Utplacerade i publiken finns även en osynlig kör och en hemlig sångare. Refrängerna är tryckta på två stora banderoller uppsatta i taket. Mis United får hela publiken att sjunga med, om och om igen: Take a pill, get rid of it. Nobody wants your shit. Swallow your sorrow, forget it tomorrow.

  Lilibeth Cuenca Rasmussens (född 1970 i Manilla, Filippinerna, bor och arbetar i Köpenhamn, Danmark) arbeten tar sin början i text och byggs ut med visuella element, där scenografin utgörs av kostymen hon bär. Likt en antropolog undersöker och beskriver hon olika miljöer, ritualer och subkulturer. Cuenca Rasmussen iscensätter sig själv och sin egen mångkulturella bakgrund i dokumentära videoverk, videoperformance och performance. I videoverket Absolute Exotic
(2005) rappar och dansar hon barfota i bastkjol och blomkrans uppbackad av två unga vita män. Koreografin är inspirerad av danser från Indien, Hawaii och Afrika.


lilibethcuenca.com

 Loading