Dafna Maimon – Modern Lives

View the video documentation of Modern Lives

Dafna Maimon
Modern Lives


SV
EN
 • Performance: 10-12 & 17-19 mars,kl. 19-22.
  Plats: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmö

  Medverkande: Ulrica Maimon, Ingrid Bogren, Susanne Larsdotter, Kaisa Malmborg, Daniel Mårs, Elisabet Stengård, Vilija Židovainytė, Marianna Feher,
  Vladica Culic, Kyllike Engström, Lo Pettersson – Lundgren, Martin Lindblom, Herkules Willkrans, Louise Zurawski, Josefin Snygg, Frida Gällblad

  Läs rescensionerna från SDS och SKD
  SDS Tor Billgren rescenserar http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/imponerande-efter-katastrofen/
  SKD – Clemens Altgård rescenserar  >>>>> http://www.skd.se/2016/03/12/flerdimensionell-briljans/

  Lilith Performance Studio presenterar Modern Lives – en ny totalperformance av den finsk/israeliska konstnären Dafna Maimon.

  Modern Lives tar sin utgångspunkt i en verklig persons liv; konstnärens egen mor, Ulrica Maimon.
  Ulrica Maimon skapade i början av 2000-talet ett alter ego i form av guldsmedsänkan Fru Gyllendaal Af Berntas från 1860-talet. Fru Gyllendaal flyttade in i Maimons lägenhet, som möblerades i tidsenlig stil. Genom åren har Gyllendaal fått en historia, en egen garderob och egna vardagliga sysslor. Till hemmet bjuds familjen, vänner och bekanta att delta i rollspelet.

  På Lilith Performance Studio har en fullskalig huskuliss byggts upp för alter egot Fru Gyllendaal. Huset befolkas av änkan själv, kopior av änkan och hennes personal. Det blir här en byggplats för jaget, jaget som en flerskiktad konstruktion; ett emotionellt landskap i rörelse. Vi stiger in i livet efter traumat, där repetitiva förvrängda fantasier bildar en surrealistisk och melankolisk värld, där invånarna multipliceras, och är fångar i sina egna tillstånd.

  Modern Lives är en sammansmältning av Ulrica Maimon förhållningsätt till kreativitet; där hon använder sig av sina inre lekfulla fantasier, och Dafna Maimons absurdistiska uttryck som konstnär i sökande efter konstruktionen av jaget och relationen till andra. Verket är även en fortsättning på tidigare undersökningar i film och performance, där Maimon koreograferat och presenterat; flera olika kroppar som en kropp eller förstärkt icke verbala gester, med syftet att beskriva hur våra emotionella landskap fungerar.

  Dafna Maimon (f. 1982, bor och arbetar i Berlin) använder sig av mänskliga berättelser som utmanar stereotypa konstruktioner för att belysa de oklara gränserna för identitet, jaget och kroppen i performance, kortfilm, video webb-TV, text och skulptur. Hennes projekt lyfter fram och materialiseras genom de nära personliga relationernas ekonomi och värdesätter idén om gemenskap på gräsrotsnivå.
  Dafna Maimon har en kandidatexamen från Gerrit Rietveld Academy och en masterexamen från Sandberg Institute. Hon har haft ateljéstipendier vid Künstlerhaus Bethanien Berlin, IASPIS Stockholm, Lower Manhattan Cultural Council, New York och Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine.
  Maimon har ställt ut internationellt på bl. PS1 Moma, New York; Kunst-Werke Berlin; Center for Contemporary Arts Ujazdowski, Warszawa; NRW Forum Düsseldorf, Moscow Museum of Modern Art; Based in Berlin; W139, Amsterdam; Annie Wharton Gallery, Los Angeles, och Project Native Informant, London.
   

  Läs mer om konstnären: http://dafnamaimon.com/
   


 • Dafna Maimon
  Modern Lives

  Performance: March 10-12 & 17-19, 2016
  Open hours: 7pm – 10 pm.
  Place: Lilith Performance Studio, Bragegatan 15, Malmo, Sweden

  Participants: Ulrica Maimon, Ingrid Bogren, Susanne Larsdotter, Kaisa Malmborg, Daniel Mårs, Elisabet Stengård, Vilija Židovainytė, Marianna Feher, Vladica Culic, Kyllike Engström, Lo Pettersson – Lundgren, Martin Lindblom, Herkules Willkrans, Louise Zurawski, Josefin Snygg, Frida Gällblad

  Lilith Performance Studio presents Modern Lives – a new performance by the Finnish/Israeli artist Dafna Maimon.

  Modern Lives draws its starting point from the life of a real person; the artist’s mother Ulrica Maimon, who in the early 2000s, created an alter ego for herself, the 1860s goldsmith’s widow Mrs. Gyllendaal Af Berntas. Mrs. Gyllendaal moved in to Maimon’s apartment, which was then furnished in a period-correct style. Throughout the years, Gyllendaal’s biography developed, along with her wardrobe and everyday tasks. Within the home, even family, friends and acquaintances participate in the roleplay.

  At Lilith Performance Studio a full-size domestic arena has been built up for the alter ego Mrs. Gyllendaal. The widow inhabits the house together, with her doppelgängers, and her staff. This performative space becomes a construction site for the self, where the self can be seen as a multi-layered, fluxuating entity; an emotional landscape in motion. We step into the afterlife of trauma, where repetitive distorted fantasies form a surreal and melancholic world where its inhabitants echo themselves as prisoners of their own condition.

  Modern Lives is a fusion of Ulrica Maimon’s playful inner fantasies, and Dafna Maimon’s absurdist expression as an artist delving into the research of the construction of the self and its relationships to others. The piece builds on previous research from the artist’s film and performance practice, where Maimon has worked with choreographing and representing several different bodies as one; amplifying non-verbal gestures in order to depict the inner workings of our emotional landscapes.

  Dafna Maimon (b. 1982, lives and works in Berlin) works with performance, short film, video, texts, and sculpture. She explores and engages with human narratives that challenge stereotypical constructions in order to question the unclear limits of identity, the self and the body. Her projects showcase the economy of affect-based ties as well as materialize through them, casting value on community and collaboration on a grassroots level.

  Dafna Maimon has a BA from the Gerrit Rietveld Academy, and an MFA from The Sandberg Institute. She has been a resident at Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Iaspis Stockholm, Lower Manhattan Cultural Council New York and Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine.
  Maimon has exhibited internationally at, PS1 Moma, New York; Kunst-Werke Berlin; Center for Contemporary Arts Ujazdowski, Warszawa; NRW Forum Düsseldorf, Moscow Museum of Modern Art; Based in Berlin; W139, Amsterdam; Annie Wharton Gallery, Los Angeles, and Project Native Informant, London.

  Read more about the artist: http://dafnamaimon.com/


 Loading