Lilith 10th Anniversary Celebration: YOU ARE INVITED – Kalo Kalo by Odun Orimolade


YOU ARE INVITED – Lilith 10th Anniversary Celebration 2017 – a  series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past!

YOU ARE INVITED – Kalo Kalo
Odun Orimolade
Date: 23 Nov -25 Nov 2017
Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15 Malmö

Participants: Odun Orimolade, Lo Pettersson – Lundgren, Daniel Mårs,
Vilija Židovainytė, Louise Zurawski, Erik Wall, Selma Kjellsson, Sandra Stjernfeldt,
Marte Edvarda Tidslevold, Irene Stenberg


SV
EN

 • Världens första och enda performancestudio för bildkonstperformance fyllde 10 år under hösten 2017.
  Sedan starten 2007 har Lilith skapat över 50 storskaliga soloproduktioner och engagerats i mängder av inspirerande samarbeten och curatoruppdrag världen över.
  Detta firades med en serie unika performancemiddagar av 5 älskade konstnärer från Liliths historia.

  YOU ARE INVITED – Kalo Kalo av den nigerianska konstnären Odun Orimolade den 23 -25 november var den tredje performancemiddagen i Liliths jubileums serie.

  I Odun Orimolades performance Kalo Kalo utspelas ett rituellt sällskapsspel där slumpen avgör vad som kommer ske och vilka som får medverka. Tio”selves” – multipla individer av middagsvärden, leder deltagarna
  genom spelet och de rituella mönstren. Kalo Kalo är ett uttryck på nigeriansk yoruba och refererar till spel och dobbel med osäker utgång.

  Odun Orimolade har som värdinna utgått från det sociala och rituella spel som ingår i en middagsbjudning. En traditionell middagsbjudning handlar till stor del om att vara värd, om att dela med sig av sitt jag, om att orkestrera reaktioner och perceptioner, och där igenom leda de inbjudna gästerna mot sitt förutbestämda mål, vad än det må vara.

  Odun Orimolades (född 1976 bor och arbetar i Lagos, Nigeria) arbeten spänner över ett brett konstnärligt område från etsning till skulpturala installationer och performance.
  Flera av hennes verk vänder tydligt strålkastarljuset mot betraktaren och ifrågasätter dennes aktiva/passiva roll i det de upplever.

  2015 var Orimolade på Lilith Performance Studio och skapade performancen – Spirit at the Ball – där utgångspunkten var 1800-talsbalen som idé och metafor baserat på händelserna före, under och efter Berlinkonferensen 1884-85. Spirits of the Ball beskrivs bäst som ett slags lustspel med allvarlig underton. https://lilithperformancestudio.com/wata-don-pass-looking-west

  Liliths 10-årsjubileum var en serie performance med titeln – YOU ARE INVITED, som löpte från september till december 2017, alla på samma tema och utgångspunkt en middagsbjudning.
  Varje konstnär tolkade helt fritt vad en middag kan vara.

  De inbjudna konstnärerna är:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) 22 – 24 september  
  Myriam Laplante (Italien) 12-14 oktober  
  Odun Orimolade (Nigeria) 24-25 november 
  The Icelandic Love Corporation (Island) 14-16 december

 • The world’s first and only performance studio for visual art performance turned 10 years in the fall 2017.
  Since the inception in 2007, Lilith Performance Studio has created over 50 large-scale solo commissions and been engaged in numerous inspiring collaborations and curator missions worldwide.

  Lilith celebrated this with a series of unique dinner performances by 5 beloved artists from Lilith’s past.

  The third diner performance in the celebration serie was YOU ARE INVITED – Kalo Kalo by Odun Orimolade.

  Odun Orimolade proceeds from the social and the ritual games that are part of a dinner party when she is hosting the Lilith Performance Studio’s third performance dinner as a part of the 10th anniversary.
  A traditional dinner is about hosting, sharing of your self, orchestrating reactions, perceptions and ushering the invited guests towards the predetermined goal of the host, whatever it may be.

  In Odun Orimolade’s performance Kalo Kalo, suspenseful and other times ritual like parlor games are played, where randomness determines what happens and who participates.
  Ten “selves” – multiple individuals of the host lead the participants through the games and the ritual patterns.
  Kalo Kalo is Nigerian – Yoruba term that refers to gambling with uncertain output.

  Odun Orimolade’s (b.1976 works and lives in Lagos, Nigeria) practice spans a broad artistic field incorporating drawing, installation, mixed media and performance among other explorations.
  Several of her works clearly turns the spotlight toward the viewer challenging his/her active, passive role when experiencing the work.

  In 2015 Orimolade created the performance Spirits at the Ball at Lilith Performance Studio, where her point of departure was the 18th century ball,
  to engage the events before, during and after the Berlin Conference of 1884-85. Spirits at the Ball is best described as a fantasy of sorts, amusing but with a serious undertone,
  which reflects on the conference and its impact.
  https://lilithperformancestudio.com/wata-don-pass-looking-west

  Lilith’s 10th Anniversary Celebration was a series of performances titled – YOU ARE INVITED, followed by the artists subtitle, running from September to December 2017,
  all with the same starting point: A dinner. Each artist was free to interpret what a dinner party may be.

  The invited artists were:

  Dafna Maimon (Israel/Finland) – 22-24 September   –  lilithperformancestudio.com – Orient Express, Yourself
  Myriam Laplante (Italy) – 12-14 October   –  lilithperformancestudio.com – The Gateway
  Odun Orimolade (Nigeria) – 24-25 November
  The Icelandic Love Corporation – Jóní Jónsdóttir & Eirún Sigurðaradtóttir (Iceland) – 14-16 December 


Image credit: Tomas Gilljam
Hashtags in social media: #lililithperformancestudio10years #Youareinvited #OdunOrimoalde #KaloKalo

 Loading