Jonathan Meese

Jonathan Meese
DR. METABOLISMYS FOR PRESIDENT IS BORN (ERZMUMIN’S BONBON, now…)

 


EN
SV
 • Performance: October 17, 2008
  Participant: Jonathan Meese
  Duration: 3,5 hours

  A Japanese flag in the form of a triptych, placed on an elevated stage, provides the background for Jonathan Meese’s propaganda The Total Dictatorship of Art. As Hitler, Mussolini, Marquis de Sade, Snow White and Scarlett Johansson, Meese creates a boundless and playful scenario filled with images, signs and symbols. As if in a trance, he demonstrates and plays with his props: sadomasochism masks, costumes, dildos, books and children’s furry animals.

  Piece by piece Meese dismounts the stage and as the red fabric in the middle of the flag falls, a big photograph of the artist as a teenager is revealed. In the same way as Meese tears down and reconstructs the scenery, the whole performance is an alchemistic process. To him, the image of Hitler is only an image, just as are the images of Scarlett Johansson and himself – images or phenomena to play with, disarm, reconquer and infuse with new meaning.

  Paintings by Jonathan Meese (born in 1970 in Tokyo, Japan, lives and works in Berlin, Germany) are saturated with expressionism, and he himself is just as vivid in his grotesque and Bohemian performances where he takes on the role of a noisy, relentlessly chanting preacher or exorcist. He gets his references in classical philosophy as well as horror movies and cartoons.

  The basis of his work consists of a fervent sense of history with the emphasis on tragic and notorious persons, balanced by Meese on the tightrope between homage and travesty. He describes his performances as gestures of embarrassment, helplessness, timidity and ignorance.

 • Performance: October 17, 2008
  Participant: Jonathan Meese
  Duration: 3,5 hours

  En japansk flagga i form av en triptyk och placerad på en hög scen är fonden för Jonathan Meeses propaganda The Total Dictatorship of Art. Som Hitler, Mussolini, Marquis de Sade, Snövit och Scarlett Johansson skapar Meese ett gränslöst och lekfullt scenario fyllt av bilder, emblem och symboler. Han demonstrerar och leker som i trance med sin rekvisita: SM-masker, kostymer, dildos, böcker och gosedjur.

  Bit för bit demonterar Meese scenen och när det röda tyget i flaggans mitt faller, avtäcks ett stort fotografi av konstnären själv som tonåring. Likt det sceneri som Meese river ner och återuppbygger, är hela hans performance en alkemisk process. För honom är bilden av Hitler bara en bild, liksom bilderna av Scarlett Johansson och av honom själv – bilder eller fenomen att leka med, avväpna, återerövra och ge ny mening.

  Jonathan Meeses (född 1970 i Tokyo, Japan, bor och arbetar i Berlin, Tyskland) måleri är expressionistiskt yvigt, och lika yvig är han själv i sina barocka och bohemiska performance där han iklär sig rollen som högljudd, maniskt mässande predikant eller exorcist. Referenserna hämtas från såväl klassisk filosofi som skräckfilm och tecknade serier.

  I grunden finns en obeveklig känsla för historia med inriktning på tragiska och ökända personer, som Meese balanserar på en hårfin gräns mellan hyllning och parodi. Han beskriver sina performance som gester av förlägenhet, hjälplöshet, blyghet och ignorans.


jonathanmeese.com

 Loading