Henrik Lund Jørgensen

Henrik Lund Jørgensen
FARB – The Story About A Polyester Soldier
 (the 3rd (class) passenger)

 


EN
SV

 • Performance: 27-29 September & 4-6 October & 13-14 October, 2012
  Time: 7pm-10 pm
  Participants: Miodrag Stojanovic, Nina Hoppe, Hanna Nygren, Boris Nilsson,
  Filip Jönsson, Marcus Karlsson, Henrik Sommerland, Morgan Schagerberg and Petter Pettersson.
  Duration: 10 minutes

  The reality moves into Lilith Performance Studio with an exclusive intimate performance, where only two people at a time can take part in from the back seat of a car.

  The performance – FARB – The Story About A Polyester Soldier (the 3rd (class) passenger) is a living movie scene that the viewer moves through and becomes part of.

  The scene is partly based on fiction taken from the visual arts, literature and film, but also a true story, a private experience, once told to the artist Henrik Lund Jørgensen.
 In the performance the main character is present, and the experience reconstructed to serve as the main emphasis of Henrik Lund Jørgensen’s latest work.

  The piece highlights the everyday synchronicity. Synchronicity is a term that stands for an observable meaningful coincidence with no causal connection. One can experience two incidents, which have no connection physically as if they are meaningfully linked to each other. 
Coincidences that is so strong that you believe that higher forces can be in play.

  Henrik Lund Jørgensen (b.1975 in Denmark lives and works in Malmo) works with video, photography, text and installation and builds characters that are as clear as evasive in their personalities. Individuals are both historical and contemporary, victim and executioner. Characters who leave traces but who know that the only true story is the one that the memory carries, cause the things we write down and leave behind us is always a construction created to be read and seen by others.

   

   

 • Performance: 27-29 September & 4-6 October & 13-14 October, 2012
  Time: 7pm-10 pm
  Participants: Miodrag Stojanovic, Nina Hoppe, Hanna Nygren, Boris Nilsson,
  Filip Jönsson, Marcus Karlsson, Henrik Sommerland, Morgan Schagerberg and Petter Pettersson.
  Duration: 10 minutes

  Lilith Performance Studio flyttar in verkligheten med en exklusiv intim performance där endast två personer åt gången får ta del av en händelse från baksätet på en bil.

  Performancen FARB – The Story About A Polyester Soldier (the 3rd (class) passenger) är en levande filmscen som betraktaren rör sig igenom och blir en del av. Scenen bygger delvis på fiktion hämtad från bildkonst, litteratur och film, men också på en verklig berättelse, en privat upplevelse, en gång berättad för konstnären Henrik Lund Jørgensen.

  I performancen på Lilith Performance Studio är huvudpersonen i berättelsen närvande, och upplevelsen rekonstruerad till att utgöra tyngdpunkten för Henrik Lund Jørgensens senaste verk.
  Verket lyfter fram vardagens Synkronicitet. Synkronicitet är ett begrepp som står för ett iakttagbart meningsfullt sammanträffande utan orsaksmässigt samband. För en människa kan två händelser som saknar samband rent fysikaliskt upplevas som meningsfullt kopplade till varandra. Tillfälligheter som är så starka att man tror att större krafter kan vara i spel.

  Henrik Lund Jørgensen (f.1975 i Danmark bor och arbetar i Malmö) arbetar med video, fotografi, text och installation och bygger karaktärer som är lika tydliga som undflyende i sina personligheter. Individer som både är historiska och samtida, offer och bödel. Karaktärer som lämnar spår men som vet att den enda sanna berättelsen är den som minnet bär, för det vi skriver ner och lämnar efter oss är alltid en konstruktion skapad för att läsas och ses av andra.

   

henriklundjorgensen.com

 Loading