Cai Yuan & Jian Jun Xi

Cai Yuan & Jian Jun Xi
Performance: September 5 & 12, 2009

 


EN
SV
 • Participants: Cai Yuan, Jian Jun Xi, 100 volunteers and the Øresund Klezmer Balkan Orchestra
  Duration: September 5th 1,5 hours & September 12th 4,5 hours

  In their social performances at Lilith Performance Studio, Cai Yuan and Jian Jun Xi examine and exemplify the power of the collective decision during two days.
  In the first part, on September 5th, Yuan and Xi persuade a hundred persons to join them in performing a seemingly pointless action; to wheel car tyres from one place to another. Accompanied by the Øresund Klezmer Balkan Orchestra, a carnivalesque entourage rolls tyres through the streets of Malmö starting from the square Möllevångstorget. In Gustav Adolfs torg, the tyres are released in the middle of the square and the rollers disappear into the crowds.

  In the second part, on September 12th, they continue their examination but now from a different perspective. From a positive atmosphere the weekend before, to an unsafe situation both for themselves and the audience. For several hours, Yuan and Xi preach from the Bible and the Communist Manifesto in the streets of Malmö. Finally, twenty minutes too late, they reach Lilith Performance Studio where the audience is waiting patiently, sitting among an abundance of tomatoes, eggs, watermelons and bottles of ketchup and soya sauce. Yuan and Xi continue their loud recitations. After a while a woman stands up and spurts ketchup in their faces. The atmosphere is transformed, more people join in and throw everything there is at the artists. Louder and louder Cai Yuan and Jian Jun Xi chant words like “mercy” and “unite”, forming a continual mantra, a sound that never ends.

  Cai Yuan and Jian Jun Xi (born in 1956 and 1962 in China, work and live in the UK since the 80’s) began their collaboration as a duo under the name of Mad for Real in 1999. Their first piece Two Artists Jump on Tracey Emin’s Bed was an attack against the Turner Prize exhibition and against Tracey Emin’s installation My Bed at Tate Gallery in London. Cai Yuan and Jian Jun Xi offer resistance to the accepted order. Their works continually question the relationship of the individual to established power. Everyday actions and items are transformed, becoming radical gestures of humour. The works invite comparisons to earlier progressive movements within art, but the historical, linguistic and political context in their art often relates specifically to their place of origin: China.

   
 • Participants: Cai Yuan, Jian Jun Xi, 100 volunteers and the Øresund Klezmer Balkan Orchestra
  Duration: September 5th 1,5 hours & September 12th 4,5 hours

  I sina sociala performance på Lilith Performance Studio undersöker och exemplifierar Cai Yuan och Jian Jun Xi under två dagar den kollektiva överenskommelsens kraft.
  I den första delen, lördagen den 5:e september, övertalar Yuan och Xi hundra personer att tillsammans med dem genomföra en till synes meningslös handling; att rulla bildäck från en plats till en annan. Ackompanjerade av Øresund Klezmer Balkan Orchestra rullar ett karnevalliknande följe fokuserat däck genom Malmö med start från Möllevångstorget. Vid Gustav Adolfs torg släpps däcken och de ”rullande” människorna försvinner ut i stadsvimlet.

  I den andra delen, den 12:e september, fortsätter de sin undersökning men nu från en annan synvinkel. Från en positiv atmosfär helgen innan, till en osäkrad situation både för dem själva och publiken. Under flera timmar predikar Yuan och Xi Bibeln och Kommunistiska manifestet på Malmös gator. Slutligen, tjugo minuter för sent, når de Lilith Performance Studio och en tålmodigt väntande publik, som sitter bland mängder av tomater, ägg, vattenmeloner, ketchup- och sojasåsflaskor. Yuan och Xi fortsätter att deklamera högt ut i rummet. Efter en stund reser sig en kvinna ur publiken och sprutar ketchup i deras ansikten. Stämningen förändras, fler ansluter sig och kastar allt som finns att tillgå på konstnärerna. Högre och högre basunerar Cai Yuan och Jian Jun Xi ut ord som ”mercy” och ”unite” i meningar som blir till ett konstant mantra, en ljudbild som aldrig tar slut.

  Cai Yuan och Jian Jun Xi (född 1956 resp. 1962 i Kina, bor och arbetar i England sedan 1980-talet) började samarbeta som konstnärsduo under namnet Mad for Real 1999. Deras första verk Two Artists Jump on Tracey Emin’s Bed var ett attentat mot Turner Prize-utställningen och Tracey Emins installation My Bed på Tate Gallery i London. Cai Yuan och Jian Jun Xi gör motstånd mot den accepterade ordningen. Deras arbeten ifrågasätter ständigt individens relation till makten. Vardagliga handlingar och föremål transformeras och blir till humoristiska radikala gester. Verken uppmanar till att tänka tillbaka på tidigare progressiva strömningar inom konsten, men det historiska, lingvistiska och politiska kontexten i deras konst är ofta specifikt relaterad till deras ursprung: Kina.

   

madforreal.org

 Loading