Jeuno JE Kim & Mirko Winkel

Jeuno JE Kim & Mirko Winkel
Protein


EN
SV
 • Performance: 28 Sept -1 Oct 2011
  Duration: 1 hour
  Perticipants: Jeuno JE Kim, Mirko Winkel, Nina Hoppe,
  Rune Bergman, Per-Henrik Fredriksson

  PROTEIN is a project that offers an original perspective on the issues of age and its process, fashion, nutrition, and lifestyle for the “advanced generation”. It takes a quirky angle on elderly styles and what it means to be timeless. PROTEIN will be presented at Lilith Performance Studio in the form of a cooking show. On four evenings four different guests are invited to speak about topics, such as Diets, Health, People and Equipment, while the chef Petter Nilsson from the Parisian, La Gazzetta restaurant will prepare a surprising selection of dishes that reveal disparate secrets of our guests who are:
  Sept 28: Actress, Cecilia Hjalmarsson
  Sept 29: Nutritionist, Louise Follin
  Sep 30: Founder of the foundation Sveriges Bästa Bord, Gunnar Törnquist
  Oct 1: Archivist and dancer, Ellen van Schuylenburch

  PROTEIN is the first collaboration between Jeuno JE Kim and Mirko Winkel. As an upcoming journal, it puts a fresh spin on the inevitable by offering readers a selection of candid and humorous perspectives on all sides of the age equation. Displaying an eclectic mix of voices, provoking discussion and encouraging reflection, PROTEIN advocates broader attitudes to lift the taboos around the issue of age and aging.

  Jeuno JE Kim (KOR/SWE) coming from theology, economics, music and radio, Jeuno JE Kim has explored different genealogies in the realm of sound, performance and text. Her artistic practice combines different disciplinary frameworks by mixing methods and cultural cannons, by problematizing the narratives between fiction and reality, and by blending historical “facts” with speculation about current movements. Jeuno JE Kim (born in South Korea, currently lives in Malmo) has worked collaboratively both on singular and long-term curatorial/exhibition projects.

  Mirko Winkel (DEU) is a choreographer and performance artist based in Berlin where he works as a model and teaches at HBK – der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. His focus lies in the performativity of social narrations, consensus, dependency, misinformation, pretence, exhaustion and the ways in which cultural excesses are generated and dealt with. Mirko Winkel has studied performance art under Marina Abramovic, and did his postgraduate studies in Solo/Dance/Authorship (MA SoDA) at UDK Berlin.

   
 • Performance: 28 Sept -1 Oct 2011
  Duration: 1 hour
  Perticipants: Jeuno JE Kim, Mirko Winkel, Nina Hoppe,
  Rune Bergman, Per-Henrik Fredriksson

  PROTEIN är ett projekt som erbjuder ett originellt perspektiv på åldrandet och dess process. PROTEIN behandlar ämnen som mode, näringslära och livsstil för den ”avancerade generationen” och ger en udda synvinkel på äldres stil och tidlöshet. PROTEINS äger rum på Lilith Performance Studio i form av en matlagningsshow. Under fyra kvällar bjuds fyra gäster in för att samtala om ämnen så som; dieter, hälsa, människor och utrustning, medan kocken Petter Nilsson från restaurangen La Gazzetta i Paris, lagar till överraskande maträtter som avslöjar olika hemligheter hos gästerna som är:

  28 sep: Skådespelerskan, Cecilia Hjalmarsson
  29 sep: Dietisten, Louise Follin
  30 sep: Grundaren av stiftelsen Sveriges Bästa Bord, Gunnar Törnquist
  1okt: Arkivarien och dansaren, Ellen van Schuylenburch

  PROTEIN startades som ett konstprojekt och är ett första samarbete mellan Jeuno JE Kim och Mirko Winkel.
  PROTEIN är en kommande journal som sätter snurr på det oundvikliga genom att erbjuda läsare ett urval av frispråkiga och humoristiska perspektiv på åldersekvationens alla sidor. Genom att framhålla en eklektisk blandning av röster, provocerande diskussioner och inspirerande reflektioner förespråkar Protein vidsyntare attityder för att lyfta tabun kring frågor som rör ålder och åldrande.

  Med en bakgrund inom teologi, ekonomi, musik och radio undersöker Jeuno JE Kim (KOR/SWE) olika genealogier inom ljud, performance och text som refererar både till en experimentell musiktradition och användandet av ljud och text i inom västerländsk samtidskonst. Historieberättande och narrativa strukturer är en central del i hennes konstnärliga praktik där hon sammanför verklighet med fiktion, det personliga med det historiska, det politiska med det sociala

  Mirko Winkel (DEU) är koreograf och performancekonstnär baserad i Berlin där han arbetar som modell och undervisar på HBK – der Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig. Som koreograf, ligger hans fokus på det performativa i sociala narrativer, konsensus, beroende, desinformation, utmattning och hur kulturella excesser genereras och hanteras. Mirko Winkel har studerat performancekonstmed ledning av Marina Abramovic och gått forskarutbildning på Solo/Dance/Authorship (MA SoDA) på UDK i Berlin.

   

 Loading