Jillian Mcdonald

Jillian Mcdonald
Undead in the Night

 


EN
SV
 • Performance: May 28, 29 & 30, 2009. 9 pm–3 am
  Composer of sound piece in minibus: Linnea Henriksson, Mari Eckhoff Tveito & Angelina Lundh
  Participants: Jillian Mcdonald, 70 actors, 1 flutist, 1 opera singer, 2 violinists, 2 horsewomen, 2 horses, 1 child, 4 bus drivers & 6 guides
  Duration: 1,5 hours

  Do you dare to enter the forest in the dark? Be very, very quiet, you are not alone!

  At dusk a minibus drives eight persons to a dark beech wood outside of Malmö. The audience is left to a guide on a desolate parking space next to the fringe of the woods, where their 3 km walk in a living horror movie begins. The woods are filled with unfamiliar sounds, whisperings, screams, breaking branches and croaking frogs. The audience finds its way along the dark path where 16 scenes come to life. A scarcely visible figure appears on the surface of the lake. A breath, cold as desperation, on the neck. Melancholic tunes from a violin creeping closer and closer. A lone zombie crawling out of a ditch. The rumble of horses in the dark. A languorous opera in the moonlight.

  For many years, zombies and vampires have fascinated Jillian Mcdonald. She has primarily been caught by the fact that the characters are so radically different and that they seldom, if ever, appear together. In Undead in the Night Mcdonald creates an impossible scenario by crossing the prevalent codes within the horror film genre in placing these mythological archetypes side by side.

  In her latest works of video, web and performance, Jillian Mcdonald (born in 1971 in Edmonton, Canada, works and lives in New York, USA) engages in the American cult of celebrity and the use of fear as entertainment. Her work examines the ways in which film genres affect their audiences and the extreme sub-cultures that fuel them. Mcdonald uses herself in her work – not as an object for self-portraits but as a projection of universal sentiments of desire and fear.

   
 • Performance: May 28, 29 & 30, 2009. 9 pm–3 am
  Composer of sound piece in minibus: Linnea Henriksson, Mari Eckhoff Tveito & Angelina Lundh
  Participants: Jillian Mcdonald, 70 actors, 1 flutist, 1 opera singer, 2 violinists, 2 horsewomen, 2 horses, 1 child, 4 bus drivers & 6 guides
  Duration: 1,5 hours

  Vågar du vandra i skogen om natten? Var alldeles alldeles tyst, du är inte ensam!

  I skymningen kör en minibuss ut åtta människor till en dunkel bokskog utanför Malmö. På en öde parkeringsplats intill skogsbrynet lämnas publiken till en vägvisare och deras 3 km långa vandring i en levande skräckfilm börjar. Skogen fylls av okända ljud, viskningar, skrik, grenar som knakar och grodor som kväker. Publiken söker sig längs den mörka stigen där 16 scener kommer till liv. En knappt skönjbar gestalt uppenbarar sig på sjöns yta. En iskall andedräkt i nacken. Melankoliska toner från en fiol som kommer närmare och närmare. En ensam zombie som kravlar sig upp ur ett dike. Hästar som dånar fram i mörkret. En smäktande opera i månsken.

  Zombier och vampyrer har fascinerat Jillian Mcdonald under många år. Hon har främst fastnat för att deras karaktärer radikalt skiljer sig åt och att de sällan om någonsin framträder tillsammans. I Undead in the Night skapar Mcdonald ett omöjligt scenario genom att överträda de gängse koderna som råder inom skräckfilmsgenren och placera dessa mytologiska urtyper sida vid sida.

  I sina senaste video-, webb- och performancearbeten intresserar sig Jillian Mcdonald (född 1971 i Edmonton, Kanada, bor och arbetar i New York, USA) för den amerikanska kändiskulten och användandet av rädsla som underhållning. Hon undersöker hur olika filmgenrer påverkar publiken och de extrema subkulturer som ger bränsle åt dem. Mcdonald använder sig själv i sina verk – inte i självporträtt utan som en projektion för universella känslor av åtrå och rädsla.

   

jillianmcdonald.net

 Loading