Emily Wardill

Emily Wardill
FOR THEY KNOW NOT


EN
SV
 • Performance: 27 -28 April, 2012
  Participants: Rafael Pettersson, Lisa Carlehed, Mårten Strömqvist, Joar Dahlskog,
  Hilda Larsdotter Kronberg, Adam Stålhammar, Nora Hadaf
  Duration: 1 hour

  ”What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning.”

  Calvero in Limelight by Charlie Chaplin.
  FOR THEY KNOW NOT is a multifaceted and an abstract love story in the border between thriller and poetry staged in a film set, where we will hear what happens when the lights go out.

  The location is a private a physiotherapy room where the characters are set in motion in something resembling an obstacle course, both mentally and physically. Love and desire is subject to barriers to take shape and become significant. Through a doorway with blinds the audience crosses the stage for the scenes, a dim room with kitchenette, a desk and an enlarged obstacle course. Everything becomes dark and the light on the stage goes up and Etienne Motion makes his entrance.

  In fragmentary scenes the spectators follow Eitienne Motion, a neuroscientist, and his relationship with his own, his patient Simon’s, his student’s and his beloved Slalem’s body. Simon suffers from a condition, where he has to look at his body to be able to move it. In one scene, Etienne has a session with Simon who tries to cut a cauliflower to get in touch with his body and balance.

  FOR THEY KNOW NOT unfolds into a tale about the relationship between body and consciousness – a reflection of how the brain and the body are linked and how our consciousness and the physical realm operate in a state of constant feedback.

  Emily Wardill’s (b.1977 lives and works in London) work explores how social meanings are projected onto objects, and throws such processes into reverse. Her deconstructed filmic and performative exercises are at once formal and hallucinatory, emphasizing the irreducible qualities of the material.

  Through workshop of the performance FOR THEY KNOW NOT, Wardill made a film produced by Lilith Performance Studio and shown at The National Gallery in Denmark on May 11th – September 16th, 2012, in the x-room.

   

 • Performance: 27 -28 April, 2012
  Participants: Rafael Pettersson, Lisa Carlehed, Mårten Strömqvist, Joar Dahlskog,
  Hilda Larsdotter Kronberg, Adam Stålhammar, Nora Hadaf
  Duration: 1 hour

  FOR THEY KNOW NOT är en mångfasetterad kärlekshistoria mellan thriller och dikt iscensatt i ett filmset, där vi kommer höra vad som händer när ljuset släcks. Platsen är ett privat sjukgymnastikrum där karaktärerna sätts i rörelse i något som liknar en hinderbana både mentalt och fysiskt. Där kärlek och begär är beroende av hinder för att kunna ta form och bli betydelsefulla.

  Genom en dörröppning med persienner korsar publiken scenen, ett dunkelt rum med köksvrå, ett skrivbord och en hinderbana i förstorad skala. Allt blir mörkt och ljuset på scenen går upp och Etienne Motion gör entré. I fragmentariska scener får åskådarna följa Eitienne Motion, en neuroforskare, och hans förhållande till sin, sin patients Simons, sina studenter och sin älskade Slalems kropp.

  Simon lider av en åkomma som gör att han måste se på varje kroppsdel för att kunna röra den. I en av scenerna bevittnar vi en av Etiennes sessioner med sin patient som försöker dela ett blomkålshuvud med en kniv för att komma i kontakt med sin kropp och sin balans.

  FOR THEY KNOW NOT handlar om relationen mellan kropp och medvetande – en reflektion av hur hjärnan och kroppen är kopplade till varandra och om hur vårt medvetande och den fysiska verkligheten fungerar i ett tillstånd av ständig återkoppling.

  I Emily Wardills (f.1977 i England) arbeten finns ett delikat lager på lager berättande med en tydlig underton av politik och humor. Hon utmanar vårt undermedvetna när hon undersöker hur sociala betydelser projiceras på objekt. Wardills dekonstruerade filmiska och performativa övningar är samtidigt formella och hallucinatoriska, och lyfter fram materialets absoluta egenskaper.

  FOR THEY KNOW NOT blev även ett videoverk av Wardill som producerades genom workshops på Lilith Performance Studio och i visades i X-rummet på Statens Museum for Kunst i Köpenhman, 11 maj -16 september, 2012.

   

Artist home

 



Loading