Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/e/0/5/lilithperformancestudio.com/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/Reframe-master/single-works-content.php on line 101
ANIMAL – Elin Lundgren & Petter Pettersson in collaboration with Cecilia Nordlund

VIEW THE DOCU OF ANIMAL

Short documentation 7.20 min


Long documentation 23 min


SO NICE ABOUT ANIMAL ON NATIONAL TV: https://www.svt.se/kultur/animal-ar-rockklubben-dar-verklighet-blir-drom?cmpid=del:tw:20190511:animal-ar-rockklubben-dar-verklighet-blir-drom:nyh:lp

Fint reportage i Sydsvenskan 8 maj om ANIMAL https://www.sydsvenskan.se/2019-05-08/premiardags-for-malmos-skevaste-rockklubb

Fint inslag om ANIMAL i SR P1 Kulturnytt!  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7214763&fbclid=IwAR0p6LSICBR7LkYiDssDaFspWl1fiJG7ihbRawoMFsbMEAT6HcWJ69dRJTY

Pressröster om ANIMAL: https://www.sydsvenskan.se/2019-05-11/lilith-skapar-en-regisserad-revolt-pa-rockklubben

“Visst är det ett spel, en lek, men musik och konst har inte med verklighet att göra. Rockklubbens annorlundaskap och extas är i grunden en regisserad revolt, en bubbla där alla vill vara troende. Den konstruerade intensiteten ska övertyga som sanning, vilket påminner mig om politiska kampmöten med lika enkla slagord som rockens texter om känslor och uppror. Fuck the system. Det handlar i båda fallen om politiska känslolandskap. Och den upplevelsen har Lilith tagit på kornet med bländande ljus och dånande musik.”


SV
EN
 • ANIMAL – en totalperformance av Elin Lundgren och Petter Pettersson i samarbete med musikern Cecilia Nordlund.
  PERFORMANCE: 9-11, 16-18, 24 maj, 2019

  Tänk dig att Lego skulle ta fram en modell som hette ”rockklubb”. Ett litet paket med allt du behöver för att gå in i fiktionen rockklubb; scen, band, ljud, ljus, bar och publik.
  Inne på Lilith Performance Studio i Malmö står denna modell i skala 1.1.
  Rockklubben med sina outtalade regler, förutbestämda dramaturgi, regisserad spontanitet och inte minst sin tillåtande inställning till dramatiskt överdåd och extatiska tillstånd, är sedan länge en plats där Lundgren och Pettersson trivs och kan känna passionerad gemenskap.Med kraftfälten som genereras på en rockklubb vill de synliggöra och samtidigt lösa upp gränsen mellan fiktion och verklighet, aktör och betraktare. I ANIMAL undersöker Lundgren Pettersson vårt behov av följsam grupptillhörighet och rebellisk individualism.

  ANIMAL är ett samarbete med musikern Cecilia Nordlund https://www.cecilianordlund.com.
  Hon är kanske mest känd för sin tid som frontfigur i det alternativa rockbandet Souls på 90-talet. Nu aktuell med bandet Fullmånen från Helvetet som släppte sitt första fulllängdsalbum ”Åska & Blod” nov 2018. Lyssna på musiken här-https://www.fullmanen.com

  Nordlund tillsammans med musikerna Christine Owman, Åsa Gjerstad och Irma Svensson går i detta verk in i en fiktiv rockbandspersona. Utöver musikerna medverkar även ett tjugotal aktörer.

  I performance som berör gemenskap, grupptillhörighet och utanförskap, bygger Lundgren och Pettersson sina verk som levande bilder med en absurd humor och ett avklätt dokumentärt berättande.
  Deras grundton är allmänmänskliga frågor som kärlek, saknad och sorg, drivna av viljan att flytta in i betraktarens medvetande som en störning och en förhoppning om att förstå vad det handlar om att vara en människa.

  Lundgren och Petterssons senaste stora performanceverk för en Malmöpublik var ”Island in the Sun” som visades i en hangarliknande byggnad i samarbete med Sommarscen Malmö 2016 och HeadHouse på Lilith Performance Studio 2012.

  Medverkande: Cecilia Nordlund, Christine Owman, Åsa Gjerstad, Irma Svensson, Lo Pettersson – Lundgren, Erik Wall, Irene Stenberg, Mats Henning, Max Ehrling, Ella Harborg, Cornelia Jörud Holst, Isa Liljegren, Elisabet Stengård, Pether Lindgren, Selma Kjellsson, Sara Tynell, Helena Ricci, Joakim Carlson, Josephine Nemark, Sam Atlagic, Adrian Kautsky, Ingrid Einarsson, Jonas Ermegård, Kaisa Malmborg, Julia Cechal, Giselle Escobar Munnier, Debora C Contador, Zandra Soli Liungman, Vilija Židovainytė, Alma Edvall Bons 

 • ANIMAL – a new total performance by Elin Lundgren & Petter Pettersson in collaboration with the musician Cecilia Nordlund.
  Date: 9-11, 16-18 & 24 May, 2019
  Imagine that Lego would produce a model called “rock club”. A small package of everything you need to enter the fiction, rock club; stage, band, sound, light, bar and audience.
  This rock club model is now set up in scale 1.1 at Lilith Performance Studio in Malmo.

  With the power fields generated at a rock club, Lundgren & Pettersson want to make visible and simultaneously dissolve the boundary between fiction and reality, actor and viewer.
  In ANIMAL, Lundgren and Pettersson examine our need for accommodative group affiliation and rebellious individualism.

  ANIMAL is collaboration with the Malmo based musician Cecilia Nordlund.https://www.cecilianordlund.com 
  She is maybe best known as the front figure in the alternative rock band Souls in the 90s.Now she is current with the band Fullmånen från Helvetet (Full Moon from Hell) who released their first full-length album “Åska & Blod” (Thunder & Blood) Nov 2018. Listen to their music here- https://www.fullmanen.com
  Nordlund together with the musicians Christine Owman, Åsa Gjerstad and Irma Svensson enter this work as a fictitious rock band persona. In addition to the musicians, over 20 participants will also participate in the performance piece.

  In performance related to fellowship, group affiliation and exclusion, Lundgren and Pettersson build their works as living images with an absurd raw humor and a bare
  documentary narration.
  Their base tone is universal issues such as love, loss and grief, driven by the desire to move into the viewer’s consciousness as a disturbance and a hope of understanding what it is about being a human being.
  Lundgren and Pettersson’s last performance piece for a Malmo audience was ”Island in the Sun” that was shown in a hangar-like building in collaboration with Sommarscen Malmö 2016 and HeadHouse at Lilith Performance Studio 2012.

  Participants: Cecilia Nordlund, Christine Owman, Åsa Gjerstad, Irma Svensson, Lo Pettersson -Lundgren, Erik Wall, Irene Stenberg, Mats Henning, Max Ehrling, Ella Harborg, Cornelia Jörud Holst, Isa Liljegren, Elisabet Stengård, Pether Lindgren, Selma Kjellsson, Sara Tynell, Helena Ricci, Joakim Carlson, Josephine Nemark, Sam Atlagic, Adrian Kautsky, Ingrid Einarsson, Jonas Ermegård, Kaisa Malmborg, Julia Cechal, Giselle Escobar Munnier, Debora C Contador, Zandra Soli Liungman, Vilija Židovainytė, Alma Edvall Bons  


 Loading